BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Balıkesir Üniversitesi'ne ait iş yerleri kiraya verilecektir

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan ekli tabloda yer alan kantin-kırtasiye odası, dükkan ve diğer yerler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan ekli tabloda yer alan kantin-kırtasiye odası, dükkan ve diğer yerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulüne göre hazırlanan şartnameler doğrultusunda kiraya verilecektir.
 2. İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.
 1. İHALE İLAN LİSTESİNDE BELİRTİLEN SIRALAMAYA GÖRE 06/12/2019 TARİHİNDE SAAT : 9:30 DA 1. SIRADAN BAŞLAYIP SIRAYLA DEVAM EDECEKTİR.
 2. TÜM İHALELERİN DOSYA ALMA İŞLEMİ SAAT 06/12/2019 TARİHİNDE SAAT : 9:15 DE SONA ERECEKTİR.
 1. Şartname ve ekleri BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
 2. Her bir yerin ihalesine ait idari-teknik şartnamenin tasdikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 50 (Elli)-TL bedel karşılığında satın alınabilir. ( Birden çok yerin ihalesine katılmak isteyenler her bir yer için ayrı ayrı İdari-Teknik şartname almak zorundadı.r.) Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR 90 0001 2009 2410 0006 0000 30 nolu hesabına yatırılacaktır.
 3. İsteklilerde aranılan belgeler:
 1. Resmi kurumlardan alınan İkametgâh ve tebligat belgesi veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2019 tarihli,
 2. Savcılıktan alınacak Sabıka kaydı veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2019 tarihli,
 3. Oda sicil kaydı,
 4. İmza sirküleri noterden onaylı 2019 tarihli,
 5. Vekaleten katılanların vekaletnamesi noterden onaylı 2019 tarihli,
 6. Vekilin imza sirküleri noterden onaylı 2019 tarihli,
 7. Vergi Numarası ve borcu yoktur ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait 2019 tarihli yazı veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2019 tarihli,
 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,
 9. ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait 2019 tarihli SGK borcu yoktur belgesi veya adına tescil edimiş işyeri dosyası bulunmadığına dair yazı, veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2019 tarihli,
 10. BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,
 11. BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,
 12. İş Deneyim Belgesi,

1- ihale konusu iş ile ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç (3) yıl kantin faaliyeti gösterdiğine dair iş deneyim belgesini sunmak, (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kantin-Kırtasiye Yeri İçin)

 1. İhaleye katılmak isteyenler istekliler idari şartnamenin 3.maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde Adı Soyadı ve İşin adını belirtilen teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce sıra numarası karşılığı Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.
 2. Keyfiyet ilan olunur.
Sıra No Bulunduğu Yer
Cinsi
Alan M² Yıllık
Muhammen
Bedel
Geçici Teminat Bedeli (%3)
1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Çağış Kampüsü
Kantin-Kırtasiye 107 m² 37.500,00-TL
(%18 KDV Dahil)
1.125,00-TL
2 1 Nolu İç Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü
Dükkan 160 m² 21.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
630,00-TL
3 2 Nolu İç Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü
Dükkan 40 m² 15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
450,00-TL
4 3 Nolu İç Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü
Dükkan 40 m² 15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
450,00-TL
5 6 Nolu Dış Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü
Dükkan 30 m² 15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
450,00-TL
6 7 Nolu Dış Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü
Dükkan 30 m² 15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
450,00-TL
7 10 Nolu Dış Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü
Dükkan 30 m² 15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
450,00-TL
8 VİP Salonu Yeri
Çağış Kampüsü
--- 400 m² 15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
450,00-TL
9 Kahve vb. Ürünleri Satış Yeri
Çağış Kampüsü
--- 30 m² 15.500,00-TL
(%18 KDV Dahil)
465,00-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR