VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK.

Belediye'ye ait 14 adet iş yeri kiraya verilecektir

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şehirler arası otobüs terminali bilet satış yazıhanesi, Bahçıvan Çarşı Mah. Peynirciler Ana Çarşısı ve Özalp durağı yanındaki işyerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van Büyükşehir Belediyesi D blok 2 kat Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Madde1-) Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait İlimizin muhtelif yerlerinde aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen 14 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi doğrultusundan 3 yıllığına kiraya verilecektir.

İşyeri No Yeri ve Niteliği Muhammen 1 aylık kira bedeli 36 ay %3 Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati m2’si
1 Şehirler arası otobüs terminali bilet satış yazıhanesi 1.700,00 1.836,00 11.12.2019 10:00 27
2 Şehirler Arası Otobüs Terminali Bilet Satış Yazıhanesi 5.000,00 5.400,00 11.12.2019 10:00 81
3 Şehirler Arası Otobüs Terminali Bilet Satış Yazıhanesi 1.700,00 1.836,00 11.12.2019 10:00 27
4 Şehirler Arası Otobüs Terminali Bilet Satış Yazıhanesi 2.500,00 2.700,00 11.12.2019 10:00 40
6 Şehirler Arası Otobüs Terminali Bilet Satış Yazıhanesi 5.000,00 5.400,00 11.12.2019 10:00 81
7 Şehirler Arası Otobüs Terminali Bilet Satış Yazıhanesi 1.700,00 1.836,00 11.12.2019 10:00 27
1 Bahçıvan Çarşı Mah. Eski Özalp Durağı İşyeri 500,00 540,00 11.12.2019 10:30 8,80
2 Bahçıvan Çarşı Mah. Eski Özalp Durağı İşyeri 500,00 540,00 11.12.2019 10:30 5,74
7 Bahçıvan Çarşı Mah. Eski Özalp Durağı İşyeri 500,00 540,00 11.12.2019 10:30 7,95
9 Bahçıvan Çarşı Mah. Eski Özalp Durağı İşyeri 750,00 810,00 11.12.2019 10:30 22,89
16 Bahçıvan Çarşı Mah. Eski Özalp Durağı İşyeri 500,00 540,00 11.12.2019 10:30 9
19 Bahçıvan Çarşı Mah. Peynirciler Ana Çarşısı 2.200,00 2.376,00 11.12.2019 11:00 18,72
3 Bahçıvan Çarşı Mah. Peynirciler Ana Çarşısı 900,00 972,00 11.12.2019 11:00 10,08
5 Bahçıvan Çarşı Mah. Peynirciler Ana Çarşısı 900,00 972,00 11.12.2019 11:00 9,76

Madde 2-) İSTENECEK BELGELER
a) İhale katılım dilekçesi. (Kiralanacak yeri gördüğüne dair)
b) İkametgâh belgesi
c) Nüfus cüzdan fotokopisi
ç) Noterden imza sirküsü
d) Şartname bedeli makbuzu 100 TL
e) Adli sicil kayıt belgesi
f) Belediyemize ve Vaskiye borcunuz olmadığına dair belge,
g) Geçici ihale teminat bedeli (yukarıda belirtildiği oranda geçici teminat bedeli yatırılır.)
ğ) Ekap sorgulamasında ihalelerde yasaklı olmadığına dair belge
h) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi
ı) Ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişiler için)
i) Şirket ise şirketi temsil etiğine dair yetki belgesi
j) Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünce verilmiş olduğu toplu taşımacılık F1-B1 Yetki Belgesi sahibi olmak. (Otobüs Firmaları İçin)
k) yapılacak olan ihalede ihale komisyon başkan ve üyeleriyle ihaleyi hazırlayan birimde 3. dereceye kadar yakınının olmadığına dair taahhütname
Madde 3-) ihale için yukarda istenen belgelerle birlikte en geç 11.12.2019 tarih ve tabloda belirtilen saatten önce Van Büyükşehir Belediyesi D blok 2 kat Encümen toplantı salonunda hazır bulunmanız gerekmektedir. İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR