Yazdır

Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

İşyeri ihale ile kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450294
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MAVİ KOCAELİ 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 24.10.2016 10:00
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

  1. İhaleyi Yapan İdare:Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.a)Adresi:Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit/KOCAELİb)Telefon:0(262)3351307-3351588c)Faks:0(262)3355540ç)web/e-mail:www.beldeas.com/bilgi@beldeas.com
  2. İhalenin Konusu ve Usulü:Kocaeli İli sınırları içinde olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan; Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, Plaj Yolu Mevkii, Demokrasi Parkı İçi, No: 11 İzmit/KOCAELİ adresindeki Kafeterya ve Çay Bahçesi iş yerinin Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü yapılacak ihale ile işletilmesinin kiraya verilmesi işidir.
  3. İşletilmesi Kiraya Verilecek İş Yerine ve İhaleye Ait Bilgiler:a)İş yerinin kullanım alanı; Kapalı:133,44 m2, Açık:248,04 m2, Sundurma: 93,55 m2 olmak üzere toplamda 475,03 m2 dir.b)İşin süresi 3 (Üç) yıl olup, işin başlangıç tarihi 10.11.2016, bitiş tarihi ise 09.11.2019 dur.c)Aylık muhammen kira bedeli 3.500,00 ¨ + % 18 K.D.V. toplam muhammen kira bedeli ise 126.000,00 ¨ + % 18 K.D.V.dir.ç)Geçici teminat bedeli süresiz olmak üzere 3.780,00 ¨ dir.d)Şartname satış bedeli % 18 K.D.V. dahil 3.000,00 ¨ dir.e)Teklif zarfı son teslim tarihi ve saati; 24.10.2016 Pazartesi gününe ve saat 10:00'a kadardır.f)İhale 24.10.2016 Pazartesi günü ve saat 10:00'da; Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit/KOCAELİ adresinde ve Genel Müdürlük Ek Binası İhale Salonunda yapılacaktır.g)İhale şartnamesi Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ticaret Müdürlüğü) Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit/KOCAELİ adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.
  4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri:Gerçek Kişilerden; a)İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır)b)İdareye borcu olmadığına ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır)c)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin belge (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Gelir Şube Müdürlüğü’nden alınacaktır)ç)Geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır)d)İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve kira sözleşmesi tasarısı (her sayfasında okudum, anladım, kabul ediyorum ibaresi ile adı, soyadı ve ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır)e)Noter onaylı imza beyannamesif)Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin yine noter onaylı imza beyannamesig)Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesih)Muhtarlıklardan alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerine ilişkin belgeı)Nüfus Müdürlüklerinden alınacak nüfus kayıt örneği belgesii)Nüfus Cüzdanı Fotokopisij)Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerinden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin belgek)Vergi Dairesi Müdürlüklerinden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin belgel)Adliyelerden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak adli sicil belgesi / Tüzel Kişilerden; a)İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır)b)İdareye borcu olmadığına ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır)c)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin belge (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Gelir Şube Müdürlüğü’nden alınacaktır)ç)Geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır)d)İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve kira sözleşmesi tasarısı (her sayfasında okudum, anladım, kabul ediyorum ibaresi ile adı, soyadı ve ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır)e)Noter onaylı imza sirkülerif)Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin yine noter onaylı imza beyannamesig)Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesih)İsteklinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınacak ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış faaliyet belgesi (İsteklinin Kocaeli İlinde faaliyet gösteren Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarına kayıtlı olmaları zorunludur)ı)Ticaret Sicili Gazetesi (Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "Aslının Aynıdır" şeklinde onaylanarak İstekliye verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir)i)Vergi Levhası Fotokopisij)Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerinden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin belgek)Vergi Dairesi Müdürlüklerinden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin belgel)Adliyelerden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak adli sicil belgesi (Tüzel Kişiliğin imza yetkilisinin olmalıdır)m)Muhtarlıklardan alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerine ilişkin belge (Tüzel Kişiliğin imza yetkilisinin olmalıdır)n)Nüfus Müdürlüklerinden alınacak nüfus kayıt örneği (Tüzel Kişiliğin imza yetkilisinin olmalıdır) o)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişiliğin imza yetkilisinin olmalıdır)

5)Diğer Hususlar; a)Posta ile gönderilen teklif zarflarının da yine yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ticaret Müdürlüğü) Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit/KOCAELİ adresine ulaşması gerekmektedir. b)Son teklif verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. c)İsteklinin imza yetkilisi bir temsilcisinin ihalede bulunması artırma turlarına katılım için zorunludur. ç)İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 inci maddesi (1.a) bendi gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR