Yazdır

TOKAT BELEDİYE BŞK.

Kiralık dükkan ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492834
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOKAT GÜNEŞ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 06.12.2016 14:30
İşin Yapılacağı Yer : Tokat-Merkez
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Encümen Odası
Niteliği, Türü, Miktarı : 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince açık artırma suretiyle 1 Yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

YER ALTI ÇARŞISINDA BULUNAN

İŞYERLERİNE AİT İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Ali Paşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı Yer altı Çarşısı tapunun pafta 4, ada 384, parsel 93 kayıtlı bulunan 14-16-49-50-58 no’lu işyerleri olmak üzere toplam 5 adet işyerleri; 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince açık artırma suretiyle 1 Yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 06.12.2016 Tarih ve Salı günü saat 14:30 da Belediye Encümen odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

BAĞIMSIZ

M2

MUHAMMEN BEDEL

(Birinci Yıl Kirası)

GEÇİCİ TEMİNAT

14- Nolu İşyeri

13,50 M2

5.000.00 TL

150,00 TL

16- Nolu İşyeri

40,71 M2

10.000,00 TL

300,00 TL

49-Nolu İşyeri

20,40 M2

8.500,00 TL

255,00 TL

50- Nolu İşyeri

20,40 M2

8.500,00 TL

255,00 TL

58- Nolu İşyeri

20,40 M2

8.500.00 TL

255,00 TL

3-İhaleye girecek talipliler geçici teminatları ile birlikte masraflara mahsuben 300,00. TL. Belediyemiz veznesine yatıracaklardır.

4-İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Su İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL ücret karşılığında alınabilir.

5- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

b) Nüfus cüzdan sureti (gerçek kişiler için)

c) Kanuni ikametgâh belgesi.

d) Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi

B) İstekli Tüzel kişilik ise;

a) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu

b) Tüzel kişilik adına girenlerden ise; yetki belgesi ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi

Odası ihalenin yapıldı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına noter tasdikli vekâletnamesi ile

Vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

d) Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.

e)-İhaleye girecek isteklerin ihale günü saat 12.00 e kadar dosyalarını Belediye Su İşler Müdürlüğüne

Teslim etmeleri gerekir.

Keyfiyet ilan olunur.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR