Yazdır

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Kantin kiraya verme

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00522590
İlan tarihi : 05.01.2017
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 06.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU OLAY 10.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu içinde bulunan 135 m² alan 1 Yıl süre ile 12 Ay kullanım bedeli alınarak kiraya verilecektir.
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 18.01.2017 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin Kiralama İhalesi İlanı

 1. İhale konusu işin niteliği yeri ve miktarı: Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu içinde bulunan 135 m² alan 1 Yıl süre ile 12 Ay kullanım bedeli alınarak kiraya verilecektir.
 2. Şartname ve eklerinin temini ve şartları: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını alması zorunludur.
 3. İhale Türü-Yeri, Tarih ve Saati: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 18/01/2017 tarihinde Saat 14:00’ da Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 4. Tahmin edilen bedel ve Geçici Teminat bedeli: 12 aylık tahmin edilen kira bedeli 9.248,58 TL olup, Geçici Teminat tutarı 277,46 TL’ dir.
 5. İsteklilerde aranılan belgeler :
 • İHALEYE KATILACAKLARDA ARANILAN BELGELER:
 • a)- İhaleye Vakıf, Dernek, Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir.
 • b)- İhaleye Katılacaklar, sabıkası bulunmadığına dair Savcılık belgesi.
 • c)-İhaleye katılabilme şartlarını taşıyanlardan ihaleye esas olan muhammen bedelin % 3’ü tutarı kadar geçici teminat alınır.
 • d)- Tebligat yapılabilmesi için tebligat adresini belirtir yazı getireceklerdir.
 • e)- Vekâleten katılanlar için, Noter onaylı vekaletname.
 • f)- Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.
 • g)- Meslekle İlgili Ustalık Belgesi, kurs bitirme belgesi, sertifika, kalfalık, işletme kayıt belgesi veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmak.
 • h)-İhaleye katılacak kişinin ihaleden men yasağı olmadığına dair ilgili meslek odası yazısı
 • A)İSTEKLİDEN ARANILAN ŞARTLAR:
 • a) Kantin İhale Sözleşmesinin 16. maddesine göre, işletmeci kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştıracaktır.
 1. Tekliflerin verileceği en son Tarih, Saat ve Yer: Teklifler 18/01/2017 tarihinde saat 14:00’ a kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu adresine verilebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR