ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çay Belediyesine ait iş yeri 10 yıllığına kiraya verilecektir

ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180899
Şehir : Afyonkarahisar / Çay
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 29.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Çay Belediyesine ait Orta Mahalle Aktaş Caddesi No:1 ‘de bulunan iş yeri 10 yıl müddetle ihale suretiyle kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çay Belediyesi Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Orta Mahalle Aktaş Caddesi No:1 ‘de bulunan işyerinin Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden 10 yıl müddetle ihale suretiyle kiraya verilebilecektir.
2-İhale 16.07.2020 tarih Perşembe günü saat 10.00 ‘te Belediyemiz meclis salonunda
Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.
3- a) Orta Mahalle Aktaş Caddesi No:1 ‘de bulunan işyeri için ihale muhammen bedeli 65.000,00 TL olup ihale geçici teminatı 2.000,00 TL dir. İhale saati 10:00
4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;
a)Nüfus cüzdanının aslı yada noter tasdikli kimlik belgesi.
b)Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.
c)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d)Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.
5-İhale,ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden
görülebilinir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR