İZMİR KUZEY BÖLGESİ TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kiraya verme ihale ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450367
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ASIR 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
26.10.2016 11:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Genel Sekreterliğimize bağlı SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Acil Önü, SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH E Blok Poliklinik Önü, Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Bergama Devlet Hastanesi KANTİN, ÇAY OCAĞI, BÜFE alanları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Artırma İhalesi ile 3 Yıl (36 ay) süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SBÜ DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ACİL ÖNÜ)

TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ

TAŞINMAZ NO

35080101533

CİNSİ

HASTANE

FİİLİ DURUMU

KANTİN/ÇAY OCAĞI

YÜZÖLÇÜMÜ(m²)

61.436,75

İLİ

İZMİR

HAZİNE HİSSESİ

TAM

İLÇESİ

KONAK

TAPU TARİHİ

--

MAHALLESİ/KÖYÜ

TEPECİK MAHALLESİ

PAFTA/CİLT NO

324/395

CADDESİ/SOKAĞI

GAZİLER CADDESİ

ADA/SAHİFE NO

2895/1553

YÖRESİ

--

PARSEL/SIRA NO

264

TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

Açık Alan (m²)

Kapalı Alan (m²)

Toplam Alan (m²)

KANTİN/ÇAY OCAĞI/BÜFE (3 Yıllık)

140 m²

66 m²

206 m²

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (30%)

DÖKÜMAN BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

KANTİN / ÇAY OCAĞI BÜFE (3 Yıllık)

568.800,00 TL

165.600,00 TL

250,00 TL.

25.10.2016

10:00

SBÜ DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (E BLOK ÖNÜ)

TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ

TAŞINMAZ NO

35080101533

CİNSİ

HASTANE

FİİLİ DURUMU

KANTİN/ÇAY OCAĞI

YÜZÖLÇÜMÜ(m²)

61.436,75

İLİ

İZMİR

HAZİNE HİSSESİ

TAM

İLÇESİ

KONAK

TAPU TARİHİ

--

MAHALLESİ/KÖYÜ

TEPECİK MAHALLESİ

PAFTA/CİLT NO

324/395

CADDESİ/SOKAĞI

GAZİLER CADDESİ

ADA/SAHİFE NO

2895/1553

YÖRESİ

--

PARSEL/SIRA NO

264

TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

Açık Alan (m²)

Kapalı Alan (m²)

Toplam Alan (m²)

KANTİN/ÇAY OCAĞI/BÜFE (3 Yıllık)

54 m²

276 m²

330 m²

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (30%)

DÖKÜMAN BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

KANTİN / ÇAY OCAĞI BÜFE (3 Yıllık)

187.680,00 TL

56.304,00 TL

250,00 TL.

25.10.2016

11:30

BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ

TAŞINMAZ NO

35080102034

CİNSİ

HASTANE

FİİLİ DURUMU

KANTİN/ÇAY OCAĞI

YÜZÖLÇÜMÜ(m²)

3846 m²

İLİ

İzmir

HAZİNE HİSSESİ

TAM

İLÇESİ

Konak

TAPU TARİHİ

--

MAHALLESİ/KÖYÜ

Mesinli Mahallesi

PAFTA/CİLT NO

297 /1 / 40

CADDESİ/SOKAĞI

--

ADA/SAHİFE NO

2875/3872

YÖRESİ

--

PARSEL/SIRA NO

14

TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

Açık Alan (m²)

Kapalı Alan (m²)

Toplam Alan (m²)

KANTİN/ÇAY OCAĞI/BÜFE (3 Yıllık)

87,25 m²

15 m²

102,25 m²

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (30%)

DÖKÜMAN BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

KANTİN / ÇAY OCAĞI BÜFE (3 Yıllık)

66.000,00 TL

19.800,00 TL

250,00 TL.

26.10.2016

10:00

DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ

TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ

TAŞINMAZ NO

CİNSİ

HASTANE

FİİLİ DURUMU

KANTİN/ÇAY OCAĞI

YÜZÖLÇÜMÜ(m²)

25609 m²

İLİ

İzmir

HAZİNE HİSSESİ

TAM

İLÇESİ

Bergama

TAPU TARİHİ

--

MAHALLESİ/KÖYÜ

İslamsaray

PAFTA/CİLT NO

20M-IV/20

CADDESİ/SOKAĞI

Kınık Cad.

ADA/SAHİFE NO

1154/1877

YÖRESİ

Vakıflar Üstü

PARSEL/SIRA NO

1

TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

Açık Alan (m²)

Kapalı Alan (m²)

Toplam Alan (m²)

KANTİN/ÇAY OCAĞI/BÜFE (3 Yıllık)

156 m²

77 m²

233 m²

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (30%)

DÖKÜMAN BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

KANTİN / ÇAY OCAĞI BÜFE (3 Yıllık)

252.000,00 TL

75.600,00 TL

250,00 TL.

26.10.2016

11:30

İHALEYİ YAPAN İDARENİN

Adresi :

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

Sümer Mah.451 Sok.No:2 Konak/İZMİR

a) Telefon ve faks numarası

(0232) 444 35 01 - 1190 Fax: (0232) 484 74 86

b) Elektronik Posta Adresi

mustafa.tavli@saglik.gov.tr

A-İstekliler yukarıdaki ticari alanlara ilişkin tekliflerini ihale saatlerinde ayrı ayrı sunacaklardır.

B-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

1) Kanuni İkametgah Belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış aslı),

2) T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3) Türkiye’de güncel tebligat adresi gösterilmesi,

4) İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,

5) Noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

6) İhale tarihi itibari ile bağlı bulunduğu sanayi/meslek /esnaf odasından 2016 yılı içinde alınan oda kayıt belgesi.

7) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

a) Gerçek Kişi Olması halinde; Noter tasdikli İmza Beyannamesi

b)Tüzel kişi olması halinde; İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten en son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir sicil gazetesinde bulunmaması durumunda ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile birlikte tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)Vekâleten ihaleye katılma halinde; Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

8)Dosyanın satın alındığına dair makbuz (İhale doküman bedeli olan 250,00 TL.) ihale saatinden önce kurumumuzun Halk Bankası İzmir Şubesi TR390001200943000005000030 İBAN No’lu Hesabına yatırılarak ihalenin adı ve vergi numarası / TC Numarası belirterek teklif dosyasına konulacaktır.

9) Geçici Teminat, ihale saatlerinden önce; Muhammen bedelin %30’dan az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar ihalenin adı ve vergi numarası / TC Numarası belirterek kurumumuzun Halk Bankası İzmir ŞubesiTR390001200943000005000030 İBAN No’lu hesabına yatırılarak teklif dosyasına konulacaktır.

10)İhaleye katılacak olan istekliler;

a- SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ( Acil Önü ) için ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, kamu sektöründe veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ve muhammen bedelin % 50’si oranından az olmamak üzere Kantin/Kafeterya/Büfe/Çay Ocağı hizmetleri vermiş olduğuna ilişkin iş deneyim belgesi (ilgili kurum ile yapılan sözleşme örneği) ihale dosyasına konulacaktır.

b- SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ( E Blok Poliklinik Önü ), Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Bergama Devlet Hastanesi için; Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Ticaret odası, Esnaf Odalarından alınmış çay ocağı, kantin, pastane, büfe, lokanta işlettiğine dair oda kayıt belgesi veya 10.Md-a bendinde belirtilen: İhale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, kamu sektöründe veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ve muhammen bedelin % 50’si oranından az olmamak üzere Kantin/Kafeterya/Büfe/Çay Ocağı hizmetleri vermiş olduğuna ilişkin iş deneyim belgesi ihale dosyasına konulacaktır.

C-İhaleye Katılamayacaklar Olanlar

1)2886 sayılı D.İ.Kanunun değişik 6.maddesinde yazılı kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar, bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ,ihale bozularak geçici teminatı , sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

2)Son 1(Bir) yıl içerisinde sekreterliğimize bağlı herhangi bir hastanenin Kantin/Kafeterya/Büfe/Çay Ocağı vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesini kazanıp taahhüdünden vazgeçerek teminatını yakan, sözleşme imzalamayan, işletmecilik yaparken borçlarını ödemeyenler ve bu tip yerleri belirli bir süre çalıştırıp bırakanlar ile kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi fesih edilenler ile bu yerleri amacı dışında kullanımı tespit edilen kişiler ihaleye katılamazlar, Bu durumda olup katıldıkları sonradan tespit edilen isteklilerin teminatları (kesin-geçici) idareye gelir kaydedilerek sözleşmeleri fesih edilecektir. Bu durumda istekliler hiçbir hak talebinde bulanamayacaklardır.

3) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak. (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar

D-İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İZMİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ Merkezi Satınalma Birimi Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR adresinden ücretsiz olarak görülebilir
E-İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimine) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Kanunun 37.nci Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F) İhaleye iştirak eden kira şartnamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

G)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR