İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beyoğlu Emekyemez'de 15,75 m² büro icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094499
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : EMEKYEMEZ MAH. / ARAPCAMİ
: 15
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/999 ESAS
Muhammen Bedeli
:
120,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.01.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
16.03.2020 15:00
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/999 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
Beyoğlu İlçesi, Emekyemez Mahallesi, Yanık Kapı Sokak üzerinde yer alan 23 kapı numaralı Yeni Bursa Han içerisinde yer alan 2.kat (34) nolu büro, 2.kat (35) nolu büro ve 2.kat (36) nolu büro vasıflı bağımsız bölümlerin bulunduğu ana taşınmaz projesine göre; betonarme yapı tarzında 2 bodrum + zemin + 4 normal kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşan 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Binanın 2.bodrum katında sığınak ve dükkan depolan, 1.bodrum katında; ortak alanlar ve depolar, zemin katında; 8 büro 00 ve 4 normal katında toplam 58 büro olmak üzere toplam 66 bağımsız bölüm yer almaktadır. Ana yapıya giriş zemin kattan kuzey cephesinin bulunduğu Yanık Kapı Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmazın cephesi akrilik malzeme ile boyalıdır. Kat sahanlıkları ve merdivenler dökme mozaik taş ile kaplıdır. Binanın elektrik, su ve doğalgaz tesisatları bulunmaktadır. Beyoğlu Tapu Müdürlüğünde incelenen 26.01.1979 tarihli mimari projesinde tüm normal kat planlarında bağımsız bolüm numaralandırması: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9.10.11.12.13 ve 14 olarak yapılmıştır.Satışa konu taşınmazlar tapu kayıtlarına ve bağımsız bolüm listesine göre 2.normal kat 34. 35 ve 36 nolu bağımsız bölüm numaralarıdır. Taşınmazların sırası ile; 2.normal kat planında yer alan 12.13 ve 14 nolu bağımsız bölümlere tekabül ettiği ve bu taşınmazların borçlu tarafından kullanıldığı görülmüştür. Söz konusu durumun mimari projede düzeltilmesi önerilmekle birlikte satışa konu taşınmazların borçlu kullanımında olan projedeki bu konumlar dikkate alınmıştır. Satışa konu taşınmazların; 34, 35 ve 36 nolu bağımsız bölümlerin mahallinde bina ara holü kapatılarak tek mahal olarak kullanıldığı görülmüştür ve bulundukları konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret alanmda yer almaktadır.
TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU:
Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.03.2019 tarih E.2019- 2088 sayılı yazısına göre; Beyoğlu, Emekyemez Mahallesi, 253 ada, 72 parsel sayılı yer. 07.07.1993 tarihle 4720 sayılı Kurul kararıyla Kentsel Sit Alanı İlan edilen bölgede kalmakta olup, bölgeye ait 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı, İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. 20.04.2018 tarih 6298 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden 02.08.2017 tarih ve 5628 sayılı Kurul kararıyla belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kulla ile belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına istinaden imar durumu koruma Kurulundan alınacak karar doğrultusunda belirlenecektir. İmar İşlem dosyasında temin edilmiş olan yapı kullanma izin belgesi ve de tasdikli projesinin kat planı yazımız ekinde gönderilmektedir. Bağımsız Bölümler projede gözükmediğinden m2 bilgisi verilememektedir. 01.01.2013 tarihinden itibaren parsele ilişkin herhangi bir tadilat ruhsatına rastlanılmamıştır. Denilmiştir. Beyoğlu Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04.03.2019 tarih 1039 sayılı yazısına göre; arşiv kayıtlarında yapılan incelemede, 253 ada, 72 parsel sayılı taşınmazın, Emekyemez Mahallesi, Yanık Kapı Sokak, 23 kapı nosu aldığı hususu bilgilerinize arz olunur. Denilmiştir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Emekyemez Mahalle/mevki , Yanık Kapı Köyü , 253 Ada No , 72 Parsel No , 12/1100 Arsa Payı , 454,00 Yüz Ölçümü , 2. Kat, Büro Nitelikli 34 No'lu B.b. Bağımsız Bölümün Tamamı
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz;
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Emekyemez Mahallesi, Yanıkkapı Mevkii, 253 ada, 72 parsel nolu 454,00 m2 yüzölçümlü, Kargir îşhanı vasıflı taşınmazda kain 12/1100 arsa pavlı İkinci normal kat. (34 nol'u büro vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Binanın 2. Normal katında yer almakta olup projesine göre bina girişi baz alındığında sağ arka cephede yer almaktadır. Taşınmaz tapu projesine göre büro olarak projelendirilmiş olup yaklaşık net 15,75 m2 alana sahiptir. Taşınmazın yerleri laminant parke, duvarları boyalıdır. Pencereleri PVC malzemeden olup kapısı demir malzemeden mamuldür. Taşınmaza ait ısıtma sistemi bulunmamaktadır.
Adresi : Emekyemez Mahallesi , Yanık Kapı Köyü, Kat:2, No:34 Beyoğlu-İstanbul
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel aleyhine İETT İşletmesi lehine trafo merkezi irtifak hakkı vardır. (Başlama Tarih: 07/09/1976, Bitiş Tarih: 07/09/1976-Yevmiye: 6489) Diğer Bilgiler Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 17/01/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Emekyemez Mahalle/mevki , Yanık Kapı Köyü , 253 Ada No , 72 Parsel No , 14/1100 Arsa Payı , 454,00 Yüz Ölçümü , 2. Kat, Büro Nitelikli 35 No'lu B.b. Bağımsız Bölümün Tamamı
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz;
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Emekyemez Mahallesi, Yanıkkapı Mevkii, 253 ada, 72 parsel nolu 454,00 m2 yüzölçümlü, Kargir İşhanı vasıflı taşınmazda kain 14/1100 arsa paylı İkinci normal kat. (35) nolu büro vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Satışa konu taşınmaz binanın 2. Normal katında yer almakta olup projesine göre bina girişi baz alındığında sağ arka cephede yer almaktadır. Tapu projesine göre büro olarak projelendirilmiş olup yaklaşık net 23,12 m2 alana sahiptir. Taşınmazın yerleri laminant parke, duvarları boyalıdır. Pencereleri PVC malzemeden olup kapısı demir malzemeden mamuldür. Taşınmaza aît ısıtma sistemi bulunmamaktadır.
Adresi : Emekyemez Mahallesi , Yanık Kapı Köyü, Kat:2, No:35 Beyoğlu-İstanbul
Kıymeti : 175.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel aleyhine İETT İşletmesi lehine trafo merkezi irtifak hakkı vardır. (Başlama Tarih: 07/09/1976, Bitiş Tarih: 07/09/1976-Yevmiye: 6489) Diğer Bilgiler Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 17/01/2020 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 16/03/2020 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Emekyemez Mahalle/mevki , Yanık Kapı Köyü , 253 Ada No , 72 Parsel No , 12/1100 Arsa Payı , 454,00 Yüz Ölçümü , 2.kat, Büro Nitelikli 36 No'lu B.b. Bağımsız Bölümün Tamamı
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz;
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Emekyemez Mahallesi, Yanıkkapı Mevkii, 253 ada, 72 parsel nolu 454,00 m2 yüzölçümlü, Kargir İşham vasıflı taşınmazda kain 12/1100 arsa paylı İkinci normal kat, (36) nolu büro vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Satışa konu taşınmaz, binanın 2. Normal katında yer almakta olup projesine göre bina girişi baz alındığında sağ arka cephede yer almaktadır. Taşınmaz tapu projesine göre büro olarak projelendirilmiş olup yaklaşık net 13,90 m2 alana sahiptir. Taşınmazın yerleri laminant parke, duvarları boyalıdır. Pencereleri PVC malzemeden olup kapısı demir malzemeden mamuldür. Taşınmaza ait ısıtma sistemi bulunmamaktadır.
Adresi : Emekyemez Mahallesi , Yanık Kapı Köyü, Kat:2, No:36 Beyoğlu-İstanbul
Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel aleyhine İETT İşletmesi lehine trafo merkezi irtifak hakkı vardır. (Başlama Tarih: 07/09/1976, Bitiş Tarih: 07/09/1976-Yevmiye: 6489) Diğer Bilgiler Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 17/01/2020 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 16/03/2020 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/999 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/10/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR