CEYHAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adana Ceyhan'da fabrika ve arsası icradan satılıktır

CEYHAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181996
Şehir : Adana / Ceyhan
Semt-Mahalle : BÜYÜKMANGIT MAH. / BÜYÜKMANGIT
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 29.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2675 ESAS
Muhammen Bedeli
:
3,394,264 TL
Birinci Satış Günü
:
20.08.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
17.09.2020 14:30
Satış Yeri
:
Belediye Başkanlığı Mezat Salonu - Konakoğlu Mah. Dr.Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 CEYHAN / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. CEYHAN İCRA DAİRESİ

2018/2675 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Adana, Ceyhan, Büyükmangıt Mahallesi, 2786 Parsel, 15.473,95 m² yüzölçümlü, kargir bina ve arsası vasıflı taşınmaz olup, tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz; Ceyhan-Kozan Ceyhan-Osmaniye yolları kesişim noktasında bulunmakta olup, ilçe merkezine 5 km kadar uzaklıktadır. Yakın çevresinde Sanayi tesisleri, Belediye Canlı hayvan Pazarı ile tarım arazileri mevcuttur. Ulaşım kolay sağlanmaktadır. Üzerinde Fen bilirkişisince hazırlanarak sunulan krokide gösterildiği üzere; 2786 nolu parsel üzerinde; A,B,C,D,E,F ve G harfli yapılar mevcuttur. Bahse konu yapılarla ilgili olarak teknik ve yapım özellikleri aşağıda açıklanmıştır: Saha Betonu (G): Dava konusu parsel sınırlarında giriş kısımları ile söz konusu yapılar arasında kalan bölümlerde yaklaşık 2.010 m2 saha betonunun mevcut durumu yıpranma durumları birlikte değerlendirilerek m2 fiyatı 30,00 TL olarak değerlendirilmiştir.Tek Katlı İdari Bina (C): Yaklaşık 121,00 m2 alanına sahip bulunan duvarlar sıvalı-boyalı yerler seramik, iç kapılar ahşap doğrama panel kapı pencereler PVC imalattan müteşekkil bakımlı durumda bulunan betonarme binanın; yapım, kullanım ve teknik özelliklerine göre yapılan incelemelerde; Uluslararası Değerleme Standartlarının (UDES) Mülk Değerleme Yöntemlerinden Pazar değerini esas alan Maliyet Yaklaşımı yöntemine göre; değerlendirilen efektif yaşı dikkate alındığında yapıda değerlendirilen yapı sınıfı ve yeniden yapım maliyetine göre % 20 oranında bir yıpranma payı olacağı olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetleri tarifine göre 3.Sınıf A Grubu yapılar olarak değerlendirilmiştir. Sanayi Tipi Çelik Depo (A): Yaklaşık 3.198,00 m2 alana sahip, Etrafı duvar üzerleri profil demir çelik makas-kiriş sistem üzeri sac çatı kaplama malzemesinden müteşekkil durumda bulunan bahse konu yapının; yapım, kullanım ve teknik özelliklerine göre yapılan incelemelerde; taşınmaz 2.Sınıf C Grubu yapılar olarak değerlendirilmiştir.Sundurma-Wc (D,E,F):Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetleri tarifine göre benzer yapı sınıfı grubunda yer alan Toplamda Yaklaşık 16+30+6=52 m2 alana sahip, söz konusu yapıların; yapım, kullanım ve teknik özellikleri ile değerlendirilen efektif yaşı dikkate alındığında ortalama % 32 oranında bir yıpranma payı olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu yapılar 1.Sınıf B Grubu yapılar olarak değerlendirilmiştir.Tek Katlı Güvenlik Ofisi (B): Yaklaşık 13,60 m2 alanına sahip bulunan söz konusu yapının; yapım, kullanım ve teknik özelliklerine göre yapılan incelemelerde;yapının % 20 oranında bir yıpranma payı olacağı olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu yapı 2.Sınıf B Grubu yapılar olarak değerlendirilmiştir.
Kıymeti : 3.394.264,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Her ne kadar Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/05/2018 tarih, 2018/99 Esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcut ise de; ilgili Mahkemenin 26/12/2018 tarih ve 2018/99 Esas sayılı müzekkeresinde; "dosyamızdan verilmiş olan ihtiyati tedbir kararımız alacağın teminat altına alınması maksatlı olup icrai satışa engel değildir." denilmiştir. İhale alıcısına Mahkeme cevabi yazısı ekli olarak tescil belgesi verilecek olup, buna rağmen oluşacak herhangi bir sıkıntı nedeniyle taşınmazın kayıtlara tescile işlenmesi hususundaki tüm dava ve işlemler ihale alıcısına aittir.
1. Satış Günü : 20/08/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 17/09/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Belediye Başkanlığı Mezat Salonu - Konakoğlu Mah. Dr.Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 CEYHAN / ADANA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2675 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR