BİGA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Biga'da 1071 m² fabrika binası ve arsası icradan satılıktır

BİGA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092917
Şehir : Çanakkale / Biga
Semt-Mahalle : BALIKLIÇEŞME MERKEZ MAH. / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/508 TLMT
Muhammen Bedeli
:
1,935,490 TL
Birinci Satış Günü
:
28.01.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
24.02.2020 10:00
Satış Yeri
:
ADLİYE SARAYI 2. KAT MEZAT SALONU İDRİSKORU KÖYÜ BİGA ÇANAKKALE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BİGA
İCRA DAİRESİ

2019/508 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Biga İlçe, 172 Ada, 6 Parsel, BALIKLIÇEŞME Mahalle/Köy, Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında arsa vasfında gözükmekte ise de hali hazırda taşınmaz üzerinde 1.071,45 m2 alanlı fabrika binası mevcuttur. Köşesi yaklaşık 4.5 metre yüksekliktedir. Binanın tabanı şap kaplı, duvarları kireç badanalıdır. Çatının yanları beton tavanlı, ortası çelik çatı üzeri trapez saç kaplıdır. Fabrika içinde yazıhane, tuvalet, banyo, mutfak ve yemekhane bölümleri mevcuttur. Fabrikanın önü yüksek demir kapılı, arka kısmı açıktır. Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunmakta olup Yapı inşaat alanı taks:0,55 ön b:13 mt arka b: 12 mt komşu: 10 mt imar durumuna sahiptir. Taşınmaz Biga Organize Sanayi Bölgesinde olup,4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa ve uygulama Yönetmeliğine tabi olarak faaliyet göstermekte olup,ilgili kanunun 18.Maddesi uyarınca devir ve temlik edilemez,Taşınmaz üzerinde ''Taşınmazın İcra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB.den uygunluk görüşü alınması zorunludur' 'şerhi bulunmakta olup,ihaleye katılacak kişi veya kuruluşların Biga Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden uygunluk görüşü almaları gerekmektedir. Taşınmazın arsa değeri 649.750,00 TL, bina değeri 1.285.740,00 TL olmak üzere toplam değeri 1.935.490,00 TL olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Balıklıçeşme köyü Organize Sanayi Bölgesi Biga ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 7.643,55 m2
Kıymeti : 1.935.490,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/01/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ADLİYE SARAYI 2. KAT MEZAT SALONU İDRİSKORU KÖYÜ BİGA ÇANAKKALE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın 22/08/2009 tarih, 27327 resmi gazete numaralı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin "OSB' lerde kurulamayacak tesisler, tesislerde aranacak nitelikler, arsa tahsisleri ve satışları" ana başlıklı 9. bölümündeki bilgiler detaylıca açıklanmış olup, anılan yönetmeliğin 101/1-b bendinde;
1- Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2- Petrokimya kompleksleri,
3- Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç, tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4- Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5- Zirai mücadele ilaçları için hammede üretimi yapan tesisler,
6- Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7- Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8- Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri. "nin kurulamayacağı belirtilmiştir. Satışa iştirak edeceklerin OSB den uygunluk görüşü alması gerekmektedir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 109/5 maddesinde "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yolu ile satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir" hükmü yer almaktadır.
Yönetmeliğin 109. Maddesinin 6. Bendinde taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak ve aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır. Hükmüne amirdir.
Dosyaya celp edilen tapu kaydında "Taşınmazın İcra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB.den uygunluk görüşü alınması zorunludur" açıklaması bulunmaktadır.Gayrimenkulun geniş evsafı ile ilgili bilgi dosyamızda mevcuttur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/508 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR