KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri kiraya verilmesi ihalesi

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00347330
Şehir : Antalya / Kaş
Yayınlandığı Gazeteler

KAŞ AYDIN HABER 22.06.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 adet işyeri ve Gömbe Mah. Kırıklı Mesire Alanında yer alan fırın 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.06.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kaş Belediyesi Başkanlık odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

1. Kaş İlçesi Kalkan Mah. İskele Sokakta bulunan, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2015 tarih 3586 sayılı kararı ile onaylı projesinde yer alan 12 adet işyeri ve Gömbe Mah. Kırıklı Mesire Alanında yer alan fırın 3 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35c-45. maddeleri gereğince Açık Teklif Arttırma Usulüyle ile kiraya verilecektir.

2. İhale tarih ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İhale, Kaş Belediyesi Başkanlık odasında yapılacaktır.

3. Geçici teminat bedelleri ile işin yıllık muhammen bedeli ( KDV hariç ) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4. İhaleye katılmak için;

4.1 Gerçek Kişilerin Sunacağı Belgeler:

4.1.1 Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt örneği veya “aslı İdaremizce görülmüştür” ibareli nüfus cüzdanı sureti.

4.1.2 Noter Onaylı İmza Beyannamesi (asıl)

4.1.3 İkametgâh Belgesi (asıl)

4.1.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı ile 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair Beyanname (örneği EK 1 de)

4.1.5 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Veznesinden alınacak)

4.1.6 Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi (asıl)

4.1.7 KAŞ Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak.),

4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2 Tüzel Kişilerin Sunacağı Belgeler:

4.2.1 Noter tasdikli imza sirküleri

4.2.2 Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

4.2.3 Tebligat için adres ve telefon beyanı ile 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair Beyanname (örneği EK 1 de)

4.2.4 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl) Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Veznesinden alınacak.

4.2.5 Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (asıl).

4.2.6 Vekâleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi (asıl)

4.2.7 KAŞ Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak.)

4.2.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sıralanan (4. Madde) belgeleri; Kapalı zarf içinde, isteklinin (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları) Adı veya Ticari Unvanı ile İhalenin adı zarf üzerinde yazılı ve zarfın ek yerleri imzalı olarak, en geç aşağıda tabloda belirtilen ihale saatlerinden 1 (bir) saat önce alındı belgesi karşılığı, Halk Çarşısı Belediyemiz Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ayrıca, Posta ile yapılacak başvurular da dikkate alınmayacaktır.

6. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Halk Çarşısı Belediyemiz Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunlu olup, Kalkan Mahallesi İskele Sokakta bulunan işyerlerinin ihalesi için dosya satış bedeli 500,00.-TL (BeşyüzTL) olup, diğer yerin ihalesi için ise dosya satış bedeli 100,00.-TL (YüzTL)’dir.

7. İhalesi Yapılacak Yere İlişkin Bilgiler Tablosu:

KALKAN MAHALLESİ

S.N

KAPI NO

YERİN CİNSİ

YERİN KAPALI ALANI (m2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV HARİÇ

GEÇİCİ TEM.

BEDELİ %3 (TL)

(3 Yıl Üzerinden)

TARİH-SAAT

1

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:5

İŞYERİ

30 M2

27.500 TL/YIL

2.475 TL/YIL

22.06.2016/10:00

2

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:7

İŞYERİ

30 M2

27.500 TL/YIL

2.475 TL/YIL

22.06.2016/10:20

3

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:9

İŞYERİ

30 M2

27.500 TL/YIL

2.475 TL/YIL

22.06.2016/10:40

4

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:11

İŞYERİ

30 M2

27.500 TL/YIL

2.475 TL/YIL

22.06.2016/11:00

5

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:13

İŞYERİ

26 M2

26.000 TL/YIL

2.340 TL/YIL

22.06.2016/11:20

6

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:15

İŞYERİ

34 M2

34.000 TL/YIL

3.060 TL/YIL

22.06.2016/11:40

7

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:17

İŞYERİ

60 M2

63.000 TL/YIL

5.670 TL/YIL

22.06.2016/12:00

8

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:19-21

İŞYERİ

60 M2

63.000 TL/YIL

5.670 TL/YIL

22.06.2016/14:00

9

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:23

İŞYERİ

30 M2

30.000 TL/YIL

2.700 TL/YIL

22.06.2016/14:20

10

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:25-27

İŞYERİ

60 M2

63.000 TL/YIL

5.670 TL/YIL

22.06.2016/14:40

11

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:20

İŞYERİ

36 M2

40.000 TL/YIL

3.600 TL/YIL

22.06.2016/15:00

12

KALKAN MAH. İSKELE SOKAK NO:47

İŞYERİ

40 M2

25.000 TL/YIL

2.250 TL/YIL

22.06.2016/15:20

GÖMBE MAHALLESİ

S.N

KAPI NO

YERİN CİNSİ

YERİN KAPALI ALANI (m2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL) KDV HARİÇ

GEÇİCİ TEM.

BEDELİ %3 (TL)

(3 Yıl Üzerinden)

TARİH-SAAT

1

GÖMBE MAH. KIRIKLI C TİPİ MESİRE ALANINDA YER ALAN FIRIN

FIRIN

45 M2

2.750 TL/YIL

247.5 TL/YIL

22.06.2016/15:40

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR