BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Burhaniye Belediyesine ait 1 adet büfe ve 2 adet dükkan 3 yıllığına kiraya verilecektir

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Burhaniye Belediye Başkanlığı'na ait 3 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI


1 - İdarenin
a) Adı ve adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı
Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR
b) Telefon / Faks : 0 266 – 4126450/0 266- 4221006
c) Elektronik posta adresi : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

2 - İhale Konusu : Taşınmaz Kiralama İhalesi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 31/03/2020 Salı günü saat 10:00’da başlayacaktır.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Adres Niteliği

İhale Süresi
Zemin Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel Geçici Teminat

Güvence Bedeli
1 Bahçelievler Mah. 2770 Cad. No:1 Büfe

3 Yıllık
39,36 m² 1.250,00 TL (Aylık) 1.350,00 TL

7.500,00 TL
2 Ören Mah. M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:75 Dükkân
3 Yıllık
50 m² 12.000,00 TL (Yıllık) 1.080,00 TL
3.000,00 TL
3 Ören Mah.
M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:24
Dükkân
3 Yıllık
29 m² 10.000,00 TL (Yıllık) 900,00 TL
2.500,00 TL

4-) Mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 31/03/2020 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 31/03/2020 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

8-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için
a) İhaleye katılım için dilekçe,
b) Kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)
e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,
f) Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için ayrıca

  1. Tebligat için adres beyanı,
  2. Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,
  3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

9-) İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR