TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kafeterya ve büfe kiraya verilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00649891
Şehir : Trabzon / Arsin
Toplam m² : 754
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DE SON NOKTA 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KARADENİZ''DE SON NOKTA 16.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
22.08.2017 14:30
Muhammen Bedel
:
2000 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KIRALIK TAŞINMAZLAR

Tasarruf yetkisi Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Arsin İlçesi, Arsin Sahil Parkında bulunan, aşağıda listede bilgileri verilen taşınmazlar 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 22.08.2017 tarihinde, hizalarında yazılı saatlerde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan aylık kira bedeli üzerinden, 31/12/2017 tarihine kadar olan kira bedeli ve (%6) kesin teminat kanuni süresi içerisinde, yükleniciden peşin tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.

S.no Cinsi M2 Aylık Kira Bedeli Kira Süre Geçici teminat Ek teminat İhale tarihi İhale saati
1 Kafeterya 754m2 2.000,00TL 5 yıl 720,00TL 12.000,00TL 22.08.2017 14:30
2 Büfe 101,66m2 1.000,00TL 5 yıl 360,00TL 6.000,00TL 22.08.2017 15:00


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 1. T.C. vatandaşı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olmak ve bunu belgelemek
 2. Kanuni İkametgah belgesi,
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü,
 5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
 7. İstek'liler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
 8. Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, o, ’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 9. Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
 10. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname.
 11. Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu olamadığına dair belge,
 12. İdari ve Teknik şartname bedeli 250,00-TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,
 13. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
 14. Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, ihale saatinden önce ihalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır.

İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR