DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait park ihale ile kiraya verilecektir

DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00828603
Şehir : Mardin / Dargeçit
Semt-Mahalle : BAHÇEBAŞI MAH. / DARGEÇİT
Yayınlandığı Gazeteler

DARGEÇİT HABER 27.06.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bahçebaşı mahallesi, belediye hizmet binası arkasında bulunan Şehit Polis Ercan HIRÇIN parkının kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dargeçit   Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.          
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

1.İŞİN KONUSU :
Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz bahçebaşı mahallesi, belediye hizmet binası arkasında bulunan Şehit Polis Ercan HIRÇIN parkı, 5 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
2.İHALENİN YERİ VE TARİHİ :
Yapılacağı Yer : Dargeçit Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
Tarih : 18.07. 2018 tarih Çarşamba günü
Saati : 10:00
3.KİRA BEDELİ :
Şehit Polis Ercan HIRÇIN parkı, aylık kira bedeli 250,00 TL. + KDV. toplam 5 yıllık 15.000,00 TL.+KDV. olup, İhalenin % 3 üne tekabül eden geçici teminatı 450,00 TL. dir.
4.KİRA SÜRESİ :
Söz Konusu Parkın kira süresi 5 Yıldır.
5.İHALE ŞEKLİ :
2886 Sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
6.İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERİN:
2886 Sayılı Devlet ihale kanunun ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz ve yine aynı kanun hükümleri gereğince, teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
Buna Göre;

  1. Onaylı nüfus cüzdanı örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Onaylı İkametgah belgesi,
  3. Noter Tasdikli imza sirküsü,
  4. Geçici teminatı yatırdığına dair Banka dekontu (belge)
  5. Türkiye de tebligat adresini gösterir İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben

yazılmış dilekçe,
f) Telgraf, faks veya postaneden kaynaklanan gecikmeler nedeni ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletnamesi,
h) İhale Dokümanı Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir.
I) İhale doküman bedeli 50.00.-TL’dir.
İ) İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı alınması zorunludur.
7. Teklifler en geç 18.07. 2018 tarihi ve saat 10.00’a kadar Belediye Fen işleri müdürlüğüne verilmeli,
8.İhaleyi alan aylık ihale bedelini Belediyemize ait T.C.Ziraat Bankası Dargeçit şubesi hesabımıza aylık peşin olarak yatıracaktır.
9. Parka ait ihale süresince kullanılacak elektrik ve su parası kiracıya aittir.
10. Parkın temizlik ve sulama işi ihale süresince kiracıya aittir.
11. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12. Belediye parkın içinde bulunan ve kurumumuz tarafından tam ve eksiksiz
teslim edilecek eşyalardan herhangi bir zarar oluşması durumunda, bedeli ihaleyi alan kişi ve firmadan tahsil edilecektir.
İLAN OLUNUR. 25.06.2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR