ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ataşehir Belediyesine ait büfe kiraya verilecektir

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/822
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.01.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:13, 245-246 pafta, 3374 ada, 1 parsel, C1 Blok karşısında park alanında bulunan 15m2’lik büfe.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜDÜRLÜK/BİRİM Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak, No: 4/A
İLGİLİ TELEFON 0 (216) 570 50 00 / 1442
İHALENİN YAPILACAĞI YER Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İHALE TÜRÜ Kiralama
İHALE USULÜ 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif
HİZMETİN YAPILACAĞI YER Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:13, 245-246 pafta, 3374 ada, 1 parsel, C1 Blok karşısında park alanında bulunan 15m2’lik büfe.
HİZMETİN NİTELİĞİ Büfe
İHALE KAYIT NO 2019/822


İLAN METNİ

1- İHALE BİLGİLERİ
a) İl/İlçe İSTANBUL / Ataşehir
b) Mahallesi Atatürk
c) Cinsi Büfe
2- Aylık Muhammen
Kira Bedeli
3.000,00-TL + KDV
3- Süresi 3 Yıl
4- Geçici Teminat 3.240,00-TL
5- Dosya (Şartname Bedeli) 500,00-TL
6 6-İhale Tarihi ve Saati 14.01.2020 Saat: 11.00


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler

 1. Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Kayıt Örneği)

 2. Kanuni İkametgâh Belgesi

 3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

 4. Şartname alındı Makbuzu

 5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

 6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

 7. Vekâleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri


Tüzel Kişilerden

 1. Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri

 2. Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi

 3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

 4. Şartname alındı Makbuzu

 5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

 6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

 7. Vekâleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri


İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR