Yazdır

ETİMESGUT BELEDİYE BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kamuya açık muhtelif büfe ve çay bahçelerinin kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635591
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONSÖZ 19.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale Tarihi : 25.07.2017 14:00

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, kiraya verilecektir.

MUHAMMEN GEÇİCİ KİRA İHALE İHALE

KİRALIK YER : KULLANIM AMACI : BEDEL TEMİNAT SÜRESİ TARİHİ SAATİ

  1. Fatih Sultan Mah. imarın 49207 (Eski: 48153) ada yanı yeşil alan üzeri Açık Çay Bahçesi Yeri 137.160,00-TL 4.114,80-TL 3 YIL 25.07.2017 14 : 00
  2. Bahçekapı Mah. imarın 13457-13458 adalar arası yeşil alan üzeri Açık Çay Bahçesi Yeri 50.400,00-TL 1.512,00-TL 3 YIL 25.07.2017 14 : 10
  3. Altay Mah. imarın 45889 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 45.000,00-TL 1.350,00-TL 3 YIL 25.07.2017 14 : 20
  4. Altay Mah. imarın 45900 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 54.000,00-TL 1.620,00-TL 3 YIL 25.07.2017 14 : 30
  1. İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 25.07.2017 tarihinde yapılacaktır.
  2. İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  3. İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir .
  4. İhalelerin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedelidir.
  5. İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:5.1. Gerçek kişiler için;
    1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi
    2. Yerleşim yeri belgesi
    3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
    4. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği
  6. Tüzel kişilere için;
    1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
    2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
    3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
    4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı
    5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı
    6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi
    7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır
    8. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
  7. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.
  8. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan
  9. Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge
  10. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı
  1. İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 7­- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    İLANEN DUYURULUR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR