BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bağcılar Kirazlı'da 118 m² depolu dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115687
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : KİRAZLI MAH. / GÜNEŞLİ
: 118
Bölüm / Oda Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/60 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
500,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.03.2020 14:50
İkinci Satış Günü
:
08.04.2020 14:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/60 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 2980 Ada, 9 Parsel Sayılı 213,41 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 63/238 Arsa Paylı Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 30/10/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 2980 ada 9 parsel sayılı 213,41 m² miktarlı Arsa vasıflı ana taşınmazda kain 63/238 arsa paylı zemin kat (1) bağımsız bölüm nolu Depolu Dükkan vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 1670.sokak, 1676.sokak ve 1671.sokak kesişiminde Baştan Apartmanı No:18 adresinde yer alan 1 nolu bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz projesine göre; bodrum + zemin + 3 normal + Çatı arası katlı şekilde, betonarme karkas tarzda akrilik esaslı boya malzeme dış cepheli, kiremit çatılı şekilde inşa edilmiştir.Bina dahilinde projesine göre; bodrum katta 1 nolu dükkanlara ait depo; zemin katta 1 dükkan,1 adet daire ve bina girişi, normal katların her birinde 2'şer adet daire olup toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.3.normal kattaki daireler çatı piyeslidir. Bina girişi 1671.sokak cephesinden zemin kattan sağlanmaktadır. Ana bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat tesisatları ikmal edilmiştir. -1 nolu depolu dükkan binanın bodrum ve zemin katında yer almakta olup projesine göre bodrum katta depo vasıflı olarak projelendirilmiş olup yaklaşık 78,50 m² net, zemin katta dükkan ve wc vasıflı olarak projelendirilmiş olup yaklaşık 39,85 m² net olmak üzere toplam 118,35 m2 net kullanım alana sahiptir.Ayrıca taşınmazın toplam brüt alanı 125,00 m² dir. Mevcut durumda bodrum ile zemin kat arasında geçişi sağlayan merdiven yeri değiştirilmiş olup iç kısımda ofis ve wc bölmelendirmesi yapılmıştır. Taşınmazın 1671.sokak cephesinden zemin kattan ve 1676.sokak cephesinden bodrum kattan olacak şekilde 2 girişi mevcuttur. Zemin döşemeleri granit,duvarları zemin ve bodrum katta plastik boyalı ve tavan spot ışıklandırmalı,vitrin pencereleri alüminyum cam doğrama + kepenklidir. Elektrik ve su mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret alanında yer almaktadır."denilmektedir.

İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 10.02.2017 tarih, E.1242560 sayılı yazı ve eklerine göre;Demirkapı Mahallesi,2980 ada 9 parsel ile Barbaros Mahallesi,1203 ada 38 parsel sayılı taşınmazlar; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında B-4 (Bitişik Nizam) yapılaşma şartlarında "Konut Alanında" kalmaktadır. Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10.02.2017 tarih, E.1245090 sayılı yazı ve eklerine göre;İmar işlem dosyasında yapılan inceleme neticesinde,2980 ada 9 parsel sayılı taşınmazdaki,1 nolu bağımsız bölümün depolu dükkan ve 118,35 m2 olduğu,Demirkapı Mahallesi, 1671 Sokak No:18 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunduğu görülmüştür.Yapı 12.04.2007 tarih ve 20072605 sayılı yapı ruhsatı almıştır.Yapılan bilgisayar tetkiklerinde tapu bilgilerinde verilen taşınmazların arsa m2 birim fiyatı,2980 ada 38 parsel 2007 yılı 155,85 TL dir.Denilmiştir.
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 11/02/2008
1. Satış Günü : 11/03/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 08/04/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal görevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’ye ödenecektir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/60 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR