ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çine Belediyesi'ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecektir

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, vasıfları, alanı,muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. ve 45. maddesine göre sıra no 1,2 ve 3 olan taşınmazlar 10(on) yıllığına, sıra no 4-15 arası olan taşınmazlar 3(üç) yıllığına,16-27 arası olan taşınmazlar 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 31/03/2020 tarihinde saat 14:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

Sıra No Kiraya verilecek Taşınmaz Adresi Vasfı Alanı (m2) Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat%3 İhale Saati
1 Yeni Mahalle A.Menderes Blv. No:180/A Köfte-Çöpşiş 280 9.500,00 34.200,00 14:00
2 Yeni Mahalle A.Menderes Blv. No:180/D Köfte-Çöpşiş 280 9.500,00 34.200,00 14:02
3 Hamitabat Mh. 400 Sokak No:1 Park 125 550,00 200,00 14:04
4 Hamitabat Mh. Ş.Adnan Özdemir Cd. No:1/F Dükkan 31 460,00 500,00 14:06
5 Hamitabat Mh. Ş.Adnan Özdemir Cd. No:1/G Dükkan 20 315,00 350,00 14:08
6 Hamitabat Mh.Ş.A.Özdemir Cd. No:1/E Dükkan 60 740,00 800,00 14:10
7 Şevketiye Mahallesi 242 Sokak No:4/H Çay Ocağı 10 365,00 395,00 14:12
8 Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Sokak Kahvehane 50 100,00 108,00 14:14
9 Çatak Mahallesi Merkez Sokak Kahvehane 40 90,00 100,00 14:16
10 Dutluoluk Mahallesi Merkez Sk. Kahvehane 70 170,00 185,00 14:18
11 Evciler Mh. Merkez Sk. Dükkan 8 75,00 81,00 14:20
12 Akçaova Mahallesi Sardunya Sk. No:22 Dükkan 40 90,00 100,00 14:22
13 Akçaova Mahallesi Yasemen Sk. No:11 Dükkan 25 110,00 120,00 14:24
14 Akçaova Mh.Cumhuriyet Mey.No:21/1 D:6 Lojman 90 350,00 380,00 14:26
15 Yörükler Mahallesi - 132/7 Parsel Ev ve Arsası 428 150,00 165,00 14:28
16 Yolboyu Mah. -109/50-1 Parsel Tarla 5.424 2.800,00 85,00 14:30
17 Yolboyu Mah. -109/50-2 Parsel Tarla 4.660 2.400,00 75,00 14:32
18 Yolboyu Mah. -109/50-3 Parsel Tarla 3.914 2.000,00 60,00 14:34
19 Yolboyu Mah. -109/50-4 Parsel Tarla 5.354 2.750,00 85,00 14:36
20 Yolboyu Mahallesi -109/50-5 Parsel Tarla 8.920 5.000,00 150,00 14:38
21 Çöğürlük Mahallesi -109/1 Parsel Tarla 10.000 6.000,00 180,00 14:40
22 Cumalı Mahallesi -113/2 Parsel Tarla 10.000 6.500,00 195,00 14:42
23 Çaltı Mahallesi- 183/4 Parsel Tarla 2.482 1.000,00 30,00 14:44
24 Esentepe Mahallesi- 283 Parsel Otlak 21.950 1.500,00 45,00 14:46
25 Gökyaka Mahallesi- 114/144 Parsel Otlak 45.006 2.000,00 60,00 14:48
26 Gökyaka Mahallesi- 127/2 Parsel Otlak 14.739 1.500,00 45,00 14:50
27 Yeniköy Mahallesi -239/5 Parsel Otlak 32.647 1.250,00 40,00 14:52

İhaleye katılacak olanlardan istenecekler;
A-Gerçek kişilerden; Belediyemize Borcu Olmadığına dair belge, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, İkametgah belgesi, Dosya ücreti makbuzu ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,Vekaleten ihaleye girecekler noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü
B-Tüzel Kişilerden; Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Belge, İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Dosya ücreti makbuzu ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz, 2020 Yılına Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,

1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve bu kişilerin birinci derece akrabaları (anne,baba,eş,çocuk) ,Belediyeye kira,emlak,ÇTV ve diğer borcu olan gerçek kişi veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

2- İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi,resim, harç, elektrik ve su aboneliği ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.

3- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ayrıca ihale ile ilgili Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınmaz Kira Şartnamesinde belirtilmiştir.

4- İhaleye girmek isteyen istekliler 31/03/2020 Salı günü saat 12:30’a kadar 75,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.
5- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR