BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bakırköy Cevizlik'de 20 m² büro icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111664
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : CEVİZLİK MAH. / CEVİZLİK
: 20
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/927 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
130,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.02.2020 14:10
İkinci Satış Günü
:
23.03.2020 14:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/927 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Cevizlik Mah. 97 Ada, 35 Parsel, 442,56 m² Yüzölçümlü, 24/2000 Arsa paylı, 1.Kat, 3 Nolu bağımsız bölüm, Büro nitelikli taşınmaz.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut10/10/2019tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi,Fahri Korutürk Caddesine cepheli, tapunun 97 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı, trafiği araç trafiğine kapalı caddeden 26 dış kapı numarası alan Cemal İşhanı dahilinde, 442,56 m² miktarlı kat mülkiyetli “İki asma katlı ve bodrumu olan mağaza ve elli bürolu işhanı ” vasıflı ana taşınmazda kain 24/2000 arsa paylı 1. Normal kat (3) bağımsız bölüm nolu büronun tamamı niteliğindedir. 2 Bodrum kat + zemin kat + asma kat + 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan ticaret binası ön cephesinde zemin kattan işhanı girişi almaktadır. Cemal İşhanı isimli bina Bakırköy Tapu Müdürlüğünde incelenen 21.03.1985 tarih, 1135 sayılı Röleve mimari projesine göre; 2.bodrum katta sığınak, kazan ve yakıt dairesi, 1.bodrum katta; 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlere ait mahaller, çay ocağı, zemin katta; işhanı girişi, 1 banka, 1 mağaza, asma katta 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlere ait mahaller, 1., 2., 3., 4. Ve 5. Normal katlarda 10 ar büro şeklinde projelendirilip, realize edilmiştir. Bina kat sahanlık ve basamakları mermer + seramik kaplama, dış cephesi akrilik boyalı, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Bina dahilinde asansör, yangın merdiveni, elektrik, jeneratör, sıhhi tesisat mevcuttur. Konu taşınmaz zemin kattan giriş almakta olan binanın 1. katında, girişe göre arka cephede, sağda konumludur. Taşınmaz kattaki yeri, alanı ve mimari özellikleri açısından Tapu Müdürlüğünde incelenen röleve projesi ile uyumludur. Projesine göre tek hacim ofis mahalli şeklinde 20m² net, 22m² brüt alana sahiptir. Mahallinde yapılan incelemede projesi ile uyumlu olarak 20m² net, 22m² brüt alana sahiptir. Taşınmazın zemin döşeme kaplamaları laminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve plastik boyalı, tavanlar plastik boyalıdır. Taşınmazın pencere doğramaları PVC doğrama, kapısı çelik kapıdır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli ticaret sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. Bölgede benzer, 30-35 yıllık binalarda yer alan ofislerin birim m² değerleri 5.000TL/m² ile 9.000TL/m² aralığında değişmektedir."denilmektedir.
İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.09.2019 tarih, 48294 sayılı yazısına göre; 97 ada, 35 parsel; Cevizlik Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi, 24 kapı numaralı adreste yer almakta olup, 14.05.2013/12.06.2014/13.09.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine ilişkin Revizyon İmar Planında; Bitişik Blok nizam, Hmax : 5 Kat irtifalı, " Ticaret Alanı'nda (T2) " kalmaktadır. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan incelemede, 21.03.1985 tarih ve c:23 s:10 d: 1135 sayılı yapı kullanma izin belgesi ve 1985/1135 sayılı onaylı mimari projesinin bulunduğu tespit edilmiş olup, onaylı mimari proje üzerinde yapilan incelemede 1. kat 3 nolu bağımsız bölüm meskenin net alanının 18.91 m2 ve brüt alanının 20.80 m2 ve ortak alanlar dahil brüt alaninin 21.94 m2 olduğu tespit edilmiştir Bahse konu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte 01.01.2013 tarihi itibari ile taşınmazlar ile ilgili herhangi bir proje onayı ve yapı ruhsatı düzenlenmemiştir. Denmektedir.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : % 18 (KDV )
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Beyan : Yönetim Planı. 09/07/1969
Beyan : Kat mülkiyeti 2981 sayılı kanuna göre tesis edildi.
1. Satış Günü : 27/02/2020 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/927 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR