BOLVADİN DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

14,96 m² çay ocağı kiraya verilecektir

BOLVADİN DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180106
Şehir : Afyonkarahisar / Bolvadin
Yayınlandığı Gazeteler

BOLVADİN YENİSES 29.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dr. Halil İbrahim ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan 14,96 m²'lik çay ocağı yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLVADİN DEVLET HASTANESİ ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ


İlçemiz Dr. Halil İbrahim ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan 14,96 m²'lik çay ocağı yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesi gereğince açık teklif usulüyle 3 (üç) yıl süre ile 04.08.2020 tarih ve saat 10:30'da Hastanemizce kiraya verilecektir.

  1. Çay ocağı ilk yıl tahmini kira bedeli 66.386,52 (Altmış Altı Bin ÜçYüz Seksen Altı TL Elli İki Krş)'tur. (Elektrik, su ve ısınma giderleri dahil değildir.)
  2. Her türlü vergi resim ve harç giderleri üzerine ihale bırakılana aittir.
  3. Geçici teminat bedeli 1.992,00 TL (Bin Dokuz Yüz Doksan İki TL)'dir
  4. İhaleye Katılabilmek için

a- Geçici teminat belgesi
b- Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi
c- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah belgesi)
d- Tüzel kişilerde 2020 yılı vizeli ticaret odası, meslek odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişiler için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
e- Gerçek şahıslan adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri ile katılabilecekler
5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6. İhaleye ait şartname mesai saatlerinde Hastane Satın Alma Biriminde görülebilir.
7. İhale adresi: Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi Toplantı salonudur.
8. Geçici teminat Afyonkarahisar Halk Bankası Şubesi IBAN : TR350001200918300005000076 nolu hesaba yatırılacaktır.

TAŞINMAZIN
Taşınmaz No 03040102281 Cinsi Sağlık Tesisi Alanı
Fiili Durumu Hazinenin Özel Mülkiyetinde Yüzölçümü(m²) 14.522,79 m²
İli Afyonkarahisar Hazine Hissesi Tam
İlçesi Bolvadin Tapu Tescil Tarihi 14.12.2007
Mahallesi/Köyü Erkmen Pafta/Cilt No 180-181 / 12
Caddesi/Sokağı Şehitler Caddesi Ada/Sahife No 30 / 1102
Yöresi Parsel/Sıra No 159/...
İHALE BİLGİLERİ
Kiralanan Yer ve Amacı Dr. Halil İbrahim ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi Çay Ocağı Yeri
Kiralanan Yüzölçümü ve Süresi 14,96m²'lik kısmı / 3 (üç) Yıl
İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli 66.386,52 TL (Altmış Altı Bin Üç Yüz Seksen Altı TL Elli İki Krş)
Geçici Teminat Bedeli 1.992,00 TL ( Bin Dokuz Yüz Doksan İki TL)
İhale Şekli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü
İhale Tarih ve Saati 04.08.2020 / 10:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR