İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Altıeylül'de domates işleme ve depolama fabrikası icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01099502
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Semt-Mahalle : OVAKÖY MAH. / ALTIEYLÜL
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 12.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/76 İFLAS
Muhammen Bedeli
:
9,989,361 TL
Birinci Satış Günü
:
24.01.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
28.02.2020 11:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ

2016/76 İFLAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı Bilgileri:Davaya konu taşınmaz, tapu kaydından anlaşılacağı üzere Balıkesir Merkez Ovaköy Köyü İ.19.c.15.d pafta 2143 parselde kayıtlı olup, Domates İşleme ve Depolama Fabrikası ile tescillidir. Parselin yüzölçümü 61.935,42m2 dir. Maliki tam hisse ile Deneks Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketidir. Kadastro parsellerinde birleştirme yolu ile 16.12.1998 tarihinde edinilmiştir.Tapu kaydı beyanlar hanesinde ‘’Fabrika binasının 123 nolu parsele, A ile gösterilen 58,03m2, B ile gösterilen 51,03m2, C ile gösterilen 9,71m2 tecavüzü vardır. 25.02.1994 Y:814 Bu parsel üzerindeki binanın 123 nolu parsele 84,00m2 tecavüzü vardır. ‘’ şeklinde şerh düşülmüştür.
İmar Durumu:Yapılan incelemede parsel üzerindeki yapılardan 2143 nolu parselin 2046 parsel ve diğer parsellerin tevhit edilmesi neticesinde meydana geldiği, söz konusu fabrikaya ait ilk yapıların 2046 parsel üzerinde yapılmaya başlandığı, buna göre 12.06.1984 onay tarihli projenin bulunduğu, 12.06.1984 tarih ve 2-23/1324 sayılı inşaat ruhsatnamesine göre 1248,00m2 kapalı alanlı fabrika ve depo binaları için ruhsat alındığı, bu yapılara ait yapı kullanma izin belgesinin mevcut olduğu, daha sonra 300,00m2 kapalı alanlı kazan dairesi ve 108,00m2 lik trafo binası için 08.08.1989 tarih ve 14/19 sayılı yapı kullanma izin belgesinin alındığı tespit edilmiştir.
Altıeylül Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada, 2143 Parselin sanayi alanı içerisinde kalmakta olduğu, 0,75 Emsal ile, komşu parsellerden ve yollardan 10’ar metre çekilmek bina yüksekliği (H) mania koşullarını aşmamak ve ihtiyaca göre değişken olmak üzere imarlı olduğu ve bu imarının Balıkesir Belediye Meclisi’nin 03.10.1997 tarih ve 202 Sayılı kararı ile onaylandığı bilgisi alınmıştır. Bu bölgede yol, su, elektrik, ulaşım gibi altyapı hizmetlerinin tamamı mevcuttur.
Konumu ve Mevkisi:Altıeylül Tapu Sicil Müdürlüğü’nde, Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Ovaköy mahallesinde kain, toplam 61.935,42 m² alanlı, “Domates İşleme ve Depolama Fabrikası” vasıflı yerdir. Davaya konu 2143 parsel Ovaköy’e giriş yolu üzerindedir. 2143 parsel köşe parsel konumundadır. Taşınmazın doğu ve güneyinden yol geçmekte olup, kuzey ve batısı da parseller (tarlalar)ile çevrili durumdadır. 61.935,42m2 lik alana sahip parselin etrafı kısmi olarak tuğla duvarlar ile kısmi olarak tel çit ile çevrili durumdadır. Mevkii itibariyle köy yerleşim alanı kıyısında ve Halalca Mahallesi tarafından gelindiğinde, batı taraftaki köy giriş yolu üzerinde ve yolun sol tarafındadır. Altıeylül Belediyesi mücavir alanı içerisindedir.Bölgede yol, su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım, haberleşme vb. gibi tüm altyapı hizmetleri mevcuttur. 2143 parsel, kuş uçumu mesafede Bursa-İzmir çevre yolu, Balıkesir Bigadiç yolu, Balıkesir-İzmir yollarının kesiştiği yol kavşağının 5.000m doğusunda, Balıkesir şehir merkezinin 8.500m güneydoğusunda, kuzeybatısındaki Halalca Köyü tarafından geçen çevre yolunun 5.200m güneydoğusundadır.
2143 parselin 500m güneydoğusunda Ovaköy Köy merkezi bulunmaktadır. Yakın çevresinde ekim yapılan tarlalar mevcuttur. Fabrika sahasına araç girişi, parselin güney cephesinde danışma binasının hemen yanındaki elektrikli sürgülü demir kapıdan yapılmaktadır. Fabrikanın kullanma suyu ihtiyacının, parsel içinde çeşitli yerlerde mevcut bulunan ve derinliklerinin 178 m civarında olduğu ifade edilen 5 adet (2 adedi hâlihazırda kullanılmakta olan ve 3 adedi de yedekte bekleyen) artezyen kuyudan sağlandığı bilgisi alınmıştır.
Parselin etrafı kısmen üzerindeki yapılarla, kısmen üzeri sıvalı ve boyalı olan tuğla duvar ile ve kısmen de kafes tel örgü çit ile çevrildiği, parsel içinde fabrika işletme binasıileidaribina, kantar, kazan dairesi vb. gibi yapıların olduğu bölgede, yapılardan ve bahçe düzenlemesi yapılan çim-çiçek tarhlarından hariç kalan kısımlarda yaklaşık 19.200,00m² lik bir alanda saha betonu yapılmış olduğu görülmüştür.
2143 parsel üzerindeki yapılar:Keşif tarihi (25.02.2019) itibarı ile keşif mahalline gelindiğinde 2143 parsel üzerinde krokiden de görüleceği üzere fabrika binası, depo, trafo binası, kazan dairesi, idari bina, idari binaya ait kazan dairesi, işçi soyunma odaları binası, laboratuar binası, işçi tuvaletleri, çiftçi dinlenme odası, danışma binası, kantar binası, arıtma kumanda binası, arıtma havuzlarının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
A- İŞLETME BÖLÜMÜ :
Yaklaşık alanı 1500,00m² dir. Tek katlı olup yüksekliği 9,00m dir. Çatısı çelik makas konstrüksiyon üzeri oluklu eternit ile kaplıdır. Duvarları yaklaşık 2,00m yüksekliğe kadar fayans kaplama olup, fayans kaplamadan sonra üzeri düz sıvalı ve badanalı tuğla duvardır. İçerisindeki bölünmüş yapılardan hariç kalan ve makinelerin olduğu bölümde zemin kaplaması büyük oranda vakumlu beton kaplama olup, kısmen de epoksi kaplamadır.
Bu yapının içerisinde ayrıca soğutma bölümü, iki katlı (içerisinde laboratuar, mikrobiyoloji, kalite kontrol, kimyasal ve inkübasyon odaları, çeşitli ofislerin vb. bölümlerin yer aldığı) bina, soyunma odaları, pano odası bölümleri bulunmaktadır.
İşletme bölümünün doğu tarafında ve işletme binasının dışında, yine fabrikadaki makinelere ait dış üniteler yer almaktadır. Bu dış ünitelerden bazılarının yerinden sökülerek alındığı görülmüştür. Keşif mahallinde, taşınan bu tesislere ait betonarme kaideler mevcuttur.
A1- Soğutma Bölümü : İşletme bölümü içerisinde yaklaşık 400,00m² lik bir alandadır. Bu alan duvar, alüminyum profil ve naylon branda gibi ayırıcı elemanlarla ayrılmış durumdadır. Bu alanda zemin epoksi kaplama, duvarlar alçı sıva üzeri badanalıdır. (bir yüzde dış cephede yerden yaklaşık 2,00m yüksekliğe kadar fayans kaplamalı)
A2- İki Katlı Bölüm : İşletme bölümü içerisinde, yaklaşık 60,00m² alana oturan, yığma kargir tarzda, iki katlı, alt katı kalite kontrol, laboratuar, mikrobiyoloji bölümlerinden, üst katı vardiya amirleri odası, kalite kontrol şefi odası, kimyasal maddeler odası, depo, inkübasyon odası bölümlerinden oluşan bir yapıdır. Alt kattan üst kata dışarıdan ve üzeri mozaik kaplamalı betonarme bir merdiven ile çıkılmakta olup, merdiven korkulukları üzeri yağlı boyalı demir doğramadır. Bu binanın, idari binayı da ısıtan katı yakıtlı kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olduğu bilgisi alınmıştır.
Alt Katta, kalite kontrol bölümü bulunmaktadır. Yaklaşık alanı 35,00m² dir. Duvarları tavana kadar fayans kaplama, döşeme kaplaması karo seramik, dış pencereleri PVC, fabrika içerisine bakan pencereleri parlak renkli alüminyum, tavanı düz sıva üzeri badanalıdır. İçerisinde üç yanda çepeçevre mermer tezgah ve tezgah altı dolaplar bulunmaktadır.
Kalite kontrol bölümünden geçilen laboratuar bölümünün alanı yaklaşık 12,00m² dir. Duvarları tavana kadar fayans kaplama, döşeme kaplaması karo seramik, kapı ve pencereleri parlak renkli alüminyum doğrama, tavanı düz sıva üzeri badanalıdır.
Laboratuar bölümünden geçilen mikrobiyolji bölümünün alanı yaklaşık 12,00m² olup, kendi içerisinde de ayrıca ikiye bölünmüş durumdadır. Duvarları tavana kadar fayans kaplama, döşeme kaplaması karo seramik, kapı ve pencereleri parlak renkli alüminyum, tavanı düz sıva üzeri badanalıdır. İçerisinde her iki bölümde de mermer tezgâh ve tezgâh altı dolaplar bulunmaktadır.
Demir korkuluklu betonarme bir merdiven ile çıkılan üst katta, uzun bir sahanlık boyunca sıralanmış vardiye amirleri odası, kalite kontrol şefi odası, bakım onarım müdürü odası, kimyasal odası, depo ve inkübasyon odası olmak üzere toplam altı adet oda mevcut olup, her bir oda yaklaşık 10 m² alanlıdır. Odalarda duvarlar düz sıvalı ve badanalı (inkübasyon odasında tavana kadar fayans kaplamalı), tavanlar düz sıva üzeri badanalı, döşeme kaplamaları karo seramik, dış pencereleri plastik, fabrika içerisine bakan pencereleri ve kapıları parlak renkli alüminyum doğramadır.
A3- Soyunma Odaları : Fabrika binasında işletme bölümünün güney-batı köşesinde yer almaktadır. Toplam alanları yaklaşık 100,00m² dir. Dış cephelerde yerden 2,25m yüksekliğe kadar tuğla duvar ve onun üzeri tavana kadar 0,50cm yüksekliğinde bant penceredir. Duvarları düz sıvalı ve badanalı, döşeme kaplamaları karo mozaik, tavanı plastik lambri asma tavandır. Doğramaları plastiktir. Lavabolar bölümünde duvarlar fayans kaplamadır. Lavabo tezgâhı ile tezgâh alnı ve lavabolar mermerdir. Soyunma bölümlerinde duvar cepheleri boyunca sıralanmış çok sayıda çelik eşya dolabı mevcuttur.
A4- Pano Odası : Fabrika binasında işletme bölümü içerisinde, makinelerin olduğu yerde ve orta kısımlarda, camlı plastik doğrama ve lambrilerden mamül, yaklaşık 2,50m² alanlı, içerisinde elektrik ve kumanda panosu mevcut olan ve bunları koruma amaçlı bir yapıdır.
B- MAMÜL DEPO : Yaklaşık alanı 10.000,00m² dir. Bu alanın yaklaşık 4000,00m² lik kısmının sonradan ek olarak yapıldığı bilgisi alınmıştır. Tek katlı, yaklaşık 9,00m kat yüksekliği olan, tavanı 15,00m aks açıklıklı çelik makas konstrüksiyon üzeri oluklu levha kaplamadır. Tavanda, iç doğal aydınlatmayı sağlamak üzere ara ara şeffaf oluklu levhalar da kullanılmıştır. Tabanı ilk yapılan kısımda kırık fayans katılarak dökülmüş (paledyen) saha betonu, ilave olarak yapılmış kısımda vakumlu betondur. İlk yapılan bölümde çatıdaki çelik makaslar, betonarme temel pabuçları üzerine oturtulmuş çelik makas kolonlar tarafından taşınmaktadır. İlave yapılan kısımda ise taşıyıcı kolonlar çelik I profil olup,çatı makasları da I profilden mamüldür.Duvarlar,yerden yaklaşık 2,00m yüksekliğe kadar üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvar, bunun üzeri de oluklu levha kaplamadır. Ancak, bu yapının doğu cephesinde duvarlar kısmen tavana kadar oluklu levha kaplama, kısmen tavana kadar üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvardır. İlave yapılan kısımda, tuğla duvarlar kısmen sıvasız ve badanasızdır. Mamül depo bölümüne biri işletme bölümünden, ikisi soğutma kulelerinin olduğu güney taraftan ve ikisi de doğu taraftan (birisi nispeten daha büyük) olmak üzere 5 ayrı kapıdan girilebilmekte olup, kapılar araç girebilecek büyüklükte, üzeri yağlı boyalı, demir profil ve saç levhadan mamül, sürgülü kapılardır. Mamül depo içerisinde eskiden yapılan bölüm ile sonradan yapılan bölüm arasında, yerden yaklaşık 1,20m yüksekliğinde, üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvar ile kısmen bölme mevcuttur.
B1- Ambar Ofisi : Tek katlı olup alanı yaklaşık 30,00m² dir. Duvarları düz sıvalı ve badanalı, döşeme kaplaması karo seramik, tavanı metal lambri kaplamalı, doğramaları plastiktir. Bu ofisten ayrıca yedek parça bölümüne de geçiş bulunmaktadır.
B2- Yedek Parça Deposu : Tek katlı olup alanı yaklaşık 80,00m² dir. Mamül depo dış duvarı da olan güney cephe ile mamül depo içerisine bakan ve çift demir kapıların da olduğu doğu cephesinde yaklaşık 3,50m yüksekliğinde tuğla duvar üstünde, doğal aydınlatmayı sağlayan yaklaşık 1,00m yüksekliğinde demir doğramalı bant pencere sistemimevcuttur.Duvarları düz sıvalı ve badanalı, döşeme kaplaması karo seramik, tavanı metal lambri kaplamalı, ana kapısı üzeri yağlı boyalı, demir profil ve saç levhadan mamül, çift kanatlı ve dışa açılır kapıdır.Ambar ofisi ile bağlantılı kapısı camekanlı plastik doğrama kapıdır. Bu bölümde, üzerinde çeşitli yedek parça vb. malzemelerin istiflendiği, duvar kenarlarına ve aralara yerleştirilmiş, çok sayıda çelik raf ve bu çelik rafların bir kısmında da çok sayıda çekmeceli plastik malzemeden kutuların olduğu gözlenmiştir.
B3- Bakım Atölyesi : Takriben 5,00m yüksekliğinde, yaklaşık alanı 70,00m² dir. Duvarların üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvardır. İki cephede yerden yaklaşık 3,00m yüksekliğe kadar tuğla duvar, daha sonrası yaklaşık 1,50m yüksekliğinde camlı plastik doğramalı bant pencere, daha sonra tekrar tuğla duvardır. Döşeme kaplamaları beton, atölye giriş kapısı yaklaşık 4,00 m yüksekliğinde, üzeri yağlı boyalı demir doğramadan mamül sürgülü kapıdır. Atölyeden bahçeye çıkışı sağlayan ve demir doğramadan mamül ayrı bir kapı daha mevcuttur. Ayrıca yağ odasına da buradan geçilmektedir. Bakım atölyesi içerisinde iki katlı bir yapı bulunmaktadır.
B4- İki Katlı Yer : Bakım atölyesi içerisinde, yaklaşık 10,00m² ye oturan, iki katlı, yığma kargir tarzda, alt katında duş-WC ve lavabo bölümleri ile küçük tamir atölyesi olan, üst katına dışarıdan demir konstrüksiyon merdiven ile çıkılan, ara döşemesi betonarme olan, üst katında ofis bulunan bir binadır. Duş-WC-Lavabo bölümünde duvarlar tavana kadar fayans kaplama, yerler karo seramik kaplama, kapılar plastik doğramadır. Lavabo mermerden hilton tezgâh lavabo şeklinde olup, tezgâh alnı da blok mermer kaplamadır. Tamir atölyesinde yer döşemesi karo seramik kaplama, duvarlar düz sıvalı ve badanalı, kapı ve pencereler plastik doğramadır, içerisinde çelik dolap ve çalışma tezgâhı mevcuttur. Üst kattaki ofiste duvarlar düz sıvalı ve badanalı, döşeme kaplaması karo seramik, kapı ve pencereler camlı plastik doğramadır.
B5-Yağ Odası : Bakım atölyesi içerisinden geçilen, yaklaşık 25,00m² alanlı, tek katlı, ancak zemin seviyesi altında üzerinde demir mazgalı da bulunan atık yağ depo bölümü de olan, zemini beton, duvarları düz sıvalı ve badanasız, kapı ve pencereleri üzeri yağlı boyalı demir doğrama olan, biri mamül depo içerisine açılan ve çift kanatlı büyük, diğeri bakım odasından geçilen tek kanatlı ve küçük iki kapısı olan, üzeri mamül depo tavanı ile kapalı durumdaki yerdir.
B6- Sonradan İlave Olarak Yapılan Bölüm : Yukarıdaki B-Mamül Depo (Paletizer) bölümü açıklamalarında da söz edildiği üzere, bu bölümü genişletmek amacı ile daha sonra ilave olarak inşa edilen, yaklaşık 4000,00m² alanlı, tek katlı, yaklaşık 9,00m kat yüksekliği olan, tavanı 15,00m aks açıklıklı 10 adet çelik makas konstrüksiyon üzeri oluklu levha kaplamalı, tabanı vakumlu betondur. Taşıyıcı kolonlar çelik I profil olup, çatı makasları da I profilden mamüldür. Duvarlar, batı cephede ve iki adet demir kapının da yer aldığı doğu cephede yerden yaklaşık 2,00m yüksekliğe kadar üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvar, sonrası tavana kadar oluklu levha kaplama, kuzey cephede yerden yaklaşık 2,00m yüksekliğe kadar üzeri sıvalı ve badanalı, sonrası sıvasız ve badanasız tuğla duvardır. Mamül depo içerisinde eskiden yapılan bölüm ile sonradan yapılan bölüm arasında, yerden yaklaşık 1,20m yüksekliğinde, üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvar ile kısmen bölme mevcuttur.
C- PALETİZER BÖLÜMÜ : İşletme binasının soğutma bölümü ile mamül depo binası arasında kalan kısımdır. Yaklaşık alanı 500,00m²dir. Tek katlı olup, yaklaşık kat yüksekliği 9,00m dir. Tavan çelik makas konstrüksiyon üzeri oluklu levha kaplama ile örtülüdür. Yerler kırık fayans katılarak dökülmüş (paledyen) saha betonudur. Duvarlar,yerden yaklaşık 2,00m yüksekliğe kadar üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvar, bunun üzeri de oluklu levha kaplamadır.
D-İDARE BİNASI : Yaklaşık alanı 285,00m² dir. İki katlı, betonarme karkas tarzda, katı yakıtlı kaloriferli ve asansörsüz bir yapıdır. Dışı sıvalı ve boyalı olup, binanın dış cephesi çepeçevre yerden yaklaşık 0,75m yüksekliğe kadar fayans kaplama yapılmıştır. Ahşap konstrüksiyon üzeri kiremit kaplamalı çatısı mevcuttur. Binada uydu anten ve güvenlik kamerası sistemi de bulunmaktadır. Bu binanın sağ tarafında bitişiğinde, yaklaşık 25,00m² alanlı, tek katlı, duvarları düz sıvalı, dışta badanalı ve içte badanasız, iki adet çift kanatlı demir doğrama kapısı bulunan, tabanı ve tavanı beton olan kazan dairesi bulunmaktadır.
İdare binasının alt katı yerleşim krokisi yukarıda gösterildiği şekilde olup, sağ taraftaki yaklaşık 140,00m² lik bölümde, giriş holü, mutfak, depo ve yemekhane bölümü mevcuttur. Burada dış kapılar camlı plastik doğrama, pencereler üzeri yağlı boyalı ahşap doğrama, iç kapılar ahşap, duvarlar yerden yaklaşık 1,00 m yüksekliğe kadar fayans kaplama (mutfak kısmında tavana kadar fayans kaplama) üzeri düz sıvalı ve badanalı, döşemeler karo seramik kaplamalıdır.
İdare binasının alt katında sol taraftaki yaklaşık 145,00m² lik bölümde, giriş holünün hemen karşısında, yaklaşık 6 m² lik bir kısım, sonradan parlak kahverengi renkli camlı alüminyum doğrama ile bölünerek ziraat odası oluşturulmuştur. Ön cephe boyunca uzanan koridora açılan soldan sağa sırasıyla ziraat odası, revir, iki adet oda, lavabo,WC, duş ve pisuvar bölümleri, arşiv odası bulunmaktadır. Bu bölümde döşeme kaplamaları siyah mermer, WC-duş bölümünde karo seramik kaplama,duvarlar düz sıvalı ve badanalı, WC-duş bölümünde duvarlar tavana kadar fayans kaplama, dış doğramalar ısıcamlı plastik doğrama, iç kapılar üzeri yağlı boyalı ahşap pres kapıdır.İdare binasının üst katı yaklaşık toplam 285,00m² alanlı olup, bu kata betonarme üzeri siyah mermer kaplamalı ve demir korkuluklu, ahşap küpeşteli bir iç merdiven ile çıkılmaktadır. Bu katın da krokisi aşağıda gösterilmiş olup, hol, müdür odası, toplantı odası, sekreter ve fotokopi odaları, WC, çay ocağı, mutfak, iki adet yatak odası ve banyo, muhasebe, yönetim ve misafir yönetim odalarından oluşmaktadır.
İdare binası üst katında duvarlar alçı düzleme üzeri badanalı, ıslak hacimlerde tavana kadar fayans kaplamalı, döşemeler laminant kaplama, ıslak hacimlerde karo seramik kaplamalı, dış doğramalar kısmen ısıcamlı plastik doğrama ve kısmen de üzeri yağlı boyalı ahşap doğrama, iç kapılar kısmen üzeri pinoteks-cilalı kısmen de yağlı boyalı ahşap doğramadır. Küçük yatak odası ile hol arası ahşap doğrama ile bölünmüştür. Banyoda duş, duşakabin, klozet ve ayaklı lavabo bulunmaktadır. Hole bakan duvarı plastik doğrama ile oluşturulmuş mutfağın diğer duvarları tavana kadar fayans kaplama ve tezgahı mermer olup, tezgah alnı da fayans kaplamadır, tezgah altında ve üstünde lake boyalı dolaplar mevcuttur. Çay ocağı bölümünde doğramalar plastik, duvarlar düz sıvalı ve badanalıdır, kısmen tezgah alnı şeklinde üç sıra fayans kaplamalıdır.
D1- İdare Binası Kazan Dairesi : İdare binasına bitişik konumda, yaklaşık 27,00m² alanlı, tek katlı, yığma tarzda tuğla duvar üzeri saç kaplama çatılı, duvarları sıvalı ve badanalı, doğramaları demir olan ve katı yakıtlı kalorifer kazanı bulunan bir yapıdır.
E- SUNDURMA : Mamül deponun güney cephesinde, büyük demir giriş kapısının üstüne denk gelen kısımda, yaklaşık 200,00m² lik bir alanın üzeri çelik makas konstrüksiyon üzeri oluklu levha ile kapatılarak oluşturulmuş, bir yanı bina ve üç yanı açık olan bir sundurma yapısıdır.
F- KAZAN DAİRESİ : İşletme binasının doğu tarafında, bodrum ve zemin katlı, yığma kargir tarzda bir yapıdır. Onaylı projesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinde 300,00m² kapalı alanlı olarak gözüken bu yapı mahallinde yaklaşık 410,00m² kapalı alanlı olarak inşa edilmiştir. Kazan dairesi kat yüksekliğinin yaklaşık 11,50m olduğu, baca yüksekliklerinin yaklaşık 21,00m olduğu bilgisi alınmıştır.
Demir konstrüksiyon merdiven ile inilen bodrum katta duvarlar düz sıvalı, taban ve tavan beton olup, zemin katta duvarlar zeminden yaklaşık 3,00m yüksekliğe kadar üzeri düz sıvalı ve badanalı tuğla duvar, duvarın üzeri ise tavana kadar oluklu şaç levha, tavanı çelik konstrüksiyon üzeri oluklu levha kaplama çatılı, döşeme kaplamaları kırık fayans katılarak dökülmüş paledyen kaplama, doğramaları demir doğramadır. Sürgülü sistemde büyük demir kapısı mevcuttur.
Bodrum katta 30 tonluk konnes tankı (ılık gelen buhar suyunun burada toplanıp, kalorifer kazanına aktarılıp tekrar ısıtılarak sisteme verildiği tank) vardır. Zemin kat içerisinde iki adet büyük buhar kazanı bulunmakta olup, bu bina içerisinde ayrıca biri üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvarlı kontrol odası, diğeri camlı plastik doğrama ile bölünmüş pano odası olmak üzere, her biri yaklaşık 9,00m² alanlı iki adet oda mevcuttur.
Kazan dairesinin sol yanında iki adet kompresör odası mevcuttur. Bunların duvarları üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvar, tabanı beton olup, tavanları oluklu levha ile örtülüdür. Demir doğramadan kapıları ve demir profil ile saçtan mamül havalandırmalı panjur sistem pencereleri mevcuttur.
G- İŞÇİ TUVALETLERİ : Kazan dairesine bitişik konumda, tek katlı, kat yüksekliği 3,00m olan, yaklaşık 80,00m² alana oturan ve yığma tarzda tuğla duvar üzeri çelik konstrüksiyon ve oluklu levha kaplama çatılı, dış duvarları sıvalı ve badanalı, iç duvarları fayans kaplama, doğramaları plastik olan bir yapıdır.
H- YAKIT DEPOSU : Bahçede, mamül depo girişi yakınında, yaklaşık 2,00m³kapasitelibirfuel oil tankı olduğubilgisi alınmıştır.
I- TRAFO BİNASI : Tek katlı, kat yüksekliği 4,25m olan, yaklaşık 110,00 m² alana oturan ve betonarme karkas tarzda, duvarları sıvalı ve badanalı olan bir yapıdır.
Ayrıca, işletme binası ile işçi tuvaletleri-trafo binasının arasında bir konumda, fabrika makine tesislerinin dış ünitelerinin olduğu bölümde, yaklaşık 12,00m² alanlı, tek katlı, yaklaşık 1,50 m üzeri sıvalı ve badanalı tuğla duvar üzerinde, camlı demir doğrama ile, tabanı beton olan ve tavanı oluklu levha ile kapatılmış bir kumanda odası mevcuttur.
J- SOĞUTMA KULESİ : Tahminen 6,00m yüksekliğinde ve 30,00m² alanlı, demir profil ayaklar üzerine oturan, demir profil ve oluklu levhalardan mamül bir yapıdır.
J1- DİNLENDİRME HAVUZU : Soğutma kulesinin yanında ve güney tarafında, yaklaşık 35,00m² lik bir alanda, zemin altında inşa edilmiş, derinliği yaklaşık 2,50m olan, üzeri açık, betonarme karkas tarzda bir yapıdır.
Bu havuza yakın konumda ve işletme binası yanında, yer altında betonarme karkas tarzda inşa edilmiş, yaklaşık 6,00m derinliğinde ve 25,00m² alanlı olduğu belirtilen, üzeri betonarme tabliye ile kapalı ve 0,50m x 0,70 m lik demir kapaklı kontrol deliği bulunan pis su havuzunun da mevcut olduğu gözlenmiştir.
K- ELİVATÖR YAPILARIve RAMPALAR : Bahçede, kantar yapısı ile işletme binası arasında, betonarme karkas tarzda iki adet domates indirme rampası ile bu iki rampa arasında yıkama havuzu ve 10 tonluk su deposu mevcuttur.
Buradan taşıyıcı bant sistemi ile elivatörlere gelen domateslerin işlenmesine geçilmektedir. Elivatörlerin kurulu olduğu bölümde, ihtiyaç kapsamında çeşitli kanal yapıları mevcuttur.
L- KANTAR : Kantarın 60 ton çekme kapasiteli, elektronik bir kantar olduğu bilgisi alınmıştır.
L1- Kantar Binası : Kantar binası yığma tarzda, tek katlı, yaklaşık 17,00m² alana oturan, kat yüksekliği 3,00m olan, duvarları sıvalı ve badanalı, doğramaları parlak renkli alüminyum doğrama olan bir yapıdır.
L2- Revir : Kantar binasına bitişik konumda, yığma tarzda, tek katlı, yaklaşık15,00m² alana oturan, kat yüksekliği 3,00m olan, duvarları sıvalı ve badanalı, doğramaları parlak renkli alüminyum doğrama olan bir yapıdır.
M- DANIŞMA : Parselin güney-doğu köşesinde, tesis girişinde, yığma tarzda, tek katlı, kat yüksekliği 3,00m olan, yaklaşık 40,00m² alana oturan, tuğla duvar üzeri beton döşeme ve alaturka kiremit kaplama çatılı, duvarları sıvalı ve badanalı, zemini karo seramik kaplamalı olan bir yapıdır. Danışma ve çiftçi lokali (dinlenme) bölümlerinden oluşmaktadır. Sobalıdır. Bu yapıların yanında üzeri seramik kaplamalı beton temel içerisine gömülmek suretiyle stabilitesi sağlanmış, çelik borudan mamül, üç adet bayrak direği de mevcuttur.
M1- Danışma : Parsele giriş kapılarının (yaya giriş kapısı ve elektrikli otomatik sürgülü araç giriş kapısının) hemen yanında, yaklaşık 15,00m² alanlı bölümdür. Doğramaları ısıcamlı plastik doğramadır.
M2- Lokal : Danışma binasının arkasında ve bitişiğinde, yaklaşık 25,00m² alanlı, doğramaları parlak renkli alüminyum olan bir yapıdır. Bu yapının bahçe içerisine bakan cephesinde ayrıca yaklaşık 25,00m² lik bir alanda, tabanı beton üç tarafı açık, üzeri demir profil ve oluklu levha ile kapatılarak oluşturulmuş bir açık oturma alanı sundurması mevcuttur.
N- OTOPARK : Parsele girişte sol tarafta, bahçenin yol cephesinde, demir profil konstrüksiyon üzeri bitki sardırılarak çardak şeklinde düzenlenmiş, yaklaşık 100,00m² alanı örten, bir araç park yeridir.
O- ARITMA HAVUZLARI : Dikdörtgene benzer şekilli, yaklaşık toplam 2.500,00m² alanlı, yaklaşık 1,50m lik kısmı toprak zemin üstünde ve yaklaşık 3,50m lik kısmı da tabi zemin seviyesi altında kalacak şekilde, betonarme perde tarzda yan yana ikişer gözlü üç adet olmak üzere inşa edilmiş, araları betonarme perdelerle ayrılmış, toplamda 18 bölmeden oluşan büyük havuz şeklindeki yapılardır.
P- ÇAMUR ÇÖKELTME HAVUZLARI : Her biri yaklaşık 325,00m² alanlı olmak üzere toplam iki adet, dairesel şekilde, betonarme perde tarzda inşa edilmiş, içerisinde çamur sıyırıcı makinelerin de olduğu, arıtma havuzlarına göre nispeten daha küçük boyutlarda, havuz şeklinde yapılardır.
R- ARITMA KUMANDA BİNASI : Yaklaşık 75,00m² alanlı, yan yana üç oda, WC ve terastan oluşan, tek katlı, yığma kargir tarzdabiryapıdır. Duvarları düz sıvalı ve badanalı olup, tavanı demir makas kontrüksiyon üzeri oluklu levha kaplamalıdır. Çamur pompası odasında biri sürgülü tarzda büyük demir kapı, diğeri tek kanat PVC doğramadan kapı olmak üzere iki adet kapısı mevcuttur. Zemini mozaik kaplamadır.
Ön odada duvarları düz sıvalı ve badanalı olup, tavanı demir makas kontrüksiyon üzeri oluklu levha kaplamalı, zemini mozaik kaplamalı, doğramaları alüminyumdur.
Kumanda panoları odasında duvarlar düz sıvalı ve badanalı olup, tavanı plastik lambri kaplama asma tavan, çatı kısmı demir makas kontrüksiyon üzeri oluklu levha kaplamalı, zemini karo seramik kaplamalı, doğramaları tek camlı beyaz alüminyum doğramadır.
S- ARITMA HAVUZU : Dairesel şekilde, yaklaşık 8,50m çapında ve 56,00m² alanlı, betonarme perde tarzda inşa edilmiş bir yapıdır.
T- ÖN HAVUZ : Büyük arıtma havuzlarının güney tarafında, yine dikdörtgen şeklinde ve yaklaşık 65,00m² alanlı, 0,50m lik kısmı tabii zemin seviyesi üstünde ve yaklaşık 1,50m lik kısmı da zemin alt seviyesinde olan, yaklaşık 2.00m derinliğinde, betonarme karkas tarzda bir havuzdur.
Tamamı 61.935,42m² alanlı olan 2143 parsel üzerinde, tüm bu yapıların haricinde kalan ve yaklaşık 19.200,00m² civarında olan bir alanın betonlanmış olduğundan, parsel üzerinde her biri yaklaşık 178,00m derinliğinde, toplam 5 adet artezyen kuyusunun mevcut olduğu ve su ihtiyacının bu kuyulardan sağlandığının bilgisi alındığından, parselin etrafının, güney ve doğu cephelerde tuğla duvar ile batı cephesinin bir kısmında üzerindeki idari bina ve fabrika binası gibi yapılarla, batı cephesinin kalan kısmı ile kuzey cephesi ise tel çitlerle çevrilmiş durumda olduğundan yukarıda bahsedilmiş olup,
Fabrika binası ile arıtma tesisleri arasındaki pissu iletimini sağlayan, ortalama 0,20m çapında pik borular ve bağlantı elemanları (dirsek, manşon vb.) ile oluşturulmuş iletim hattı da mevcuttur. Ayrıca, bu hatlara ait vanaların oturtulduğu beton ayaklar ile vanaları korumak amacıyla bu beton ayakları ve vanaları muhafaza altına alan, demir profil ve kafes tel örgüden mamül, kilit altına alınmış koruma yapıları da mevcuttur.
Yine parsel üzerinde betonlanmış kısımda, yağmur sularının ve domates yıkanmasında kullanılmış suların tahliyelerini sağlayan, üzeri demir parmaklıklı, beton kanal drenaj sistemlerinin mevcut olduğu gözlenmiştir.
FABRİKATESİSİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ :
Tesisin değerine etki eden özet faktörler:
Olumlu etkenler:
Bölgeye ulaşım rahatlığı, İmar durumu, Tamamlanmış alt yapısı, Bölgede fabrikaya ürün olan domates ekim dikiminin çoklukla yapılıyor olması. Köy yerleşim alanı kıyısında yer alıyor olması,
Olumsuz etkenler:
Keşif tarihi itibarı ile sanayi sektöründeki ekonomik, sosyal ve mali durumlar,Fabrikanın çalışma sezonunun çok kısa olması (45 gün ile 3 ay arası olduğu ifade edilmiştir.) Fabrikadaki üretimin çeşitlendirilememiş olması (meyve suyu, turşu, reçel, vb.), Fabrika binası, tesisler, makine ve araçların bakıma ihtiyacı olması.
- Fabrika Arazisinin Değerlendirilmesi : 2143 Parselin toplam alanı 61.935,42m² dir. Bu toplam alanın fabrika tesislerinden hariç kalan yaklaşık 26.600,00m2 lik bölümünün halihazırda tarla olarak kullanıldığı bilgisi alınmıştır. Taşınmazın bu kısmı her ne kadar tarla gibi kullanılıyorsa da, taşınmazın köy yerleşim alanı kıyısında olması, üzerinde kurulu salça fabrikası tesisleri bulunması, yolunun olması, elektrik, su, arıtma vb. altyapısının tam olması, vb. nedenlerle, fabrika bina ve tesisleri, müştemilatları,betonlanmış sahaları, tarla kısmı ile bir bütün olan taşınmazın arsa vasfı daha ağır basmaktadır.
ELEKTRİK: Dava konusu fabrika ana binasına ait 2 adet trafo, arıtmatesisine ait 1 adet trafo bulunmaktadır. Fabrika binasına ait trafolara yeraltı XLPE kablosu ile arıtma tesisine ait trafoya ise havai hat Swallow iletken ile enerji alınmıştır. Fabrika binasına ait trafolar bina içerisinde olup arıtma tesisine ait trafo ise direk tipidir.
Bina içerisindeki trafolara ait ayırıcı ,kesiciler ve diğer ekipmaneskidir. Günümüzde kullanma alanları kalmamıştır.Söküldükleri takdirde sadece hurda değerleri vardır. Yine günümüzde elektrik dağıtım şirketi tarafından yönetmelikler kapsamındatrafolarA sınıfı istenmektedir. Fabrika ve arıtma tesisinde kullanılan trafolarında yerinde değeri vardır. Söküldükleri takdirde başka bir tesiste kullanma olanakları bulunmamaktadır.
Yinefabrika da bulunan ana elektrik panoları incelendiğinde eski oldukları , artık günümüzde hemen hemen hiç kullanılmayan bıçaklı şalter , bıçaklı sigorta , analog ampermetre ve voltmetre kullanıldığı görülmüştür.
Arıtma tesisinde buluna kumanda -kontrol sisteminin 1996 yılı imalatı olduğu görülmüştür. eski teknoloji ürünü olup otomasyon sistemi değildir.
Genel olarak fabrika binasındaki elektrik tesisatının eski olduğu, galveniz-paslanmaz malzemeden yapılmamış olan elektrik panolarının paslanmış olduğu belirlendi.
Fabrika üretim alanındakielektrik panolarında bulunan otomasyon, kumanda-kontrolsistemlerinin eski olduğu görüldü.
Fabrikada bulunan eveparatör, aseptik,dolum kapamahot break hattının, panosunun makineler ile bütünleşik olduğu, makinelerin bir parçası olduğu belirlendiği için makine tesisatı içinde makine fiyatlarına dahil edilmiştir.
Gerek idari bina , gerek fabrika binası, güvenlik klübesi ve gerekse arıtma tesisatındaki aydınlatma, priz, yangın ihbar v.b. tesisat yapı yaklaşık maliyetinin içindedir.
Elektrik imalatlarının belirlenmesinde piyasa rayiçleri dikkate alınmıştır. Çünkü kullanılan malzemelerde yıpranma oranları farklılık göstermektedir. Yeni olduğu anlaşılan elektrik panoları olduğu gibi, eski olan ancak paslanmaz malzemeden yapılmış elektrik panoları,eski olan saçtan yapılmış ve paslanmış durumda olan elektrik panoları vardır.
Aşağıda tesisteki elektrik panoları ,trafolar, v.b diğer malzemeler kısım kısım ,ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
ZİRAAT:Taşınmazın üzerinde karışık olarak ve zirai kriterlere bağlı kalmaksızın gelişi güzel dikilmiş çeşitli yaş ve türde ağaçlar bulunmaktadır. Tespit edilen bu ağaçların ekonomik olarak gelir elde etmek için değil, genel olarak çevreyi yeşillendirmek amacıyla dikildiği kanaatine varılmıştır. Değerlendirme yapılırken bu hususlar göz önüne alınmıştır.
Özellikleri : BALIKESİR İl , ALTIEYLÜL İlçe , OVAKÖY Mahallesi, 2143 Parsel
No da bulunan Domates İşleme ve Depolama Fabrikası
Kıymeti : 9.989.361,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz, İhtiyati Haciz, İflas Şerhi ,İpotek V.S.
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Taşınmaz; killi-tınlı toprak yapısında tarla vasıflı, yaklaşık % 0-1 eğimli, sulu (sulanabilen) tarım arazisidir. Keşif anında üzerinde buğday ekili olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.
Taşınmaz buğday, salçalık biber, mısır, yonca, domates vb. tarım ürünlerini yetiştirmeye elverişlidir. 145 nolu parselle bitişiktir. Ovaköy yerleşim yerine uzaklığı kuş uçuşu 80 metre civarındadır. Bu nedenle ulaşımı kolaydır.
Özellikleri : BALIKESİR İl , ALTIEYLÜL İlçe , OVAKÖY Mahallesi , 144 Parsel No
dabulunan tarla
Yüzölçümü : 1.100,00 M2
Kıymeti : 27.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz, İhtiyati Haciz, İflas ŞerhiV.S.
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Taşınmaz; killi-tınlı toprak yapısında tarla vasıflı, yaklaşık % 0-1 eğimli, sulu (sulanabilen) tarım arazisidir. Keşif anında buğday ekili olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.
Taşınmaz buğday, salçalık biber, mısır, yonca, domates vb. tarım ürünlerini yetiştirmeye elverişlidir. 145 nolu parselle bitişiktir. Ovaköy yerleşim yerine uzaklığı kuş uçuşu 80 metre civarındadır. Bu nedenle ulaşımı kolaydır.
Özellikleri : BALIKESİR İl , ALTIEYLÜL İlçe , OVAKÖY Mahallesi , 145 Parsel No
dabulunan tarla
Yüzölçümü : 1.100,00 M2
Kıymeti : 27.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz, İhtiyati Haciz, İflas Şerhi V.S.
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/76 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR