Yazdır

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

İzzet Baysal Caddesi İl Özel idaresi iş merkezi 04,05,07 ve 09 nolu odalarının kiraya verilmesi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448680
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY GÜNDEM 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : BOLU İL ÖZEL İDARESİ
İhale Tarihi : 25.10.2016 14:00
İhale Türü : Kiraya Verme
Niteliği, Türü, Miktarı : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, İzzet Baysal Caddesi, Özel İdaresi İş Merkezi 1. Katta boş bulunan 04, 05, 07 ve 09 nolu odaların kiraya verilmesi İhalesi
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Alt Birimi : BOLU İL ÖZEL İDARESİ
İhalenin Yapılacağı Yer : Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BOLU İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
( İhale İlanı )

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, İzzet Baysal Caddesi, Özel İdaresi İş Merkezi 1. Katta boş bulunan 04, 05, 07 ve 09 nolu odaların kiraya verilmesi İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.
1- Söz konusu odaların yakıt ve diğer ortak giderler hariç aylık ve yıllık kira bedeli ile geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.
2- İhalesi 25.10.2016 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi adına alacakları
geçici teminat makbuzu veya banka mektubu,
b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,
c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2016 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,
d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,
e) Tebligat için adres beyan belgesini,
f) İhaleye girecek olan Tüzel veya gerçek kişilerin, İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları idareye borcu olmadığına dair belgeyi vermeleri gerekmektedir.
5- İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
İlan Olunur.
S.N: 1
İLÇESİ:Merkez
ODANIN KAPI NOSU : 04 Nolu Oda
ODANIN M2’si: 27,01 m2
AYLIK KİRA BED. : 676,00 TL.
BİR YILLLIK KİRA BED. : 8.112,00 TL.
GEÇİCİ TEMİNATI : 250,00 TL.
S.N: 2
İLÇESİ:Merkez
ODANIN KAPI NOSU : 05 Nolu Oda
ODANIN M2’si : 29,90 m2
AYLIK KİRA BED. : 748,00 TL.
BİR YILLLIK KİRA BED. : 8.976,00 TL.
GEÇİCİ TEMİNATI : 270,00 TL.
S.N: 3
İLÇESİ:Merkez
ODANIN KAPI NOSU : 07 Nolu Oda
ODANIN M2’si : 30,42 m2
AYLIK KİRA BED. : 761,00 TL.
BİR YILLLIK KİRA BED. : 9.132,00 TL.
GEÇİCİ TEMİNATI : 275,00 TL.
S.N: 4
İLÇESİ:Merkez
ODANIN KAPI NOSU : 09 Nolu Oda
ODANIN M2’si: 11,48 m2
AYLIK KİRA BED. : 287,00 TL.
BİR YILLLIK KİRA BED. : 3.444,00 TL.
GEÇİCİ TEMİNATI : 105,00 TL.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR