İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkame kararıyla satılık işyeri

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00452810
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/50SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
170000 TL
İlk İhale Tarihi
:
23.11.2016 15:00
İkinci İhale Tarihi
:
23.12.2016 15:00
İhale Yeri
:
stanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No: 27

T.C.
İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU
DOSYA NO : 2015/50SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI : İstanbul, Beşiktaş, Dikilitaş Mah., Ada / Parsel:1463/157., Yüzölçümü : 1.838,46 m2., Ana Taş. Nitelik : Kargir blok apartman., Blok /kat/ giriş: -B.B.No: 77/Zemin/-(Bağ.Böl.No:1), Arsa pay /payda: 48/5280, Bağ. Böl. Nitelik: dükkan sayılı taşınmaz üzerindeki "25.05.1965 tarih 3155 yevmiye sayılıbu parsel aleyhine ve 1095 ada 158 parsel lehine 1.00 metre genişliğindeki kısımdan kalorifer boruları geçirmek üzere irtifak hakkı şerhi " ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosya içeriğinde bulunan Bilirkişi Raporunda; "Dava dosyası içeriğinde bulunan, Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2015 tarihli ve 2257 sayılı yazısında;

‘’Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 55 pafta, (eski ada 1095), yeni ada 1463, 157 parsel sayılı yer, 16.07.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Nazım İmar planı ve 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Kapsamında; ayrık düzende, Emsal:2.00, Hmax:27,50m. Şartlarında ticaret alanında kalmaktadır.’’ denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda;

" - ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:

Dava konusu olan bağımsız bölümün bulunduğu ana bina, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan dış kapı numarası 125 olan Ertuğrul Sitesi adlı kargir binadır. Ana bina bodrum kat+zemin kat+7 normal kattan ibaret olan blok nizamlı yapıdır. Ana binada doğalgaz ve asansör vardır. Ana giriş kapısı demir doğramadır. Ana binada yönetim vardır. Ana bina Barbaros Bulvarı üzerinde olup, gayrimenkullerin değerli olduğu alan kapsamındadır. Ana bina belediyenin hizmetlerinin tamamlandığı bölge kapsamında kalmaktadır. Ana binanın bulunduğu parselin yüzölçümü 1.838,46M2’dır. Ana binanın doğu cephesi açık (barbarous bulvarı) arka cephesi açık(arka bahçe) nizamlıdır.

Dava konusu olan 1 nolu bağımsız bölüm 77 Blok ana binanın zemin katında bulunan dükkan nitelikli ve 48/5280 arsa paylı olup, bağımsız bölümün dış kapısında 125A yazılıdır. Doğu cephesi açıktır. Batı cephesinden aydınlık almaktadır. Giriş kapısı alüminyum doğrama cephe vitrin şeklindedir. Çelik kepenkle emniyete alınmıştır. ısınma sistemi elektrik sobalıdır. Bağımsız bölümün alanı 26,00M2 olup ve emin döşemesi paledyendir. Bağımsız bölüm tek bir bölümden ibarettir. Bağımsız bölüm ana binanın zemin katında olmasına rağmen yol kotundan 8,00m. düşükte ve çukurda kalmaktadır." denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ :Dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda; Taşınmaz 170.000,00TL

(Y:Yüzyetmişbin TL) .' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV oranı % 18 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 23/11/2016 ÇARŞAMBAGÜNÜ saat 15.00.’ dan - 15.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 23/12/2016 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 23.12.2016 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2015/50 SATIŞ. Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/50. SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 22.08.2016

(İc.İf.K.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR