İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beyoğlu Hüseyinağa'da 23 m² büro icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138280
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : HÜSEYİNAĞA MAH. / TARLABAŞI
: 23
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/436 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.05.2020 09:50
İkinci Satış Günü
:
12.06.2020 09:50
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/436 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , BEYOĞLU İlçe , HÜSEYİNAĞA Mahalle/Mevki , 331 Ada No , 13 Parsel No , 10/1000 Arsa Payı , 702,00 Yüz Ölçümü , Büro Nitelikli C blok-91 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri: Satış konusu taşınmaz; İstanbul Beyoğlu ilçesi, Hüseyinağa Mahallesi, 331 ada 13 parsel (702,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat mülkiyetti “Kargir İş Hanı" nitelikli ana taşınmazda, hali hazırda ise Hüseyinağa Mahallesi, Sahne Sokak, 7 dış kapı numaralı Aslıhan İş Merkezi, C blok 2.Katta 10/1000 arsa paylı, 91 bağımsız bölüm numaralı “Büro" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Yerinde yapılan incelemede satışa konu taşınmazın bulunduğu, yaklaşık 35 yıllık 7 dış kapı numaralı Aslıhan İş Merkezi, A, B ve C olmak üzere 3 bloktan oluştuğu, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Bloktann Bodrum Kat+Meşrutiyet Caddesi girişli Pasaj katı+Sahne Sokak girişli Pasaj Katı ortak olmak üzere A blok 7 Normal Katlı, B Blok ve C blok 3 Normal katlıdır. Binanın Meşrutiyet Caddesi girişli Pasaj Katında 27 adet b.bölüm, Sahne Sokak girişli Pasaj Katında 28 adet b.bölüm, A blok 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.normal katlarda her katta 4’er adet b.bölüm, B blok normal katlarda her katta 1'er adet b.bölüm, C blok 1 ve 2.normal katlarda her katta 5’er adet b.bölüm, 3.Normal katta 3 b.bölüm olmak üzere bloklarda toplam 95 adet b.bölüm yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu C blok girişi, Sahne Sokak üzerinden 7 dış kapı numaralı Pasaj Girişi ile sağlanmaktadır. Bina dış cephesi aklilik boyalıdır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlık zeminleri paledyen, merdivenler mermer döşeli, duvarları plastik boyalıdır. Satışa konu C blok 2.kat 92 bağımsız bölüm numaralı “büro", Sahne Sokak tarafındaki pasaj girişine göre ön orta cephede yer almaktadır. Mahallinde taşınmazın uzun sünedir kapalı olduğu belirtilmiş, içine girilemediğinden, dışarıdan yapılan tespitler ve proje esas alınarak rapor hazırlanmıştır. Projeye göre brüt 25 m2, net 23,94 m2 alanlıdır. Mahallinde dışarıdan yapılan tespitlerde 90 b.bölüm nolu büro ile birleştirildiği görülmüştür. Taşınmaza giriş kapısı ahşap doğrama üzeri yağlı boyalıdır.Adresi:Hüseyinağa Mahallesi, Sahne Sokak, 7 dış kapı numaralı Aslıhan İş Merkezi, C blok-91 Numaralı DükkanBeyoğlu / İSTANBUL
İmar Durumu: Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.11.2018 tarih 9840 sayılı yazısında; Beyoğlu İlçesi, tapuda Hüseyinağa Mahallesi, 331 ada 13 parsel sayılı yer, 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kurul kararıyla Kentsel Sit Alanı ilan edilen bölgede kalmakta olup, bölgeye ait 21.12.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, İstanbul 7.İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. 20.04.2018 tarih ve 6298 sayılı İstanbul II Nolu Kültür Variıklannt Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden 02.08.2017 tarih ve 5628 sayılı kurul kararı ile belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlanna istinaden, imar durumu Koruma Kurulundan alınacak karar doğrultusunda belirlenecektir. Ayrıca söz konusu parsel 14.07.1978 tarih ve 10538 sayılı Kurul Kararıyla tescilli eski eserdir. -

Kıymeti
: 250.000,00 TL -
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/05/2020 günü 09:50 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 12/06/2020 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/436 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/02/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR