Yazdır

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait 8 adet gayrimenkulün kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495183
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ASIR 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 13.12.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İ L A N

İZMİR T.C. BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda adresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek 1 ve 2. Sırada yer alan taşınmazlarımız 1 yıl süre ile diğerleri 3 yıl süre ile kiraya verilecek yerler

SIRA NO

İŞİN NEV'İ

TAHMİNİ YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE ŞEKLİ

HALİ HAZIR

DURUM

İHALE GÜNÜ SAATİ VE YERİ

1

Özmen cad.No.37/3 adresinde bulunan

Kafeterya

16.800,00 TL

504,00.- TL 1 YILLIK

Açık Teklif Arttırma Usulü

İşgalli Olarak

13.Aralık 2016

Salı 14:00 8.Kat Encümen Salonu

2

111 Sokak No:2 adresinde bulunan çay Bahçesi

15.000,00.- TL

450,00.- TL 1 YILLIK

Açık Teklif Arttırma Usulü

İşgalli Olarak

13.Aralık 2016

Salı 14:15 8.Kat Encümen Salonu

3

232 Sokak 4/B adresinde bulunan Dükkan

3.600,00.- TL

324,00- TL 3 YILLIK

Açık Teklif Arttırma Usulü

İşgalli Olarak

13.Aralık 2016

Salı 14:30 8.Kat Encümen Salonu

4

256/3 sokak No:7 adresinde bulunan Çay Ocağı

6.750,00.- TL

607,50.- TL 3 YILLIK

Açık Teklif Artırma Usulü

Boş Olarak

13.Aralık 2016

Salı 14:45 8.Kat Encümen Salonu

5

351 Sokak No:124/1 adresinde bulunan WC

3.000,00.- TL

270,00.-TL 3 YILLIK

Açık teklif Artırma Usulü

İşgalli Olarak

13.Aralık 2016

Salı 15:00 8.Kat Encümen Salonu

6

116 Sokak No.6 ufuk Pazaryeri Çay Ocağı

5.500,00.-TL

495,00.-TL 3 YILLIK

Açık Teklif Arttrma Usulü

İşgalli olarak

13.Aralık 2016 Salı 15:15 8.kat Encümen Salonu

7

1310 Sokak No.8/C adresinde bulunan Dükkan

7.500,00TL

675,00.-TL 3 YILLIK

Açık Teklif Arttırma Usulü

İşgalli Olarak

13.Aralık 2016 Salı 15:30 8.kat Encümen Salonu

8

232 Sokak No:4 Adresinde bulunan Dükkan

3.600,00.-TL

324,00 TL 3 YILLIK

Açık Teklif Arttırma Usulü

İşgalli Olarak

13 Aralık 2016 2016 Salı 15:45 8. Kat Encümen Salonu

İhale ile alakalı Şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Buca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelenebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin: Tüzel kişi olarak katılacaklar ihale şartnamesinde yazılı belgeler geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz ile birlikte kimlik belgeleriyle;

İhaleye gerçek kişi olarak katılacakların : Mahalle Muhtarlarından veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları nüfus sureti, ikametgah ilmühaberi, nüfus aslı ile birlikte geçici teminatı Belediyemiz veznesine yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Keyfiyet ilan olunur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR