İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıdan kiralık dükkan

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00451657
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOKUZ SÜTUN 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
02.11.2016 13:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İŞYERİ (DÜKKAN) KİRAYA VERİLECEKTİR

1) Encümen Kayıt No

: 3732

2) İşin Konusu

: Fatih İlçesi,Süleymaniye Mahallesi, Bozdoğan Kemeri Caddesi üzerinde bulunan 574 ada,21 parsel sayılı taşınmazdaki 4 no’lu dükkanın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi

3) Adres Bilgisi

: Süleymaniye Mahallesi, Bozdoğan Kemeri Cad. No:4 Fatih/İSTANBUL

4) Cinsi

: 1 adet işyeri (dükkan)

5) Alanı/Hali Hazır Durumu

: 19 m2/Boş

6) Muhammen Kira Bedeli

: 8.400.-TL + KDV/YIL

7) Geçici Teminat

: 252 TL

8) Kiraya verme süresi

: 3 Yıl

9) İhale Tarihi ve Saati

: 02 Kasım 2016 Saat: 13:00

10) İhalenin Yapılacağı Yer:

: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

11) İhale Usulü

: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

12) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer

: İhale Şartnamesi 250.-TL bedelle Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

İhale konusu taşınmaz kültür ve turizm faaliyetleri kapsamı dışında kullanılmayacaktır.

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdan”, “Sürücü Belgesi”, veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

e) Derneklerden ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat.

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.

h) Gelirler Müdürlüğü’den alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”.

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İstenilen tüm belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini ve ihale özel şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR