BURSA 15. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yıldırım ilçesinde dükkan icradan satılıktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00662241
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 13.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BURSA 15. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No
:
2017/2133 ESAS
Muhammen Bedeli
:
236500 TL
Birinci Satış Günü
:
26.10.2017 14:30
İkinci Satış Günü
:
20.11.2017 14:30
Satış Yeri
:
Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat İcra İhale Odası Osmangazi Bursa

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA
15. İCRA DAİRESİ
2017/2133 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZ : Bursa İli Yıldırım İlçesi Piremir Mahallesi 306 ada 79 Parselde kayıtlı arsa netilekli 598,55 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde bulunan, 7770/137390 arsa paylıA Blok Bodrum kat 7 numaralı bağımsız dükkandaki tam hisse, 236.500,00 TL muhammen bedel ve %18 Kdv oranıyla satışa arz edilmiştir.
Özellikleri :Bursa İli, Yıldırım İlçesi sınırları dahilinde bulunan Piremir Mahallesi, 9. Okul Sokak, no: 32 adresindeki Karasu Apartmanının, A blok, zemin katındaki bila kapı nolu dükkandır. Taşınmaz, karşıdan bakış açısına göre bina giriş kapısının sağ bitişik tarafında yer almaktadır. Tapu bilgilerinde bodrum kat, 7 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı olan taşınmazın, bina kat sıralamasına göre yerinde, zemin kattaki bila kapı nolu dükkan olduğu görülmüştür. Söz konusu taşınmazın da içerisinde bulunduğu bina, zemin+3 normal katlı olmak üzere toplam 4 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde teşkil edilmiş olup, asansörlü, bahçeli ve otoparklıdır. Zemin katında 1 adet dükkan, normal katlarının beherinde ise 2 şer adet mesken nitelikli dairesi bulunan binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, eğik ahşap çatılı ve üzeri kiremitler ile örtülüdür. Halihazırda, boş durumunda olan ve uzun süredir de kullanılmadığı belirlenen dükkanın yerinde yapılan ölçümlerine göre, bürüt alanı 110,00 m" ve net kullanım alanı ise 98,00 m² dir.içerisinde wc-lavabo bölümü mevcuttur. Dükkanın tabanı tamamen seramik ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Wc-lavabo bölümünde taban ve duvarlar tamamen seramik, 1 kanatlı olan giriş kapısı ile camekanlı çerçeveleri ise PVC profil olarak yapılmıştır. Herhangi bir ısıtma sistemi bulunmayan dükkanın elektrik ve su abonelikleri mevcuttur.
Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan 4 veya 5 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu, araç ve yaya trafiğinin az, ticari potansiyelin ise düşük olduğu bir mahalde yer alan söz konusu taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü alt yapı hizmetleri mevcuttur.
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde, bitişik nizam, Hmax.(Yükseklik): 9.50 m. (3 kat) olan konut bölgesi inşaat alanında kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 26/10/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 20/11/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat İcra İhale Odası Osmangazi Bursa
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Bursa 15. İcra Müdürlüğünün Vakıflar Bankası TAO Uluyol Şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7298 4130 76 nolu iban numaralı hesaba TC Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılmasıveya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız kesin ve süresiz" teminat mektubu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat Kartı olanların Müdürlüğümüzde bulunan post cihazından yatırması lazımdır.Yabancı Para kurunda günlük değişmelerin olması 805 sayılı Kanunun birinci maddesine göre "döviz"teminat olarak kabul edilemez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 27.Maddesine göre Satış ilanının tebliği : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2133 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/09/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR