Yazdır

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğundan satılık dükkan ve daireler

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450427
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 06.12.2016 09:00
Muhammen Bedeli : 0 TL
İkinci İhale Tarihi : 06.01.2017 09:00
Dosya Numarası : 2016/64 SATIŞ
İhale Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/64 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmazlar; Bahçelievler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bağcılar Caddesinde, tapunun 6624 parsel numarasında kayıtlı ve Bağcılar Caddesinden 139 dış kapı numarası alan 132,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli bir işyeri dört dükkan on meskenli kargir apartmanda; 20/380 arsa paylı bodrum kat (1) nolu işyerinin tamamı,10/380 arsa paylı zemin kat (2) nolu dükkanın tamamı,10/380 arsa paylı zemin kat (3) nolu dükkanın tamamı,15/380 arsa paylı zemin kat (4) nolu dükkanın tamamı,25/380 arsa paylı zemin kat (5) nolu dükkanın tamamı,30/380 arsa paylı 1.kat (6) nolu meskenin tamamı,30/380 arsa paylı 1.kat (7) nolu meskenin tamamı,30/380 arsa paylı 2.kat (8) nolu meskenin tamamı, 30/380 arsa paylı 2.kat (9) nolu meskenin tamamı,30/380 arsa paylı 3.kat (10) nolu meskenin tamamı,30/380 arsa paylı 3.kat (11) nolu meskenin tamamı,30/380 arsa paylı 4.kat (12) nolu meskenin tamamı,30/380 arsa paylı 4.kat (13) nolu meskenin tamamı,30/380 arsa paylı 5.kat (14) nolu meskenin tamamı ile 30/380 arsa paylı 5.kat (15) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bağcılar Caddesi ile 1.Ara Sokak köşesinde yer alan, bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 40 yılı geçkin ömre sahip, bodrum katında bir adet işyeri ile dairelere ait kömürlük mahalleri, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında dört adet dükkan, normal katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut ana binada yer alan bağımsız bölümlerin mahallinde ve tasdikli projesi üzerinden alınan ölçüleri ve konumları aşağıdaki gibidir; Ana binada yer alan ve zemin katta bulunan dükkanlarda zemin döşemeleri seramik, duvarları sıvalı ve boyalı, elektrik tesisatları mevcut, kısmen doğalgaz soba ısıtmalı, kısmen normal soba ısıtmalı, normal katlarda bulunan dairelerde zemin kaplamaları seramik ve marley, kısmen de PVC döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılıdır.Satışa konu taşınmazlar, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.''denilmektedir.

Taşınmazların İmar Durumu:Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.06.2016 tarih, 13071 sayılı imar durum belgesine göre Bahçelievler İlçesi, Kocasinan 3 pafta, 6624 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 6 kat yapılanma şartlarında, Ticaret+ Konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 20/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, Bodrum Kat, 1 nolu Bağımsız Bölüm numaralı İŞYERİ niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre'' Satışa konu taşınmaz Bodrum kat (1) nolu işyeri: Ana binanın bodrum katında bina ana giriş kapısının cepheden bakışa göre solda bulunmaktadır. 1 nolu işyerinin tasdikli projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle alanı 35,40m2dir. "denilmektedir.

Kıymeti : 100.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 1-Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 09:00 - 09:10 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 09:00 - 09:10 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 10/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, Zemin Kat, 2 nolu Bağımsız Bölüm numaralı DÜKKAN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre''Satışa konu taşınmaz Zemin kat (2) nolu dükkan: Ana binanın zemin katında, Bağcılar Caddesi cepheli konumda, bina ana giriş kapısının cepheden bakışa göre sağında ve köşe konumludur. 2 nolu dükkanın, tasdikli projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle alanı 8.85m2dir.''denilmektedir.

Kıymeti : 140.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 1-Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 09:25 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 09:25 - 09:35 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 10/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, Zemin Kat, 3 nolu Bağımsız Bölüm numaralı DÜKKAN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre'' Satışa konu taşınmaz Zemin kat (3) nolu dükkan: Zemin katta, bina ana girişinin cepheden bakışa göre sağında yer almakta olup, projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle alanı 15,30m2.dir.'' denilmektedir.

Kıymeti : 190.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 1-Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 09:50 - 10:00 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 09:50 - 10:00 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 15/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, Zemin Kat, 4 nolu Bağımsız Bölüm numaralı DÜKKAN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre''Satışa konu taşınmaz; Zemin kat (4) nolu dükkan: Zemin katta, bina ana girişinin cepheden bakışa göre sağında yer almakta olup, projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle alanı 17,00m2.dir. '' denilmektedir.

Kıymeti : 260.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 1-Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 10:15 - 10:25 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 10:15 - 10:25 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 25/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, Zemin Kat, 5 nolu Bağımsız Bölüm numaralı DÜKKAN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre''Satışa konu taşınmaz Zemin kat (5) nolu dükkan: zemin katta, bina ana giriş kapısının, cepheden bakışa göre solunda ve kapıya bitişik konumlu olan 5 nolu dükkan 39.50m2 alana sahiptir. Mahallinde ara bölme vasıtası ile bölünmek suretiyle iki dükkan olarak kullanılmaktadır.''denilmektedir.

Kıymeti : 650.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 1-Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 1. Kat, 6 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre''Satışa konu taşınmaz 1.Kat (6) bağımsız bölüm numaralı daire; ana binanın 1.normal katında, bitişik olmayan açık cephede yer almakta olup, mahallinde 2 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 65,86m2 alana sahiptir. Doğalgaz kombi ısıtmalıdır.''denilmektedir.

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271877, Tip-Tanım: E 1 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 11:05 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 11:05 - 11:15 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 1. Kat, 7 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre Satışa konu taşınmaz 1.kat (7) bağımsız bölüm numaralı daire: 2.normal katta, bitişik cephede yer almakta olup mahallinde 1 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 63,50m2 alana sahiptir.''denilmektedir.

Kıymeti : 230.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271878, Tip-Tanım: E 2 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 11:30 - 11:40 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 2. Kat, 8 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre''Satışa konu taşınmaz2.Kat (8) bağımsız bölüm numaralı daire; ana binanın 2.normal katında, bitişik olmayan açık cephede yer almakta olup, mahallinde 4 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 65,86m2 alana sahiptir.''denilmektedir.

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271879, Tip-Tanım: E 3 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 13:30 - 13:40 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 13:30 - 13:40 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 2. Kat, 9 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016tarihli bilirkişi raporuna göre''Satışa konu taşınmaz 2.kat (9) bağımsız bölüm numaralı daire: 2.normal katta, bitişik cephede yer almakta olup mahallinde 3 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 63,50m2 alana sahiptir.''denilmektedir.

Kıymeti : 230.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271872, Tip-Tanım: E 4 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 13:55 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 13:55 - 14:05 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 3. Kat, 10 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre''Satışa konu taşınmaz 3.Kat (10) bağımsız bölüm numaralı daire; ana binanın 3.normal katında, bitişik olmayan açık cephede yer almakta olup, mahallinde 6 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 65,86m2 alana sahiptir.''denilmektedir.

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271880, Tip-Tanım: E 5 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 3. Kat, 11 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016tarihli bilirkişi raporuna göre Satışa konu taşınmaz 3.kat (11) bağımsız bölüm numaralı daire: 3.normal katta, bitişik cephede yer almakta olup mahallinde 5 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 63,50m2 alana sahiptir.''denilmektedir.

Kıymeti : 230.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271881, Tip-Tanım: E 6 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 14:45 - 14:55 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 14:45 - 14:55 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 4. Kat, 12 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre''Satışa konu taşınmaz 4.Kat (12) bağımsız bölüm numaralı daire; ana binanın 4.normal katında, bitişik olmayan açık cephede yer almakta olup, mahallinde 8 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 65,86m2 alana sahiptir.''denilmektedir.

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271873, Tip-Tanım: E 7 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 15:10 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 15:10 - 15:20 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 4. Kat, 13 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre''Satışa konu taşınmaz 4.kat (13) bağımsız bölüm numaralı daire: 4.normal katta, bitişik cephede yer almakta olup mahallinde 7 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 63,50m2 alana sahiptir.''denilmektedir.

Kıymeti : 230.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271874, Tip-Tanım: E 8 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 15:30 - 15:40 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 15:30 - 15:40 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 5. Kat, 14 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre'' Satışa konu taşınmaz 5.Kat (14) bağımsız bölüm numaralı daire; ana binanın 5.normal katında, bitişik olmayan açık cephede yer almakta olup, mahallinde 10 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 65,86m2 alana sahiptir.''denilmektedir.

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271875, Tip-Tanım: E 9 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 15:55 - 16:05 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 15:55 - 16:05 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 6624 Parselde kayıtlı 132,00 m² Yüzölçümlü Bir işyeri dört dükkan on meskenli kar apt. niteliğindeki ana taşınmazda 30/380 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, 5. Kat, 15 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre'' Satışa konu taşınmaz 5.kat (15) bağımsız bölüm numaralı daire: 5.normal katta, bitişik cephede yer almakta olup mahallinde 9 kapı numarası almaktadır. Daire hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ile balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 63,50m2 alana sahiptir.''denilmektedir.

Kıymeti : 230.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan : Yönetim Planı : 14/10/1991

2-Beyan : Bu Parsel üzerindeki bina yola 17,87 m² Tecavüzlüdür.

3-Eklenti : Sistem no : 2271876, Tip-Tanım: E 10 Kömürlük

1. Satış Günü : 06/12/2016 günü 16:20 - 16:30 arası

2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 16:20 - 16:30 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ileteslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/64 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR