İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kiraya verme ihale ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
27.10.2016 14:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

83870533–756 ...../...../2016

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Belediyemize ait Karanfil Mahallesi 1109 Sokak No:4-4A Buca/İZMİR adresindeki dükkan (32,76 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (1485 icar)

Tahmin Edilen Bedeli: 20.000,00-TL/yıl (yirmibinlira) Geçici Teminatı:600,00-TL (altıyüzlira)’dır.

 1. Belediyemize ait Çetin Emeç Mahallesi Universiade Caddesi No:4 B/17 Balçova/İZMİR adresindeki dükkan (23,30 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (2270 icar)

Tahmin Edilen Bedeli: 2.500,00-TL/yıl (ikibinbeşyüzlira) Geçici Teminatı:75,00-TL (yetmişbeşlira)’dır.

 1. Belediyemize ait Çandarlı Mahallesi Çandarlı Sanayi Caddesi No:3 Z/16 Dikili/İZMİR (Çandarlı oto terminali içi) adresindeki dükkan (16,69 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (2556 icar)

Tahmin Edilen Bedeli:6.100,00-TL/yıl (altıbinyüzlira) (kdv dahil) Geçici Teminatı:183,00-TL (yüzseksenüçlira)’dır.

 1. Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi 5. Cadde No:1 Z/21 Bergama/İZMİR (Bergama oto terminali) adresindeki dükkan (9,25 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (2577 icar)

Tahmin Edilen Bedeli:11.500,00-TL/yıl(onbirbinbeşyüzlira) (kdv dahil) Geçici Teminatı:345,00-TL (üçyüzkırkbeşlira)’dır.

 1. Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77 Z/8 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş oto terminali içi) adresindeki dükkan(berber) (31,75 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (2631 icar) Tahmin Edilen Bedeli:4.000,00-TL/yıl (dörtbinlira) (kdv dahil) Geçici Teminatı:120,00-TL (yüzyirmilira)’dır.

 2. Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77 Z/11 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş oto terminali içi) adresindeki dükkan(bilet satış ofisi) (31,75 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (2634 icar)

Tahmin Edilen Bedeli:47.000,00-TL/yıl (kırkyedibinlira) (kdv dahil) Geçici Teminatı:1.410,00-TL (bindörtyüzonlira)’dır.

 1. Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77 Z/12 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş oto terminali içi) adresindeki dükkan(bilet satış ofisi) (31,75 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (2635 icar)

Tahmin Edilen Bedeli:47.000,00-TL/yıl (kırkyedibinlira) (kdv dahil) Geçici Teminatı:1.410,00-TL (bindörtyüzonlira)’dır.

 1. Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77 Z/13 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş oto terminali içi) adresindeki dükkan(bilet satış ofisi) (31,75 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (2636 icar)

Tahmin Edilen Bedeli:47.000,00-TL/yıl (kırkyedibinlira) (kdv dahil) Geçici Teminatı:1.410,00-TL (bindörtyüzonlira)’dır.

 1. Belediyemize ait Ilıca Mahallesi 5131 Sokak No:6 Z/10 Çeşme/İZMİR (Ilıca oto terminali) adresindeki dükkan(bilet satış ofisi) (14,20 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (2735 icar)

Tahmin Edilen Bedeli:16.000,00-TL/yıl(onaltıbinlira) (kdv dahil) Geçici Teminatı:480,00-TL (dörtyüzseksenlira)’dır.

 1. Belediyemize ait Ilıca Mahallesi 5131 Sokak No:6 Z/11 Çeşme/İZMİR (Ilıca oto terminali) adresindeki dükkan(bilet satış ofisi) (13,80 m2) 3 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. (2736 icar)

Tahmin Edilen Bedeli:15.500,00-TL/yıl(onbeşbinbeşyüzira) (kdv dahil) Geçici Teminatı:465,00-TL (dörtyüzatmışbeşlira)’dır.

Yukarıda Tahmin Edilen Bedelleri ile Geçici Teminatları yazılı yerlerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerindeki esaslar dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) usulü ile 27/10/2016 Perşembe günü Saat:14.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 D:309 Konak/İzmir) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünde (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:5 D:528 Konak İzmir) çalışma saatleri içinde görülebilir veya 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 27/10/2016 Perşembe günü en geç saat (12:00)’ye kadar Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğüne müracaatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14.00’de Encümen de hazır bulunmaları gerekir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR.

 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,

 3. Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,

 4. Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi’nin ibraz edilmesi,

 5. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi,

 6. Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması,

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR