BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bağlar Belediyesi tarafından halı saha, mevcut demirbaş ve ekipmanıyla birlikte kiraya verilecektir

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181733
Şehir : Diyarbakır / Bağlar
Yayınlandığı Gazeteler

TİGRİS HABER 06.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Alipınar Mahallesi Alipınar Parkında bulunan Halı Saha ve Tesisi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak MüdürlüğüMadde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Bağlar İlçesi Alipınar Mahallesi Alipınar Parkında bulunan Halı Saha ve Tesisi mevcut demirbaş ve ekipmanıyla birlikte T.C Bağlar Belediyesi tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif açık artırma usulü ile 6 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2 -İşin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

KİRALANACAK OLAN TAŞINMAZ

Taşınmaz Bilgisi

Muhammen Bedel
(1 aylık)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Alipınar Mahallesi Alipınar Parkında bulunan Halı Saha ve Tesisi


1.083,33TL


2.339,99TL


27.07.2020


10:00


Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

3.1 GERÇEK KİŞİLER
a – Nüfus cüzdan sureti
b – Kanuni ikametgah belgesi
c – Temsil durumunda noter onaylı vekaletname
d – Noter onaylı imza beyannamesi
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
h­– Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı
ı– Vergi borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı
i– SGK kurumuna borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı
j– İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.

3.2 TÜZEL KİŞİLER
a – Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2020 yılında alınmış)
b – Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti
c – Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
h­– Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı
ı– Vergi borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı
i– SGK kurumuna borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı

Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 27.07.2020 günü saat 09:55’de teslim etmeleri gerekir.

Madde 5 – İstekliler (6 yıllık ) muhammen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

Madde 6 – İstekliler kiraya verilecek taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. Verilen en yüksek 3(üç) bedel üzerinde ihale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.

Madde 7 – İhale ile ilgili şartname ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.


İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR