BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Burhaniye Belediyesi'nden kiralık 3 adet büfe

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

 1. İdarenin
 1. Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR

 1. Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006
 2. E-posta : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr
 1. İhalenin Konusu : Taşınmaz Kiralama İhalesi
 2. İhalenin
 1. Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
 2. Tarihi ve saati : 04/08/2020 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No
Adresi

Niteliği
İhale Süresi Zemin Yüzölçümü Muhammen
Bedeli (TL)
% 3 Geçici Teminat (TL) Güvence Bedeli (TL) İnşaat Katılım Bedeli(TL)

1
Pelitköy Mah Ali Kemal Deveciler Cad. No:22
Hediyelik Eşya Büfesi
3 yıl
10 m²
7.500,00
(Yıllık)

675,00

2.500,00

4.000,00

2
Pelitköy Mah. Ali Kemal Deveciler Cad. No:24
Hediyelik Eşya Büfesi

3 yıl

10 m²
7.500,00
(Yıllık)
675,00
2.500,00

4.000,00

3
Pelitköy Mah.Ali Kemal Deveciler Cad. No:26
Hediyelik Eşya Büfesi
3 yıl
10 m²
10.000,00
(Yıllık)

900,00

2.500,00

4.000,00

4) Mülkiyeti Burhaniye Belediye Başkanlığına ait 3 adet işyeri vasfındaki taşınmaz Belediye Encümeninin 21/07/2020 tarih ve 2020/650 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile 3 yıl süreli olarak kiralama ihalesi yapılacaktır. .
İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 04/08/2020 Salı günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.
5-) İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 04/08/2020 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
8-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.
Gerçek kişiler için;
a) İhaleye katılım için dilekçe,
b) Kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)
e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,
f) Vekâleten katılacak olanlardan Noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.
Tüzel kişiler için;

 1. İhaleye katılım için dilekçe,
 2. Tebligat için adres beyanı,
 3. Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,
 4. Geçici teminat bedeli, güvence bedeli ve katılım bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat

mektubu)

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

9-) İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR