ÇAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar Çay'da 136 m² dükkan icradan satılıktır

ÇAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115122
Şehir : Afyonkarahisar / Çay
Semt-Mahalle : AŞAĞI MAH. / MERKEZKÖYLER
: 136
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/125 Talimat
Muhammen Bedeli
:
167,500 TL
Birinci Satış Günü
:
14.04.2020 14:40
İkinci Satış Günü
:
12.05.2020 14:40
Satış Yeri
:
Çay Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu(ihale salonu)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇAY
İCRA DAİRESİ


2019/125 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Çay İlçe, 222 Ada, 8 Parsel, AŞAĞI Mahalle/Köy, Selçuk caddesi Mevkii, zemin -2 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Aşağı Mahalle, Selçuk Caddesi, 222 ada 8 parselde kain 136,29 m2 yüz ölçümlü 'Dükkanı olan Kargir Ev' vasıflı ana gayrimenkulde yer alan 1/6 arsa paylı zemin kat 2 bağımsız bölüm nolu Dükkan vasfıyla tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz tapuda tam hisse Dursun Kızı Gülserin BAYRAK adına kayıtlıdır. İmar Durumu Bilgileri: Çay Belediye Başkanlığının 16.07.2019 tarih ve 187 sayılı yazısında; 222 ada 8 parsel nolu taşınmazın imar planı içinde Ticaret+ Konut alanında olduğu, Bitişik nizam 5 Kat, TAKS: 1,00 KAKS:5,00 yapılaşma koşullarında olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın Adres, Çevre, Konum ve Ulaşım Bilgileri:Dava konusu taşınmaz; Çay İlçesi Aşağı Mahallesi, Selçuk Caddesi (UAVT:BULUNAMADI) adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz Çay İlçe merkezinde Aşağı mahallesinde bulunmakta olup etrafı komple yapılaşmış durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genelde 3-5 katlı zeminleri ticari normal katları konut binaları bulunmaktadır. Ulaşım ve altyapı sorunu olmayan, Belediye hizmetlerinden faydalanan bir konumdardır. Çay meydanına 200 m mesafededir. Taşınmaza yakın konumda, ilkokul, ortaokul, sağlık ocağı vardır. Yollar genellikle kilitli parke taşı döşenmiştir. Ulaşım sıkıntısı bulunmadığı gözlemlenmiştir. Ana Gayrimenkule Ait Bilgiler:Çay İlçesi Aşağı Mahallesinde yer alan 136.29 m2 yüzölçümüne sahip 222 ada 8 parsel üzerinde Betonarme karkas sistemde inşa edilen tek bloktan oluşan binada iki adet dükkan ve dört adet mesken olmak üzere toplam 6 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmazda bina girişi batı cepheden yol kotu seviyesindeki zemin kattan sağlanmaktadır. Dış cephesi mantolamalı, bina giriş kapısı demir doğrama, giriş merdivenleri mozaik, merdiven korkulukları demir olup binada asansör bulunmamaktadır. Binada ısıtma kalorifer ile sağlanmaktadır. Bağımsız Bölüme Ait Bilgiler: Konu mülk ana gayrimenkulde 2 bağımsız bölüm nolu Dükkan niteliğindedir. Bina girişine göre binanın Zemin katında sağ tarafında bulunmaktadır. Taşınmazın yerinde yapılan tespitte zemin kat brüt 51 m2 asma kat brüt 32 m2 alana sahiptir. Dükkanın giriş kapısı camlı demir doğrama olup zeminler mermer duvarları plastik boyalıdır. Asma kata çıkış merdivenleri mermerdir. Asma katta zemin mermer duvarlar plastik boyalıdır. Keşif günü itibari ile kahvehane ve oyun salonu olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmazın yerinde yapılan incelemede 1 nolu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı aradaki bölme duvarların yıkıldığı görülmüştür. Bina taşıyıcı kolonlarında herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. Bölme duvarların tekrar inşa edilmesi suretiyle projeye uygun hale getirilebilir niteliktedir.Konu taşınmazların değerlendirmesinde Emsal Karşılaştırma Yöntemi kullanılmış olup taşınmazın değeri; civardaki alım satım rayiç değerleri ve günümüz ekonomik koşulları, emsal pazarlık payları, arz/talep dengesi, taşınmazın konumu, altyapı ve ulaşım olanakları, taşınmazın kullanım amacı, imar durumu, taşınmazın konumu, etrafındaki yapıların durumu, taşınmazın bulunduğu bölgenin genel durumu, taşınmazın bulunduğu bölgedeki gerçek satışlar konusunda yapılan piyasa araştırması sonucunda ve yukarıda belirtilen emsale göre keşif tarihi itibari ile güncel piyasa alım satım m² birim değeri 2500,00 TL/m2 olduğu,2 Bağımsız Bölüm Nolu Dükkanın değeri: Zemin Kat (51 m2) + Asma Kat (32 m2) Asma Kat Zemine İndirgeme: (32 m2 / 2 = 16 m2) 2.Nolu Bağımsız Bölümün Değeri: 67m2 x 2500,00 TL/m2 = 167.500 TL olduğu kanaatine varıldığının bildirildiği anlaşılmıştır. İİK 114/2.maddesi ve aynı kanunun 124/1. madde hükümleri ve artırma tarzı satış esnasında resen değerlendirilecek ve duruma göre uygulanacaktır.Kıymet Takdiri-bilirkişi raporu/fiili haciz tarihi İle ihale arasındaki geçen zaman dikkate alındığında,satılan malda değişiklik varsa ihaleye katılanların bu değişikliği bilerek ve kabul ederek ihaleye girdiklerini peşinen kabul ederler ve ihaleye pey sürebilirler.Herhangi bir değişiklikte müdürlüğümüzün hiçbir sorumluluğu yoktur. Bakiye ihale bedelini ödemek İçin taşınırlarda 7 Gün taşınmazlarda 10 güne kadar süre verilebilir. Kdv ve Damga Vergisi ihale bedeli İle birlikte tahsil edilecektir.
Adresi : Aşağı mahalle Selçuk Caddesi Çay / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 136,29 m2
Arsa Payı : 1/6
Kıymeti : 167.500,00 TL
İmar Durumu : Var (Güncel kayıtlarda olduğu gibidir)
Kaydındaki Şerhler : güncel kayıtlarda olduğu gibidir
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Çay Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu(ihale salonu) -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/125 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR