Yazdır

HACILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kiralık muhtelif özelliklerde dükkan (Toplu kiralama)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450571
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Encümeni toplantı salonu
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 25.10.2016 14:00
İhale Alt Birimi : HACILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KAYSERİ - HACILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1.İdarenin;

a)Adı :Kayseri Belediye Başkanlığı

b)Adresi :Yeni Mh.Sanayi Cd.N.1 Hacılar/KAYSERİ-38210

c)Telefon Numarası :0352 442 12 25

d)Faks Numarası :0352 442 10 04

e)Elektronik posta adresi :bilgi@hacilar.bel.tr

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait, Sanayi Sitesi Dükkanları, 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununun 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.

2 – “Sanayi Sitesi Dükkanları” muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıdaki listede olduğu gibidir.

No

NO

CİNSİ

M2 Sİ

M2 FİYATI

TUTAR

G.TEMİNAT

1

A-1

ASMA KATLI DÜKKAN

90,0

60,00 TL

5.400,00 TL

324,00 TL

2

A-2

ASMA KATLI DÜKKAN

70,5

60,00 TL

4.230,00 TL

254,00 TL

3

A-3

ASMA KATLI DÜKKAN

70,5

60,00 TL

4.230,00 TL

254,00 TL

4

A-4

ASMA KATLI DÜKKAN

70,5

60,00 TL

4.230,00 TL

254,00 TL

5

A-5

ASMA KATLI DÜKKAN

70,5

60,00 TL

4.230,00 TL

254,00 TL

6

A-6

ASMA KATLI DÜKKAN

117,0

60,00 TL

7.020,00 TL

422,00 TL

7

B-1

ASMA KATLI DÜKKAN

76,8

60,00 TL

4.608,00 TL

277,00 TL

8

B-2

ASMA KATLI DÜKKAN

76,8

60,00 TL

4.608,00 TL

277,00 TL

9

B-3

ASMA KATLI DÜKKAN

76,8

60,00 TL

4.608,00 TL

277,00 TL

10

B-4

ASMA KATLI DÜKKAN

76,8

60,00 TL

4.608,00 TL

277,00 TL

11

B-5

ASMA KATLI DÜKKAN

76,8

60,00 TL

4.608,00 TL

277,00 TL

12

B-6

ASMA KATLI DÜKKAN

76,8

60,00 TL

4.608,00 TL

277,00 TL

13

B-7

ASMA KATLI DÜKKAN

76,8

60,00 TL

4.608,00 TL

277,00 TL

14

B-8

ASMA KATLI DÜKKAN

76,8

60,00 TL

4.608,00 TL

277,00 TL

15

C-1

TEK KATLI DÜKKAN

63

55,00 TL

3.465,00 TL

208,00 TL

16

C-2

TEK KATLI DÜKKAN

63

55,00 TL

3.465,00 TL

208,00 TL

17

C-3

TEK KATLI DÜKKAN

63

55,00 TL

3.465,00 TL

208,00 TL

3 - İhaleye ait şartname ve gerekli bilgiler, Belediyemiz “Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden” görülebilir,ihaleye katılacak olanlar ise 20,00 T.l bedel karşılığında şartnameyi alabilirler.

4 - İhale “25/EKİM/206 ” Salı günü, Saat: 14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

5 - İhaleye katılmak için; geçici teminatların ihale günü, Saat: 14.00’e kadar Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

6 – İhaleye katılacak olan iştirakçilerin,istenilen belgeleri 25/10/2016 Salı günü saat 14.00 ‘e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7 –Katılımcılardan İsteniler Belgeler;

a)Geçici teminat Mektubu veya Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır)

b)Nüfus cüzdanı veya tasdikli bir örneği,

c) İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan yerleşim yeri v e diğer adres bilgileri(ikametgah belgesi)

d)Hacılar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden kira,işgaliye,emlak v.s borcu olmadığına dair belge,

e)Tüzel kişilik adına katılacak olanlar;Yetki belgesi,İmza sirküleri,Ticari Sicil Gazetesi,

f)Ortak girişimciler (gerçek veya tüzel;yukarıdaki belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı ortaklık belgesi,

g)Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

8)2886 Sayılı kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tastikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler,ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR