BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Balıkesir Üniversitesine ait kantin/kırtasiye yeri kiraya verilecektir

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüs Yerleşkesindeki Rektörlük Binası Altıncı (6.) Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan ekli tabloda yer alan kantin-kırtasiye yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulüne göre hazırlanan şartname doğrultusunda kiraya verilecektir.
 2. İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. Şartname ve ekleri BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
 4. İhale şartnamesi tasdikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 50 (Elli)-TL bedel karşılığında satın alınabilir. Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR 90 0001 2009 2410 0006 0000 30 nolu hesabına yatırılacaktır.
 5. İsteklilerde aranılan belgeler:
 1. Resmi kurumlardan alınan İkametgâh ve tebligat belgesi veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,
 2. Savcılıktan alınacak Sabıka kaydı veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,
 3. Oda sicil kaydı,
 4. İmza sirküleri noterden onaylı 2020 tarihli,
 5. Vekaleten katılanların vekaletnamesi noterden onaylı 2020 tarihli,
 6. Vekilin imza sirküleri noterden onaylı 2020 tarihli,
 7. Vergi Numarası ve vergi borcu yoktur ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait yazı veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,
 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,
 9. ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait SGK borcu yoktur evrakı veya adına tescil edimiş işyeri dosyası bulunmadığına dair yazı, veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,
 10. BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,
 11. BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,
 12. İş Deneyim Belgesi,

1- İhale konusu iş ile ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç (3) yıl kantin faaliyeti gösterdiğine dair iş deneyim belgesini sunmak,

 1. İhaleye katılmak isteyen kişi/firma istekliler idari şartnamenin 7.maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde Adı Soyadı ve İşin adını belirtilen teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce sıra numarası karşılığı Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.
 2. Keyfiyet ilan olunur.

Sıra No Taşınmazı Bulunduğu Yer
Cinsi
Alan M² Yıllık
Muhammen
Bedel
Geçici Teminat Bedeli (%3)
İhale Tarih ve Saati
1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Çağış Kampüsü
Kantin-Kırtasiye 107 m² 37.500,00-TL
(%18 KDV Dahil)
1.125,00-TL 24/01/2020
09:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR