İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beyoğlu'nda 18 m² büro icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094476
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : EMEKYEMEZ MAH. / ARAPCAMİ
: 18
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/335 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
60,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.02.2020 11:30
İkinci Satış Günü
:
20.03.2020 11:30
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2018/335 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nUn 13.07.2018 tarih 3302 sayılı yazısında satışa konu 265 ada, 12 ve 13 parsel sayılı yerler;07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı Kurul kararıyla Kentsel sit alanı ilan edilen bölgede kalmakta olup, bölgeye ait 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit alanı Koruma amaçlı uygulama imar planı İstanbul 7. İdare mahkemesi kararıyla İptal edilmiştir. 20.04.2018 tarih ve 6208 sayılı İstanbul II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden 02.08.2017 tarih ve 5628 sayılı kurul kararıyla belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre imar durumu koruma bölge kurulundan alınacak karar doğrultusunda belirlenecektir.” denilmektedir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Emekyemez Mahalle/mevki , Anber Köyü , 256 Ada No , 12 Parsel No , 8/378 Arsa Payı , 213,25 Yüz Ölçümü , Bodrum Kat, Büro Nitelikli Taşınmaz Olan2 No'lu B.b. Bağımsız Bölümün Tamamı
Özellikleri :İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Etnekyemez Mahallesi, tapuda 265 ada, 12 parsel sayılı, (213,25 m2- Yüzölçümlü), kat irtifaklı, “bodrum zemin üç normal katlı kâgir iş yeri” nitelikli ana taşınmazda, bodrum kat, 2 bağımsız bölüm numaralı, 8/378 arsa paylı, büro nitelikli taşınmazın tamamıdır. Yerinde yapılan incelemede, 12 parsel üzerinde, bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşan toplamda 5 katlı B.A. yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu büronun yer döşemesinin laminat parke, duvarlarının boyalı olduğu ana caddeye cephesinin olmadığı ve 265 ada, 13 parselde bulunan dükkandaki ara duvarının yıkılarak birleştirildiği tespit edilmiştir. Mevcut durum itibariyle satışa konu büronun bağımsız bir girişi bulunmamaktadır. Yaklaşık kullanım alanının brüt 18 m2, net 14 m2 olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Emekyemez Mah. Anbar Sok.no:11Beyoğlu/İstanbul
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Emekyemez Mahalle/mevki , Anbar Ve Porsuk Köyü , 265 Ada No , 13 Parsel No , 76/1100 Arsa Payı , 128,75 Yüz Ölçümü , 1.bodrum Kat, Dükkan Nitelikli Taşınmaz Olan 3 No'lu B.b. Bağımsız Bölümün Tamamı
Özellikleri :İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Emekyemez Mahallesi, tapuda 265 ada, 13 parsel sayılı, (128,75 m2- Yüzölçümlü), kat irtifaklı_ “kâgir iş yeri” nitelikli ana taşınmazda, bodrum kat, 3 bağımsız bölüm numaralı, 76/1100 arsa paylı, dükkân nitelikli taşınmazın tamamıdır.
Yerinde ve Beyoğlu Tapu Müdürlüğü arşivinde mevcut projesi incelendiğinde, 13 parsel üzerinde, bodrum, zemin, 3 normal kat ve çekme kattan oluşan toplamda 6 katlı B.A. yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu dükkânın yer döşemesinin seramik, duvarlarının boyalı olduğu, ana caddeye bakan cephesinin alüminyum doğrama ile kaplı olduğu tespit edilmiştir. Mevcut durum itibariyle satışa konu dükkânın yaklaşık kullanım alanının brüt 40 m2, net 35 m2 olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir bir bölgede olup, Tersane ve Refik Saydam caddesine yürüme mesafesinde yer aldığı anlaşılmıştır.
Adresi : Emekyemez Mah. Anbar Sok.no:9Beyoğlu/İstanbul
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/335 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/11/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR