BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Burhaniye Belediyesi'ne ait taşınmazlar kiraya verilecektir

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti ve tasarrufu Burhaniye Belediye Başkanlığına ait 6 adet işyeri vasfındaki taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

1. İdarenin

a. Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı - Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR

b. Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006

c. E-posta : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

2. İhalenin Konusu : Taşınmaz Kiralama İhalesi

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b. Tarihi ve saati : 07/07/2020 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No
Adresi

Niteliği
İhale Süresi Zemin Yüzölçümü Muhammen
Bedeli (TL)
% 3 Geçici Teminat (TL) Güvence Bedeli (TL) İnşaat Katılım Bedeli(TL)

1
Pelitköy Mah. Ali Kemal Deveciler Cad. No:10
Tost ve dondurma Büfesi

3 yıl

12 m²

12.500,00
(Yıllık)

1.125,00

3.000,00

5.000,00

2
Pelitköy Mah. Ali Kemal Deveciler Cad. No:20
Hediyelik Eşya Büfesi
3 yıl
10 m²
10.000,00
(Yıllık)

900,00

2.500,00

4.000,00

3
Pelitköy Mah Ali Kemal Deveciler Cad. No:22 Hediyelik Eşya Büfesi 3 yıl
10 m²
7.500,00
(Yıllık)

675,00

2.500,00

4.000,00

4
Pelitköy Mah. Ali Kemal Deveciler Cad. No:24 Hediyelik Eşya Büfesi
3 yıl

10 m²
7.500,00
(Yıllık)
675,00
2.500,00

4.000,00
5 Pelitköy Mah.Ali Kemal Deveciler Cad. No:26 Hediyelik Eşya Büfesi 3 yıl
10 m²
10.000,00
(Yıllık)

900,00

2.500,00

4.000,00

6

Börezli Mah. 148 Ada 11 nolu Parsel

Küçük Kapasiteli (Mobil) kesimhane
3 yıl
-
1.250,00
1.350,00

10.000,00

-

4) Mülkiyeti ve tasarrufu Burhaniye Belediye Başkanlığına ait 6 adet işyeri vasfındaki taşınmaz Belediye Encümeninin 23/06/2020 tarih ve 2020/496 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile 3 yıl süreli olarak kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 07/07/2020 Salı günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5-) İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 07/07/2020 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

8-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;
a) İhaleye katılım için dilekçe,
b) Kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR