İZMİR BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bornova İlçesi Çamdibi Mahallesi'nde dükkan açık arttırma usulü ile satılacaktır

İZMİR BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113481
Şehir : İzmir / Bornova
Semt-Mahalle : YILDIRIM BEYAZIT MAH. / ÇAMDİBİ
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
9 EYLÜL 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğünde
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1) Satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, sokak ve kapı no :
İzmir İli Bornova İlçesi Çamdibi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No: 4/Z-12 Bornova/İZMİR
2)Satışa çıkarılan gayrimenkullerin durumu ve vasıfları ; Taşınmaz İzmir ili, Bornova ilçesi, Çamdibi mahallesi 14083 parsel olup Çamdibi mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Kaya İşhanı No:4/Z-12 dış kapı posta adresinde yer alan toplam 20 metrekare dükkan vasıflı taşınmazın ½ hissesidir. Taşınmaza ulaşım Mimar Sinan Caddesi üzerinden gerçekleşmektedir. Yakın çevresinde benzer özelliklere sahip 4-5 katlı binalar yer almaktadır. İşhanı, dükkan/imalathane ve konut özelliğinde yapıların bulunduğu bölgede ağırlıklı olarak orta gelir grubuna sahip kişiler tarafından ticaret ve ikame amaçlı kullanılmaktadır. Bölge Bornova Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup her türlü altyapı hizmetlerinden istifade etmektedir.
3)Gayrimenkulün arttırılmasına esas olan biçilmiş rayiç değeri :
32 nolu bağımsız bölümün ½ hissesi (10 metrekare ) : 25.000,00.-TL
4) Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı: Gayrimenkulün takdir edilen değerinin %7,5'i nispetinde olan 32 nolu bağımsız bölüm için : 1.875,00.-TL para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat”Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir”
5) İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat : Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğünde 05.02.2020 Çarşamba günü 10.30’da yapılacaktır. Satış süresi 20 dakikadır.
6) Gayrimenkul Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği veya görülebileceği:
Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi
7) Teminatın yatırıldığına dair alındı belgesinin nereye, hangi tarih ve saate kadar ibraz edileceği : Satış saatinden yarım saat öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığı’na
8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkullere biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırma 7 gün daha uzatılarak 12.02.2020 Çarşamba günü aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı;
9) Hangi masrafların alıcıya ait olacağı : İhale sonucu satışın gerçekleşmesi durumunda Tapu harcı, KDV ve Damga Vergisi alıcı tarafından ödeneceği,
10) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,
11) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,
Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine müracaat etmeleri İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR