BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir ve Çanakkale illerinde 28 adet taşınmaz kiraya verilecektir

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 Balıkesir
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KİRALIK GAYRİMENKULLER

S. No Emlak
Dosya No
İli İlçesi Belde/Bucak/Mahalle/Köy Cadde/Sokak/Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada
No
Parsel
No
Alanı
(m²)
Ağaç Adedi Muhammen Bedel (TL) Teminat (TL) İhale
Aylık Yıllık Geçici %3 Ek
%20
Tarihi Saati
1 102020004003 Balıkesir Ayvalık Mithat Paşa Mevlana Cad. Hamidiye Camii Cami helası Ticari 1477 2 26,70 30,00 10,80 72,00 21.01.2020 10:00
2 102020005000 Balıkesir Ayvalık Hayretin Paşa Şafak Sokak, Hayrettin Paşa Camii Cami helası Ticari 420 3 17,00 10,00 3,60 24,00 21.01.2020 10:00
3 101081019000 Balıkesir Edremit Zeytinli Sarnıç mevkii Arsa Ticari 2160 14 976,09 235,00 169,20 1.128,00 21.01.2020 10:00
4 101081276000 Balıkesir Edremit İbrahimce 374. Sokak -- Zeytinlik Zirai 6 24 254,44 1 50,00 4,50 30,00 21.01.2020 10:00
5 101080779000 Balıkesir Edremit Hekimzade Babaylar ve Darsofa -- Zeytinlik Ticari 49 167 77,00 4 50,00 4,50 30,00 21.01.2020 10:00
6 101010046011 Balıkesir Karesi Hisariçi Bozkurt Sokak, Vakıf İşhanı, bodrum kat 11 Beş katlı işhanında dükkan Dükkan 8332 4 44,00 440,00 316,80 2.112,00 21.01.2020 10:00
7 101010046048 Balıkesir Karesi Hisariçi Bozkurt Sokak, Vakıf İşhanı, zemin kat 23 Beş katlı işhanında dükkan Dükkan 8332 4 22,20 980,00 705,60 4.704,00 21.01.2020 10:00
8 101010046069 Balıkesir Karesi Hisariçi Bozkurt Sokak, Vakıf İşhanı A Blok 2. kat 205 Beş katlı işhanında büro Büro 8332 4 17,00 300,00 216,00 1.440,00 21.01.2020 10:00
9 101010046071 Balıkesir Karesi Hisariçi Bozkurt Sokak, Vakıf İşhanı A Blok 2. kat 207 Beş katlı işhanında büro Büro 8332 4 29,00 300,00 216,00 1.440,00 21.01.2020 10:00
10 101010046108 Balıkesir Karesi Hisariçi Bozkurt Sokak, Vakıf İşhanı B Blok 2. kat 206 Beş katlı işhanında büro Büro 8332 4 22,80 314,00 226,08 1.507,20 21.01.2020 10:00
11 101010046115 Balıkesir Karesi Hisariçi Bozkurt Sokak, Vakıf İşhanı B Blok 3. kat 305 Beş katlı işhanında büro Büro 8332 4 23,60 365,00 262,80 1.752,00 21.01.2020 10:00
12 101010046118 Balıkesir Karesi Hisariçi Bozkurt Sokak, Vakıf İşhanı B Blok 3. kat 308 Beş katlı işhanında büro Büro 8332 4 22,00 320,00 230,40 1.536,00 21.01.2020 10:00
13 101010025001 Balıkesir Karesi Yıldırım Milli Kuvvetler Caddesi 79/A İki katlı kâgir dükkan Dükkan 7752 8 144,00 9.750,00 7.020,00 46.800,00 21.01.2020 10:00
14 102170004003 Balıkesir Sındırgı Çavdaroğlu Zühtübey Caddesi -- Cami helası Hela 149 3 86,00 10,00 7,20 48,00 21.01.2020 10:00
15 101180005000 Balıkesir Susurluk Göbel Adalar mevkii Tarla Tarla 0 1863 2.750,00 600,00 36,00 240,00 21.01.2020 10:00
16 172010013000 Çanakkale Merkez Barbaros Mah. Bilgin Sokak No:1 Yurt binası Ticari 239 78 5.711,09 33.000,00 118.800,00 0,00 21.01.2020 10:00
17 171010034005 Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mah. Stadyum Caddesi, 2. kat 13/4 5 katlı apartmanda konut Mesken 513 38 87,00 650,00 468,00 3.120,00 21.01.2020 10:00
18 171010031054 Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mah. Yalı Caddesi, Vakıf İşhanı 2. kat 16/7 5 katlı işhanında büro Büro 474 7 19,87 600,00 432,00 2.880,00 21.01.2020 10:00
19 171010031055 Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mah. Yalı Caddesi, Vakıf İşhanı 2. kat 16/8 5 katlı işhanında büro Büro 474 7 17,38 530,00 381,60 2.544,00 21.01.2020 10:00
20 171010031056 Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mah. Yalı Caddesi, Vakıf İşhanı 2. kat 16/9 5 katlı işhanında büro Büro 474 7 28,76 590,00 424,80 2.832,00 21.01.2020 10:00
21 171010031057 Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mah. Yalı Caddesi, Vakıf İşhanı 2. kat 16/11 5 katlı işhanında büro Büro 474 7 29,32 580,00 417,60 2.784,00 21.01.2020 10:00
22 171010031034 Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mah. Yalı Caddesi, Vakıf İşhanı 3. kat 16/13 5 katlı işhanında büro Büro 474 7 21,83 300,00 216,00 1.440,00 21.01.2020 10:00
23 172020001001 Çanakkale Ayvacık Ümmühan Mah. Ümmühan Hatun Camii Cami helası Hela 144 3 28,72 100,00 72,00 480,00 21.01.2020 10:00
24 172080004001 Çanakkale Ezine Seferşah Mah. Seferşah Camii Cami helası Hela 26 5 12,70 100,00 72,00 480,00 21.01.2020 10:00
25 171080003000 Çanakkale Ezine Körüktaşı Köyderesi mevkii Zeytinlik Zirai 360 3.950,00 800,00 48,00 320,00 21.01.2020 10:00
26 172040011001 Çanakkale Biga Gümüşçay Kavaklar Caddesi 1/A Cami altında dükkan Dükkan 0 628 10,11 110,00 79,20 528,00 21.01.2020 10:00
27 172040011002 Çanakkale Biga Gümüşçay Kavaklar Caddesi 1/B Cami altında dükkan Dükkan 0 628 19,55 110,00 79,20 528,00 21.01.2020 10:00
28 172040011003 Çanakkale Biga Gümüşçay Kavaklar Caddesi 1/C Cami altında dükkan Dükkan 0 628 11,84 125,00 90,00 600,00 21.01.2020 10:00
1- Yukarıda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecektir.
2- İhale edilen taşınmazların kiralama süreleri; 1. ve 2. sıradaki taşınmazlar için sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar, 4. ve 5. sıradaki taşınmazlar için sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl, 16. sıradaki taşınmazlar için sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl, diğer tüm taşınmazlar için sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar olup, şartnamedeki hükümler uygulanır. İhalede oluşan kira bedeli sözleşme tarihinden 31.12.2020 tarihine kadardır. 2020 yılını takip eden yıllar için kira bedeli, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı ve emsal rayiçler dikkate alınarak artırılacaktır. Sözleşme bitiminde kiracının devam etmek istemesi halinde eğer idare uygun görürse kira süresi birer yıllık süreler halinde uzatılabilir. O durumda yine kira bedelleri TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı ve emsal rayiçler dikkate alınarak artırılır.
3- Aylık belirlenmiş olan kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedelleri 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Kira ödemeleri Vakıfbank Servis (On-Line ödeme) yoluyla, Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile, Otomatik Ödeme Talimatı vererek veya Kredi Kartı ile yapılabilir.
4- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 Balıkesir adresindeki Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bölge Müdürlüğümüzde ve Çanakkale İrtibat Büromuzda görülebilir.
5- İhalelere son müracaat tarihi 20.01.2020 Pazartesi olup, son müracaat saati ise 17:00 dır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için Türkiye'de bir adres gösteren imzalı bildirim (Adres Beyanı)
b) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, TC kimlik numarası bulunması kaydıyla, kimliğini belirleyecek herhangi bir resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi vs.)
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli suretinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
ç) İhaleye vekaleten katılma durumunda, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabacı tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanış olması gerekir.), teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri, ihalenin yapıldığı yılda noterde onaylanmış olacaktır. Kendi adına ihaleye katılan gerçek kişilerde bu belge aranmaz)
d) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
e) Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesindeki TR30 0001 5001 5800 7309 6548 83 no.lu hesabına nakden yatırılmış geçici ve ek teminatı gösterir alındı makbuzu veya Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre alınmış, ekli örneğe uygun (limit içi, süresiz ve teyit yazılı) geçici teminat mektubu.
f) İsteklinin; ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair Yer Gördü Belgesi (Bu belge Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir.)
g) Sermayeleri, talip olunan gayrimenkulün muhammen bedelinin bir yıllık tutarından az olan şirketler ihaleye katılamazlar.
h) İhalelerden yasaklı olanlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
ı) İdareye dolaylı veya dolaysız borcu olanlar ile idare tarafından daha önceden kiracılığı bitirilerek 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre tahliye edilenler ihaleye katılamazlar.
i) İsteklinin yukarıda (g), (h) ve (ı) fıkralarında yazılı gerçek ve tüzel kişilerden olduğu tesbit edilirse, ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi kendisiyle sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi bilgilenme anında feshedilir. Geçici ve ek teminatı idarece gelir kaydedilir.
7- İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralayacağı yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
9- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde sözleşme yapmayan gerçek ve tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar idarece gelir kaydedilecektir.
10- İhale uhdesinde kalmayan gerçek ve tüzelkişilerin yatırmış oldukları geçici ve ek teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.
11- İhale ve sözleşmeye ait tüm giderler kiracıya aittir. İhale ilan giderleri ihale uhdesinde kalan gerçek ve tüzel kişiye ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilecektir.
12- Sözleşme düzenlenirken, mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterilecektir. Kiracının Doğrudan Borçlanma Sistemi ile ödeme şartını kabul etmesi ya da sözleşme süresine ait tüm kira bedelini peşin ödemesi halinde kefil aranmayacaktır.
13- 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca, kiralanan taşınmaz yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilecek, sigorta bedelleri kiracı tarafından ödenecektir. Elektrik, su ve varsa doğalgaz aboneliğini kiracı kendi üzerine alacak, teminat bedellerini ilgili kuruluşa ödeyecek ve belgelerini idareye ibraz edecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra kiracının geçici ve ek teminatı iade edilecektir.
14- İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince kira stopajı ödemeyeceklerdir.
15- Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
16- Müracaatların Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılması esastır. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
17- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur
Bilgi için: Balıkesir Bölge Müdürlüğ Tel: (0266 239 5723 - 24) - ( Faks:0266 244 58 25 ) - (e- posta: balikesir@vgm.gov.tr-Elektronik Ağ:www.vgm.gov.tr) Çanakkale Bürosu Tel: (02862172139)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR