Yazdır

KARAMÜRSEL BELEDİYE BŞK.

İşyeri ihale ile kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452335
Şehir : Kocaeli / Karamürsel
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ DEMOKRAT 20.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Meclis Toplantı odası
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 01.11.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1. İlçemizin 4 Temmuz Mahallesi, Gazanfer Bilge Caddesi,No:20 adresinde bulunan işyerinin ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek 3 yıl kiraya verilecektir.

2- İhalesi 01.11.2016 Salı günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

4- Tahmin edilen muhammen bedel aylık kira bedeli 3.750,00 TL ve geçici teminatı 4.050,00 TL’dir.

5- İsteklilerde aranan belgeler:

- Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi..

- Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.

- Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.

- Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)

-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu

bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR