KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait 16 adet gayrimenkul ve 13 adet baz istasyonu yerleri kiraya verilecektir

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda adresi belirtilen gayrimenkullerimiz ile Baz İstasyonu vasıflı yerler 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi belirtilen gayrimenkullerimiz ile Baz İstasyonu vasıflı yerler 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.

2. İhaleler, 25.02.2020 Salı günü saat 15.00’den itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. Gayrimenkuller ile Baz İstasyonlarının 2020 yılı yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.

4. İsteklilerin 25.02.2020 günü saat 12.30’a kadar istenen belgeleri Nişantaş Mah. Belediye Sarayı 5. kat No:514 adresindeki, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), İmza Beyannamesi,

b. Tebligat için adres beyanı,

c. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

1.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge (Nişantaşı Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No:2 Kat:6 Daire:602 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
g. Sarraf Dükkanı ihalesine katılmak isteyen isteklilerin Sarraflar Derneğinden sarraflık yaptığına dair alacakları belge.
h. Yük nakliye komisyoncu dükkanı ihalesine katılmak isteyen isteklilerin H1 yetki belgesi vermesi gerekmektedir.
ı. Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi ihalesine katılmak isteyen isteklilerin F1 Belgesi vermesi gerekmektedir.
i. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
k. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

S/N ADRESİ m²'si Vasfı 2020 Yılı Yıllık Kira Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Saati
1 Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 2. Kat No:254 Karatay / KONYA 21,83 Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu 1.950,00 TL + KDV 175,50 TL 15.00
2 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yeraltı Çarşısı No: 22/1 Meram / KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı 46.500,00 TL + KDV 4.185,00 TL 15.05
3 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yeraltı Çarşısı No: 22/7 Meram / KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı 46.500,00 TL + KDV 4.185,00 TL 15.10
4 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yeraltı Çarşısı No: 22/46 Meram / KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı 46.500,00 TL + KDV 4.185,00 TL 15.15
5 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yeraltı Çarşısı No: 22/52 Meram / KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı 46.600,00 TL + KDV 4.194,00 TL 15.20
6 Sahipata Mah. Mevlana Cad. No:18 Meram/KONYA 35,00 Büfe 108.000,00 TL + KDV 9.720,00 TL 15.25
7 Musalla Bağları Mah. Güllüce Sok. Adnan Menderes Hal Çıkışı No:10 Selçuklu/KONYA

15,00
Berber Dükkanı 18.000,00 TL + KDV 1.620,00 TL 15.30
8 Yazır Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. Yeni Terminal İçi No: 2/Z-02 Selçuklu/KONYA 19,02 Sigara ve Kuruyemiş Satış Dükkanı 78.750,00 TL + KDV 7.087,50 TL 15.35
9 Horozluhan Mah. Şura Cad. Yeni Kamyon Garajı içi No:1/M Selçuklu/KONYA 14,70 Yük Nakliye Komisyoncu Dükkanı 27.800,00 TL + KDV 2.502,00 TL 15.40
10 Doğrugöz Mah. Cumhuriyet Mah. No:1 /C-D-E Akşehir / KONYA

45,00


Çay Ocağı
7.050,00 TL + KDV 634,50 TL 15.45
11 Kayabaşı Mah. Kayabaşı Cad. No:38/B Beyşehir/KONYA 25,00 Büfe 600,00 TL + KDV 54,00 TL 15.50
12 Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/9 Ereğli/KONYA 12,00 Büro 2.500,00 TL + KDV 225,00 TL 15.55
13 Alaaddin Mah. Otogar Cad. No: 22/9 Karapınar/KONYA 8,00 Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi 3.450,00 TL + KDV 310,50 TL 16.00
14 Alaaddin Mah. Otogar Cad. No: 22/10 Karapınar/KONYA

8,00
Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi 3.350,00 TL + KDV 301,50 TL 16.05
15 Cami Kebir Mah. Olof Palme Cad. 24/G Kulu/KONYA 25,00 Büro 2.950,00 TL + KDV 265,50 TL 16.10
16 Piribeyli Mah. Cengiz Topel Cad. No:5/A Yunak/KONYA 50,00 Çay Ocağı 6.000,00 TL + KDV 540,00 TL 16.15
17 Bosna Hersek Mah. Mesaj Cad. 17958 Ada, 2 Parsel Selçuklu/KONYA 100,00 Baz İstasyonu 12.700,00 TL + KDV 1.143,00 TL 16.20
18 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yeraltı Çarşısı Meram/KONYA 100,00

Baz İstasyonu
12.700,00 TL + KDV 1.143,00 TL 16.25
19 Parsana Mah. Kaletaş Cad. Yeni Stad içi Selçuklu/KONYA 100,00 Baz İstasyonu 47.500,00 TL + KDV 4.275,00 TL 16.30
20 Büyükbeşkavak Mah. Köy içi Mevkii 1636 Parsel Cihanbeyli/KONYA 100,00

Baz İstasyonu
7.000,00 TL + KDV 630,00 TL 16.35
21 Mehmet Akif Ersoy Mah. Kumtepe Mevkii 26-7 Pafta, 125 Ada, 7 Parsel Doğanhisar/KONYA 100,00

Baz İstasyonu
14.400,00 TL + KDV 1.296,00 TL 16.40
22 Kelhasan Mah. 121 Ada, 118 Parsel Cihanbeyli/KONYA 100,00 Baz İstasyonu 5.950,00 TL + KDV 535,50 TL 16.45
23 Taşpınar Mah. 457 Ada, 1 Parsel Cihanbeyli/KONYA 100,00 Baz İstasyonu 11.650,00 TL + KDV 1.048,50 TL 16.50
24 Erenler Mah. Halıkanlı Cad. No:1 Mezarlık Mevkii 5 Pafta, 233 Ada, 6 Parsel Cihanbeyli/KONYA 100,00

Baz İstasyonu
17.400,00 TL + KDV 1.566,00 TL 16.55
25 Deştiğin Mah. PTT Hizmet Binası 137 Ada, 6 Parsel Doğanhisar/KONYA 100,00

Baz İstasyonu
6.750,00 TL + KDV 607,50 TL 17.00
26 Bayındır Mah. Köy içi Mevkii 148 Ada, 1 Parsel Beyşehir/KONYA 100,00 Baz İstasyonu 15.150,00 TL + KDV 1.363,50 TL 17.05
27 Uzunharmanlar Mah. Meram İtfaiye Merkezi Bahçesi 26480 Ada, 1 Parsel Meram/KONYA 100,00

Baz İstasyonu
22.400,00 TL + KDV 2.016,00 TL 17.10
28 Gökçeyazı Mah. 168 Ada, 6 Parsel Ereğli/KONYA 100,00 Baz İstasyonu 5.150,00 TL + KDV 463,50 TL 17.15
29 Saray Mah. 131 Ada, 6 Parsel Yunak/KONYA 100,00 Baz İstasyonu 10.400,00 TL + KDV 936,00 TL 17.20

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR