BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kafeterya kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Müdürlüğümüz 3500 Kişilik Spor Salonunda bulunan 2 adet kafeterya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


1) İl Müdürlüğümüz 3500 Kişilik Spor Salonunda bulunan 2 adet kafeterya bir (1) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.
2) Muhammen bedel, geçici teminat aşağıdaki gibidir. (Muhammen bedele %18 KDV , %5 pay ve damga vergisi dahil değildir.)

Tesis Adı Muhammen Bedeli Geçici Teminatı
3500 Kişilik Spor Salonu Kafeterya (2 adet) 5.000,00TL 150,00TL

3) Yukarıda belirtilen kafeteryalar ihale edilecektir.
4) İhale 18 Aralık 2017 Pazartesi günü, saat 10.00’da İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır.
5) İhale Şartnamesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Biriminde görülebilir.
6) İhaleye katılacak istekliler istenen belgelerle birlikte 18 Aralık 2017 Pazartesi günü ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına başvurabileceklerdir.
7) İhalelere katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek
başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Bu işlerin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten telgraf, faks ile
yapılan teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz.
9) Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

İSTENİLEN BELGELER:

ŞİRKETLER İÇİN
a) İmza sirküleri (Aslı ya da noter tasdikli sureti)
b) Yetki belgesi (Aslı ya da noter tasdikli sureti)
c) Geçici teminat bedeli belgesi
d) İhaleye katılmaya yetkili kişinin “adli sicil kaydı yoktur” belgesi.
e) İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgâh belgesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi.
g) Ticaret sicil gazetesi
h) Ticaret belgesi (2017 yılına ait)
i) Vergi borcu ve SGK/BAĞKUR borcu olmadığına dair belge.

ŞAHISLAR İÇİN

 1. İkametgâh belgesi
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. Noter tasdikli imza sirküleri (Vekâletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
 4. Geçici teminat bedeli belgesi
 5. “Adli Sicil Kaydı yoktur” belgesi.(Vekâletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
 6. Vergi borcu ve SGK/BAĞKUR prim borcu olmadığına dair belge.
 7. Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge


KULÜPLER İÇİN

 1. Yetki belgesi
 2. Yönetim kurulu kararı (Karar defteri fotokopisi)
 3. Geçici teminat bedeli belgesi
 4. İhaleye katılmaya yetkili kişinin” adli sicil kaydı yoktur” belgesi.
 5. İhaleye katılmaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
 6. İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgâh belgesi.


***İstenen belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.
İstekliler, geçici teminatın bankaya yatırıldığını gösterir banka dekontu ve ihalede istenen belgelerini
18 Aralık 2017 Pazartesi günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna vereceklerdir.

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR