BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bozova Belediyesine ait dükkanlar ihale usulüyle kiraya verilecektir

BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090807
Şehir : Şanlıurfa / Bozova
Yayınlandığı Gazeteler

YENİURFA 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 adet dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bozova Belediye Başkanlığında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK
TAŞINMAZLAR

Sıra
No:
Mahalle/Köyü Yüzölçümü
(M2)
Kiralaması yapılacak alan (M2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Usulü İhale Tarihi İhale Saati Fiili Durumu
1 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 09:00 İşgalli
2 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 09:15 İşgalli
3 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 09:30 İşgalli
4 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 09:45 İşgalli
5 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 10:00 İşgalli
6 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 10:15 İşgalli
7 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 10:30 İşgalli
8 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 10:45 İşgalli
9 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 11:00 İşgalli
10 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 11:15 İşgalli
11 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 11:30 İşgalli
12 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 11:45 İşgalli
13 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 12:00 İşgalli
14 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 12:15 İşgalli
15 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 12:30 İşgalli
16 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 12:45 İşgalli
17 Yaylak Mah. 40 40 Dükkan İmarsız 1.400,00 42,00 Açık 10.12.2019 13:00 İşgalli

Yukarıda Özellikleri belirtilen kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Bozova Belediye Başkanlığında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

  1. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

  2. Her türlü resim, harç ve vergi alıcıya aittir.

  3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ikametgâh senedi, T.C. numaralı nüfus cüzdanı örneği, geçici teminat mektubu makbuzu veya teminat mektubu, Adli sicil kaydı, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2019 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir Noterden tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  4. Postayla yapılacak başvurularda tekliflerin ihale saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  5. Geçici teminatın, bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

  6. Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR