BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TİC. A.Ş.

Bursa Nilüfer'de iki adet taşınmaz Restoran/Kafeterya olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir

BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129113
Şehir : Bursa / Nilüfer
Semt-Mahalle : BEŞEVLER MAH. / BEŞEVLER
: 811
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 09.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BURSA HAKİMİYET 11.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, Bilginler Caddesi, Karafatma Meydanı Karşısında Yer Alan Taşınmazların Restoran/Kafeterya Olarak Kullanılmak Üzere Kiralanması İşi’’
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, BEŞEVLER MAHALLESİ, BİLGİNLER CADDESİ KARAFATMA MEYDANI KARŞISINDA YER ALAN TAŞINMAZLARIN RESTORAN/KAFETERYA OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KİRALANMASI İŞİ


BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOS. VE KÜL. HİZ. TUR. ÖZEL YURT İŞ. İNŞ. BAS. YAY. İLAN MAT. REK. SAN TİC. A. Ş.

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
‘’Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, Bilginler Caddesi, Karafatma Meydanı Karşısında Yer Alan Taşınmazların Restoran/Kafeterya Olarak Kullanılmak Üzere Kiralanması İşi’’ kapsamında 2 adet taşınmaz
(690 m2 kapalı, 485 m2 açık alan) ile (121 m2 kapalı, 704 m2 açık alan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihaleye konmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminde ve şirketimiz www.burfas.com.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminden 3.000,00 TL (ÜçBinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.
İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş Muhasebe Birimi’ne veya aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.
- Vakıfbank Cumhuriyet Şubesi TR63 0001 5001 5800 7281 7541 79

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:
Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında yapılacaktır.

İHALE TARİH VE SAATİ:
İhale, 19.02.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da yapılacaktır.

İHALE USULÜ:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereği: Açık Teklif Usulü

KİRALANACAK YERİN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhale Tarihi / Günü : 19 Şubat 2020 / Çarşamba
İhalenin Yapılacağı Yer : BURFAŞ Toplantı Salonu
Aylık Muhammen Bedel : 45.000,00-TL (K.D.V. hariç)

Sözleşme süresi yer tesliminin yapıldığı tarihte başlar ve 31.12.2028 tarihinde sona erer. Yerin tahmin edilen kira bedeli (aylık kirası) 45.000,00-TL + KDV’dir. İhale üzerine kalan istekli, ihale neticesinde belirlenen bedel üzerinden sözleşme imza altına alındığı tarihte teklif etmiş olduğu kira bedelinin 1 Yıllık (12 Aylık) kirasını peşin olarak ödeyecektir. 1 yılın sonunda belirlenecek olan kira bedeli, hiçbir ihtar ve uyarı gerekmeksizin, geçmiş dönem net kira bedeline TÜİK’in açıkladığı son oniki aylık oranlar dikkate alınmak suretiyle tespit edilen TÜFE + %2 oranındaki refah artış oranı ile belirlenecek bedel olacaktır.
Geçici Teminat Bedeli : 486.000,00-TL
İhale Saati : 10:00

İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:
Gerçek Kişiler için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • İkametgâh Kağıdı (Nüfus Müdürlüğü, İlgili Muhtarlık veya e-devletten alınan),
 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır)
 • İhale dosyasının satın alındığına dair belge (3.000,00-TL),
 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu (süresiz) veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu (486.000,00-TL)
 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),
 • Vekâleten ihaleye katılım olması durumunda vekâletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (Noter onaylı),
 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter onaylı),
 • Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı),
 • İmza Beyannamesi (Noter onaylı),
 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname.

Tüzel Kişiler için;

 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır)
 • İhale Dosyasının satın alındığına dair belge (3.000,00-TL),
 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu (süresiz) veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu (486.000,00-TL)
 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),
 • Vekâleten ihaleye katılım olması durumunda vekâletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (Noter onaylı),
 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter tasdikli),
 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname,
 • Tüzel kişilik dernek ise; isteklinin yetkili olduğuna dair Karar Defteri ile yetkilinin noter onaylı İmza Sirküleri.

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Birimine 19.02.2020 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR