DURSUNBEY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Dursunbey'de asma katlı dükkan icradan satılıktır

DURSUNBEY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155421
Şehir : Balıkesir / Dursunbey
Semt-Mahalle : FERAH MAH. / DURSUNBEY
: 1111
Bölüm / Oda Sayısı : 3
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/85 talimat
Muhammen Bedeli
:
1,196,029 TL
Birinci Satış Günü
:
20.05.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
19.06.2020 11:00
Satış Yeri
:
DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DURSUNBEY
İCRA DAİRESİ
2018/85 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Ferah Mah., 12 Ada, 26 Parsel, 817,47m2 Yüzölçümlü, 580/1682 Arsa Paylı, Bodrum+Zemin+Asma Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm, Dükkan 1+Asma 1 Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 30/07/2018 Tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Ferah Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında bulunan 12 ada 26 parsel numaralı ana taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulu olup kat mülkiyetine geçişi yapılmadığı dolayısıyla tapu kaydındaki vasfının "Arsa" olduğu görülmektedir. Ancak ana taşınmaz üzerindeki yapı için 29/04/2011 tarih 88/32 nolu ve 30/05/2012 tarih 90/47 nolu yapı ruhsatları alındığı, daha sonra inşaası tamamlanan bodrum ve zemin kat için 28/11/2011 tarih 72/26 nolu yapı kullanma izin belgesi alındığı, diğer katlar için 18/10/2012 tarih ve 73/02 nolu yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği görülmüş yani ana taşınmaz üzerindeki yapının bodrum ve zemin katının 28/11/2011 tarihinde, diğer katlarının 18/10/2012 tarihinde tamamlanmış olduğu görülmekte olup ana taşınmaz üzerindeki yapı iki adet eklenti bulunan bodrum ile zemin katında asma katlı iki adet dükkan ve üzerinde çift daireli 4 kattan oluşmaktadır. Satışa konu olan bağımsız bölüm kat irtifakı projesinde zemin ve asma katlı bodrum katı eklenti olarak gösterilmiş olan 9 nolu bağımsız bölümdür. Satışa konu olan bağımsız bölümün bulunduğu ana yapı katı yakıtlı kalorifer sistemiyle ısıtılmakta olup, satışa konu bağımsız bölüm bu ısınmadan faydalanmamaktadır. Satışa konu olan bağımsız bölüm ve ana taşınmazı Dursunbey 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret+konut alanında kalmaktadır. Yolu, su, elektrik, kanalizasyon vb. belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bodrum Kat: Satışa konu bağımsız bölümün kat irtifakı tablosunda ek 1 depo olarak gösterilen bodrum katına zemin kattan merdiven ile inilmektedir. 307,00m2 kullanım alanına sahip bodrum kat 2,57m. kat yüksekliğine sahiptir. Duvarlar çimento esaslı kum, kireç harcıyla sıvalı olup boyalıdır. Taban döşemeleri 45*45cm seramikle kaplanmıştır. Bodruma inişi sağlayan merdiven seramik ile kaplıdır. Söz konusu bodrum kat zemin katta bulunan dükkanın devamı niteliğindedir. İçerisinde herhangi bir bölüntü bulunmayıp tek parça halindedir. Zemin Kat: Satışa konu bağımsız bölümün kat irtifakı projesinde dükkan 1 olarak gösterilen zemin kat Adnan Menderes Bulvarına cepheli olup giriş buradan sağlanmaktadır. 420,70m2 kullanım alanına sahip zemin kat 2,90m. kat yüksekliğine sahiptir. Duvarlar alçı sıvalı olup boyalıdır. Taban döşemeleri 45*45cm seramikle kaplanmıştır. Söz konusu zemin kat dükkan olarak kullanılmaktadır. İçerisinde herhangi bir bölüntü bulunmayıp tek parça halindedir. Asma Kat: Satışa konu bağımsız bölümün kat irtifakı tablosunda Asma 1 olarak gösterilen asma katına zemin kattan merdiven ile çıkılmaktadır. 384,00m2 kullanım alanına sahip asma kat 2,57m. kat yüksekliğine sahiptir. Duvarları alçı sıvalı olup boyalıdır. Taban döşemeleri 45*45cm seramikle kaplanmıştır. Asma kata çıkışı sağlayan merdiven seramik ile kaplıdır. Söz konusu asma kat zemin katta bulunan dükkanın devamı niteliğindedir. İçerisinde WC, lavabo, duş bulunan bir bölümü vardır. WC, lavabo ve duş olarak kullanılan bu kısmın duvarları ve tabanı seramik kaplıdır. Asma katın yol cephesinde bulunan döşeme boşluğu ahşap malzemelerle kapatılmış olup, bina cephesine kadar kullanım alanı yaratılmıştır. Bu yapılan imalat dükkan katında da alçıpan levha ile tavan döşeme kaplaması oluşturulmuştur." denilmektedir.
İmar Durumu : Dursunbey Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/02/2020 tarih ve 66132877-000-E.648 sayılı yazısına göre "Ferah Mahallesi 12 Ada 26 Parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 6 Katlı Ticaret+Konut Alanı kapsamında kaldığı anlaşılmıştır." denilmektedir.
Kıymeti : 1.196.029,22 TL
KDV Oranı : %18
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
Beyan : Yönetim Planı : 03/08/2012
EKLENTİ BİLGİLERİ :
3904427 Sistem Nolu EK 1 DEPO
1. Satış Günü : 20/05/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 19/06/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT SALONU

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri kaydı ile artırmaya iştirak edecekleri, ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler nakit teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 60 0001 5001 5800 7290 5544 61 iban numaralı hesaba yatırmaları veya yanlarında nakit olarak bulundurmaları gerekmektedir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir( İcra İflas Kanununun 206.maddesi uyarınca İpotek dosyalarında satış bedeli ipotek alacağını karşılamazsa taşınmazın aynından doğan vergi borçları ödenmeyecektir ).

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir( T.C Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları ).

6-İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/85 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR