Yazdır

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Kantin kiraya verme

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00522590
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 06.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU OLAY 10.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu içinde bulunan 135 m² alan 1 Yıl süre ile 12 Ay kullanım bedeli alınarak kiraya verilecektir.
İhale Tarihi : 18.01.2017 14:00
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin Kiralama İhalesi İlanı

 1. İhale konusu işin niteliği yeri ve miktarı: Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu içinde bulunan 135 m² alan 1 Yıl süre ile 12 Ay kullanım bedeli alınarak kiraya verilecektir.
 2. Şartname ve eklerinin temini ve şartları: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını alması zorunludur.
 3. İhale Türü-Yeri, Tarih ve Saati: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 18/01/2017 tarihinde Saat 14:00’ da Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 4. Tahmin edilen bedel ve Geçici Teminat bedeli: 12 aylık tahmin edilen kira bedeli 9.248,58 TL olup, Geçici Teminat tutarı 277,46 TL’ dir.
 5. İsteklilerde aranılan belgeler :
 • İHALEYE KATILACAKLARDA ARANILAN BELGELER:
 • a)- İhaleye Vakıf, Dernek, Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir.
 • b)- İhaleye Katılacaklar, sabıkası bulunmadığına dair Savcılık belgesi.
 • c)-İhaleye katılabilme şartlarını taşıyanlardan ihaleye esas olan muhammen bedelin % 3’ü tutarı kadar geçici teminat alınır.
 • d)- Tebligat yapılabilmesi için tebligat adresini belirtir yazı getireceklerdir.
 • e)- Vekâleten katılanlar için, Noter onaylı vekaletname.
 • f)- Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.
 • g)- Meslekle İlgili Ustalık Belgesi, kurs bitirme belgesi, sertifika, kalfalık, işletme kayıt belgesi veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmak.
 • h)-İhaleye katılacak kişinin ihaleden men yasağı olmadığına dair ilgili meslek odası yazısı
 • A)İSTEKLİDEN ARANILAN ŞARTLAR:
 • a) Kantin İhale Sözleşmesinin 16. maddesine göre, işletmeci kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştıracaktır.
 1. Tekliflerin verileceği en son Tarih, Saat ve Yer: Teklifler 18/01/2017 tarihinde saat 14:00’ a kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu adresine verilebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR