ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Altınordu Belediyesi'ne ait 4 adet işyeri kiraya verilecektir

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183687
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / BAHCELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YORUM 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ORDU YORUM 06.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 09:10
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
15.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Mahalle 321 Nolu sokak No:1 Altınordu/ORDU Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLAN METNİ

1.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi Yenimahalle 1456 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu parseller üzerinde Belediyemiz Hizmet Binası olarak kullanılan taşınmazın zemin katında bulunan, 4 Adet çeşitli m²' lerdeki işyerleri 3 yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100.oo-TL karşılığında alınacaktır.
3.İhale Yeni Mahalle 321 Nolu sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.

Sıra Mevkii Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL İhale İştirak
Teminatı
Geçici Teminat TL İhale Tarihi/Günü
PERŞEMBE
İhale
Saati
1. 49/C Nolu
19.46 m²
15.650,00 TL 11.737.50 TL 469.50 TL 16/07/2020 09:10
2. 49/B Nolu
24.32 m²
16.812,50 TL 12.609,38 TL 504,50 TL 16/07/2020 09:20
3. 37/F Nolu
23.32 m²
15.650,00 TL 11.737,50 TL 469.50 TL 16/07/2020 09:30
4. 37/I Nolu
22.59 m²
16.024,71 TL 12.018,53 TL 480.75 TL 16/07/2020 09:40

4.İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 15:00'a kadar Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5.İhaleye Katılabilme Şartları:
A) Gerçek Kişiler:
• Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.
• Nüfus Kayıt Örneği.
• Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri.
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
• İhale İştirak teminatını yatırdığına dair belge.
• Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
• Vekaleten katılınması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
• Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibari ile alınmış ''borcu yoktur belgesi''.
• İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B)Tüzel Kişiler
• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
• İhale iştirak teminatını yatırdığına dair belge.
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
• Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
• Vekaleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin Noter onaylı imza örneği.
• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
• Altınordu Belediyesinden ilk ihale tarihi ile alınmış ''borcu yoktur belgesi''
• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
• İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkası olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

Altınordu Belediyesi
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR