Yazdır

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HST.

Kantin kiralama ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496872
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 09.12.2016 10:30
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Aşağıda tapu kaydı ve her türlü nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Kurumumuzda 138 metrekarelik alanı, Kantin Alanı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 09.12.2016 tarihinde saat 10:30 da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama yapılacaktır.İhale dokümanı Satınalma biriminde görülebilir ve doküman bedeli (100,00 TL) yatırılarak Satınalma biriminden satın alınabilir.

1-İDARENİN:

İdarenin Adı

Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adres

Kaşüstü Mevkii Yavuz Selim Mah.Topal Osman Sok. No: 7 Yomra / TRABZON

Telefon/Fax

0 462 341 56 30/0 462 341 56 54

2-İHALE KONUSU KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN BİLGİLERİ:

İli

Trabzon

İlçesi

Yomra

Mahalle/Köy

Kaşüstü/Yavuz Selim Mah.

Pafta/Cilt No

G43b02d3b/6

Ada /Sayfa No

320/572

Parsel/Sıra No

1

Yüzölçümü(M2)

95.000

Hazine Payı

Tam

Cinsi

Hastane

Niteliği

138 m2 lik Kantin Kafeterya Alanı Olarak

3-İHALENİN;

Yapılacağı Yer

Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Toplantı Odası

Tarihi ve Saati

09.12.2016 tarihinde saat : 10:30

Tahmini Bedel(Yıllık)

309.526,00 TL

Geçici Teminat

Tahmini Bedel Üzerinden % 3 oranında Geçici Teminat Alınacaktır. Geçici Teminat Bedeli 9.285,78 TL dokuzbinikiyüzseksenbeşTürkLirası)

Kira Süresi

3 Yıl

4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAK BELGELER:

 1. Kanuni İkametgah Belgesi son 6 Ay içerisinde alınmış aslı,
 2. T.C Kimlik Numaralı Cüzdanı Örneği Aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi
 4. Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Veznesine yıllık muhammen bedelin % 3’ ü kadar Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu Aslı (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)
 5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Meslek Odalarından Kantin-Kafeterya-Market –Büfe işlerinden herhangi biri ile iştigal ettiğine ve gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olduğuna dair noter tasdikli Meslek Odası Belgesi,
 6. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı,
 7. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. İhale tarihinden önce en çok 1 ay öncesine ait SGK prim borcu olmadığını gösterir belgenin aslı,
 9. İhale tarihinden önce en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı,
 10. Milli Emlak Müdürlüğüne borcu (ecremisil vb.) olmadığına dair Milli Emlak Müdürlüğü veya Defterdarlıktan alınacak belgenin aslı,
 11. Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı,
 12. İdarece düzenlenen şartname örneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Veznesine şartname bedeli yatırıldığına dair alındı makbuzu.
 13. İhale yapan İdareye kira borcunun olmadığına dair idareden alınmış borcu yoktur yazısı. İlan olunur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR