KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699809
Şehir : Antalya / Kumluca
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / KUMLUCA
: 33
Yayınlandığı Gazeteler

BATI ANTALYA 14.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BATI ANTALYA 16.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2017 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kumluca Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Antalya İli Kumluca Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan Taşınmazlar (işyerleri), Kumluca Belediyesinde 22/11/2017 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü sırasıyla saat , 15.00, 15.15 de yapılacak ihaleler ile satılacaktır.
2- Satılacak taşınmaz malın (İşyerleri):
Mahallesi/Köyü: Yeni Mahalle Merkez Mah.
Mevkii:
Cadde/Sokak: Özer Sokak Cumhuriyet Cad.
Pafta No: İşyeri Zemin İşyeri Zemin
Cilt No: - --
Ada No: 256 46
Sayfa No: - --
Parsel No: 1 37
Sıra No: - --
Yüzölçümü: 33 m2 30 m2
Hissesi: Tam Tam
Cinsi: Büro Büro
Niteliği: Asma katlı Dükkan Asma katlı Dük.
Muhammen Bedeli 70.000.00 TL. 50.000,00 TL
Geçici Teminat Tutarı: 2.100.00 TL. 1.500,00 TL
3- İhale Kumluca Belediyesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen nitelikleri haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
5- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmayacaktır.
7- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak olanların tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri şarttır.
8- İhale Şartnamesi ve Arsanın İmar Çapı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. 09/11/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR