ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arnavutköy Belediyesi'ne ait taşınmazlar kiraya verilecektir

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale “Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 50,00 TL (Elli TürkLirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden(Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No Kiralanacak Taşınmazın Tanımı
Ada/
Parsel

Kiralama Süresi
Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi Kırım Caddesi No:14A adresindeki dükkan.
- /1739

3 (üç) Yıl
21.000,00-TL 630,00-TL 01.08.2019 10.00
2 Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi 2.700,15 m² alanlı 151 ada 4 parsel sayılı taşınmaz.
151/4

1 (Bir) Yıl
66.000,00-TL 1.980,00 TL 01.08.2019 10.10
3 Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi Kırım Caddesi No:141B adresindeki dükkan. -/1734 3 (üç) Yıl 3.600,00-TL 108,00-TL 01.08.2019 10.20
4 Arnavutköy İlçesi Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi No:67 (Park parsel) adresinde bulunan kafeterya, halısaha ve müştemilat. -/Park 3 (üç) Yıl 54.750,00-TL 1.642,50-TL 01.08.2019 10.30
5 Arnavutköy İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Zülfü Demirbağ Caddesi Sancaktepe Mevkii 96 nolu bölmedeki 19,85 ha alanlı Taşoluk C Tipi Mesire Yeri. -/- 3 (üç) Yıl 180.000,00-TL 5.400,00-TL 01.08.2019 10.40
6 Arnavutköy İlçesi Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi No:17C adresinde bulunan 114 m² alanlı dükkan. 6443/11 3 (üç) Yıl 7.200,00-TL 216,00-TL 01.08.2019 10.50
7 Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi Basın Sokak No:2 adresindeki 8,75 m2 alanlı halk ekmek büfesi yeri. -/- 3 (üç) Yıl 1.700,00-TL 51,00-TL 01.08.2019 11.00
8 Hadımköy Mahallesi Oluşum Sokak No:28 adresinde bulunan Süleymaniye Parkı içerisindeki 104 m² alanlı yapı. -/Park 3 (üç) Yıl 4.200,00-TL 126,00-TL 01.08.2019 11.10

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 7. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü günü saat 09.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR