ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adapazarı Belediyesine ait 18 adet tarla ve işyeri 3 yıllığına kiraya verilecek

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ADAPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN


1-İHALENİN KONUSU: Aşağıda özellikleri verilen toplam 18 adet taşınmazın amacına uygun faaliyetlerde kullanılmak üzere aylık/yıllık kira bedeli üzerinden 3 yıllığına kiralanması işidir.
2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 114 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: 18 adet taşınmazın kiralama işi ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 18/03/2020 Çarşamba günü saat 10:00’da Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-ŞARTNAME BEDELİ: Her bir taşınmazın kiralaması için ayrı ayrı şartname bedeli 100,00TLdir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:


NO

ADRES
KİRALAMA
ŞEKLİ
KİRALAMA
SÜRESİ
MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ TEM. BEDELİ (%3)
1 Tasarrufu Belediyemize ait Acıelmalık mahallesi 2107 ada, 159 nolu parselin kuzeyinde bulunan Köy Konağındaki 13,44 m2 lik 2 nolu Bağımsız Bölüm Aylık 36 4.680,00TL 140,40TL
2 Tasarrufu Belediyemize ait Acıelmalık mahallesi 2107 ada, 159 nolu parselin kuzeyinde bulunan Köy Konağındaki 66,11 m2 lik 3 nolu Bağımsız Bölüm Aylık 36 7.200,00TL 216,00TL
3 Tasarrufu Belediyemize ait Acıelmalık mahallesi 2107 ada, 159 nolu parselin kuzeyinde bulunan Köy Konağındaki 69,66 m2 lik 1 Nolu Bağımsız Bölüm Aylık 36 8.100,00TL 243,00TL
4 Tasarrufu Belediyemize ait Camili mahallesi 1650 Ada 1 parselin batısındaki park alanındaki 3 nolu Büfe
Aylık
36 12.600,00TL 378,00TL
5 Mülkiyeti Belediyemize ait Çökekler mahallesi 1 pafta 669 nolu 13.670m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz
Yıllık
3 16.374,00TL 491,22TL
6 Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar mahallesi, 887 parsel numaralı 2.160,00 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz Yıllık 3 1.620,00TL 48,60TL
7 Mülkiyeti Belediyemize ait İlyaslar Mahallesi 888 parsel 1.150,000 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz Yıllık 3 862,50TL 25,87TL
8 Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan İlyaslar mahallesi 1127 nolu parsel üzerinde bulunan Köy konağındaki 145,00 m2 ' lik Konut vasıflı taşınmaz Aylık 36 7.200,00TL 216,00TL
9 Tasarrufu Belediyemize ait Karaman Mahallesi, 1483 ada 1 parsel güneyinde bulunan 51 nolu park alanındaki, içerisinde wc bulunan toplam kullanım alanı 25 m2 olan Büfe Aylık 36 9.000.00TL 270,00TL
10 Mülkiyeti Belediyemize ait Kavaklıorman Mahallesi 101 Ada 1 parsel 7.001,47 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz Yıllık 3 4.200,00TL 126,00TL
11 Tasarrufu Belediyemize ait Korucuk mahallesi 1708 ada 1 parsel üzerinde bulunan 3 nolu Büfe Aylık 36 21.600,00TL 648,00TL
12 Tasarrufu Belediyemize ait Korucuk mahallesi 1697 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan 2 nolu Büfe Aylık 36 21.600,00TL 648,00TL
13 Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mahallesi 3061 ada 1 parsel nolu 5.409,02m2 yüzölçümlü kat mülkiyetli, Korucuk iş merkezi 1.kat 14 nolu Dükkan Aylık 36 14.400,00TL 432,00TL
14 Mülkiyeti Belediyemize ait Rüstemler Mahallesi 946 Parsel 5.024,00m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz Yıllık 3 3.930,00TL 117,90TL
15 Mülkiyeti Belediyemize ait Taşlık Mahallesi 21 Pafta 1926 Parsel nolu 3.320,00m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz Yıllık 3 2.790,00TL 83,70TL
16 Tasarrufu Belediyemize ait Tekeler mahallesi, 783 Ada, 425 Nolu Parsel ile 476 nolu parsel arasında kalan toplam kullanım alanı 20 m2 olan park alanındaki Büfe (Caillou Park) Aylık 36 10.800,00TL 324,00TL
17 Mülkiyeti Belediyemize ait Çökekler Mahallesi 8 pafta 872 parseldeki 8.900,00m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz Yıllık 3 8.010,00TL 240,30TL
18 Mülkiyeti Belediyemize ait Doğancılar Mahallesi, 3 pafta 1127 parseldeki 15.370,00m2 yüzölçümlü taşınmazın tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere 7.385,26m²'lik kısmı
Yıllık
3 10.320,00TL 309,60TL

Not:İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını ihale gününden bir gün önce saat 17.00’a kadar Adapazarı Belediyesi veznelerine yatırmaları gerekmektedir.Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.
Her bir kiralama ihalesi için ayrı ayrı istenilen belgeler, 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 17/03/2020 Salı günü saat 17:00’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
6-İSTENİLEN BELGELER:İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
-GERÇEK KİŞİLERDEN:
a.Nüfus Cüzdan Sureti,
b.Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),
c.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
d.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
e.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Gelir Biriminden)
-TÜZEL KİŞİLERDEN:
a.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden( Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri,
c.Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
d.Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
f.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
g.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Biriminden)
* İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR