BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beyşehir Belediyesi'ne ait işyerleri kiraya verilecektir

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen 19 adet gayrimenkul 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyşehir Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen 19 adet gayrimenkul 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecektiri.

SIRA BULUNDUĞU YER
KULLANIM AMACI
ADRESİ MİKTARI ADA NO PARSEL MUHAMMEN BEDELİ (AYLIK TL)
GEÇİÇİ TEMİNAT
%3


SÜRESİ
NO CİNSİ (M2) NO
1. AŞAĞIESENCE İŞYERİ
KAHVEHANE
ŞEHİT ADEM MERAL CAD.NO:1/B 7962
800,00
1.440,00 5
2 AŞAĞI ESENCE LOJMAN LOJMAN MERKEZCAMİ SOKAK NO:5 8778 200.00 360,00 5
3 BADEMLİ DÜKKAN İŞYERİ BADEMLİ CAD NO45/C 166 21 80,00 145,00 5
4. DALYAN RESTURANT KAFETERYA
İŞYERİ
ATATÜRK CAD.NO:1/A 29 1
5.000,000
10.000,00 5
5. DOĞANBEY DÜKKAN
İŞYERİ
42142. SOKAK NO:4A/F 338 2
115,00
210,00 5
6. DOĞANBEY DÜKKAN
İŞYERİ
42142. SOKAK NO:4A/G 338 2
115,00
210,00 5
7. DOĞANBEY DÜKKAN
İŞYERİ
DOĞANBEY CAD.NO:118 329 28
115,00
210,00 5
8. DOĞANBEY DÜKKAN
İŞYERİ
42142 SOKAK NO:8/D 338 2
115,00
210,00 5
9 HACIARMAĞAN BÜFE İŞYERİ 40753 SOKAK NO:2/B 88 11 1.305,00 2.350,00 5
10 HACIARMAĞAN İŞYERİ
İŞYERİ
40758 SK. NO:1/G 91 1
1.000,00
1.800,00 5
11 HUĞLU İŞYERİ
İŞYERİ
43180 SK.NO:27/F 122 1
865,00
1.560,00 5
12 HUĞLU İŞYERİ
İŞYERİ
43180 SK.NO:27/C 122 1
150,00
270,00 5
13 HUĞLU DEPO
İŞYERİ
BEYŞEHİR CAD.No11/A 264 55 220,00 396,00 5
14 KAYABAŞI MESKEN
LOJMAN
KAYABAŞI CAD. NO:31/B 344 6 125,00 225,00 5
15 KAYABAŞI DÜKKAN İŞYERİ KAYABAŞI CAD.NO:31/B 344 6 195,00 351,00 5
16 KAYABAŞI DÜKKAN İŞYERİ KAYABAŞI CAD.NO:31/B 344 6 195,00 351,00 5
17 MÜFTÜ İŞYERİ

LOKAL
İ.HAKKI KONYALI CAD.NO:4/B 1092 1
200.00
360,00 5
18 SEVİNDİK İŞYERİ İŞYERİ Ş.YÜKSEL MAVİ CAD.NO:1/C 108 3 108,00 185,00 5
19 ÜSTÜNLER İŞYERİ İŞYERİ KARACALAR CAD.NO:7 1779 85,00 153,00 5


1. Gayrimenkullerin İhalesi 11/06/2019 Salı günü saat günü belediye encümen salonunda saat 11.00 de yapılacaktır.
2. İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1 Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi
2.2 Kanuni ikametgahının bulunması ve belgesi

2.3 Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
2.4 Belediyemize borcu olmadığına dair belge
2.5. Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname
2.6. Adli Sabıka Kaydı. (Yüz kızartıcı suçlardan sabıka kaydı bulunanlar ihaleye giremez. Sabıkasında sicil
Bulunan istekliler, kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır.)
2.7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlara tevsik için yetki
belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
2.8. Vergi Levhası ( Sadece 4.sıradaki restorantın ihalesine girecekler için istenecektir.)
2.9. 17. sıradaki işyerine Dernek veya Kulüp olma şartı aranmaktadır.
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri en geç ihale günü saat 10.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim
edecektir. Belgelerin asılları veya tasdikli suretleri istenecek olup, fotokopiler kabul edilmeyecektir.
3.İhale ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR